Anne Bukten

Bilde av Anne Bukten
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Bygg 45 0450 OSLO
Postadresse Postboks 1039 Blindern 0315 OSLO

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Bukten, Anne; Stavseth, Marianne Riksheim; Skurtveit, Svetlana; Kunøe, Nikolaj; Lobmaier, Philipp Paul; Lund, Ingunn Olea & Clausen, Thomas (2016). Rusmiddelbruk og helsesituasjon blant innsatte i norske fengsel. Resultater fra The Norwegian offender mental health and addiction study (NorMA) . Fulltekst i vitenarkiv
 • Havnes, Ingrid Amalia; Clausen, Thomas & Bukten, Anne (2016). Anabolic androgenic steroid use prior to and during imprisonment - findings from a Norwegian national prison survey.
 • Kielland, Knut Boe & Bukten, Anne (2016). Injecting drug use among inmates in Norwegian prisons.
 • Skeie, Ivar; Clausen, Thomas & Bukten, Anne (2014). I. Skeie og medarbeidere svarer: :. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134(16), s 1548 . doi: 10.4045/tidsskr.14.0922
 • Skeie, Ivar; Clausen, Thomas & Bukten, Anne (2014). Legemiddelassistert rehabilitering – viktig behandling med dilemmaer :. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134(11), s 1156- 1158 . doi: 10.4045/tidsskr.13.1429
 • Bukten, Anne (2013). Nasjonal ruskartlegging i kriminalomsorgen. Aktuelt for kriminalomsorgen.  ISSN 0803-6438.  (1), s 14- 15
 • Bukten, Anne & Lobmaier, Philipp Paul (2013). Soning: Unik mulighet til motivasjonsarbeid?. Rus & samfunn.  ISSN 1500-8614.  (6), s 26- 28
 • Bukten, Anne & Clausen, Thomas (2012). Kriminalitetsreduserende rusbehandling. Rus & samfunn.  ISSN 1500-8614.  (4), s 12- 14
 • Bukten, Anne & Clausen, Thomas (2012). Økt bruk av legemiddelassistert rehabilitering kan føre til færre heroinmisbrukere i norske fengsel. Aktuelt for kriminalomsorgen.  ISSN 0803-6438.  1, s 16- 16
 • Bukten, Anne; Clausen, Thomas & Skurtveit, Svetlana (2012). Criminal convictions among patients in opioid maintenance treatment in Norway. A national cohort study.
 • Bukten, Anne; Røislien, Jo; Skurtveit, Svetlana & Clausen, Thomas (2011). GENDER DIFFERENCES IN CRIME DURING PERIODS OF TRANSITION IN OPIOID MAINTENANCE TREATMENT: A NATIONAL COHORT STUDY. Drug and Alcohol Review.  ISSN 0959-5236.  30, s 16- 16
 • Bukten, Anne; Havnes, Ingrid Amalia; Skurtveit, Svetlana; Gossop, Michael; Waal, Helge; Stangeland, Per & Clausen, Thomas (2010). Kriminalitet - før, under og etter LAR (1997-2003)Fokus på regionale forskjeller.
 • Bukten, Anne; Skurtveit, Svetlana; Gossop, Michael; Havnes, Ingrid Amalia; Waal, Helge & Clausen, Thomas (2010). The effect of Opioid Maintenance Treatment on rates of criminal charges during a 7 year study period: A longitudinal national cohort study.
 • Havnes, Ingrid Amalia; Bukten, Anne; Waal, Helge & Clausen, Thomas (2010). Violent crime before, during and after opioid maintenance treatment; a national cohort study.
 • Havnes, Ingrid Amalia; Bukten, Anne; Waal, Helge & Clausen, Thomas (2010). Voldskriminalitet før, under og etter LAR.
 • Bukten, Anne (2006). Evaluering av Ny Start-programmet i Trondheim Fengsel.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 24. jan. 2012 11:21 - Sist endret 11. okt. 2012 09:30