print logo

Anne Cathrine Staff

Professor II, Obstetrikk og gynekologi
Bilde av Anne Cathrine Staff
English version of this page
Telefon +47-22119800
Mobiltelefon +47-41303081
Faks +47-22119775
Brukernavn
Besøksadresse OUS Ullevål Kirkeveien 166 Kvinne Bygg 8
Postadresse Postb. 4956 Nydalen 0424 Oslo

Faglige interesser

 • Translasjonsforskning, biomarkører, kombinasjon basalforskning og klinisk forskning innen:
 • Svangerskapskomplikasjoner (preeklampsi, placentadysfunksjon og diabetes)
 • Gynekologisk cancer (ovarialcancer, endometriecancer)
 • Epidemiologiske og translasjonsstudier:
 • Svangerskapskomplikasjoner (preeklampsi, diabetes) som risiko for kardiovaskulær sykdom (og kreft) hos mor og barn
 • Kliniske studier:
 • Urogynekologi: urin- og analinkontinens (operativ metode og obstetrisk risiko)
 • Forskningsetikk

Undervisning

UiO, Medisin, 9. semester: http://www.uio.no/studier/emner/medisin/med/MEDSEM9/

Bakgrunn

Annetine Staff er leder for Forskningssenteret for Fødselshjelp og Kvinnesykdommer (formelt etablert i mai 2006), ved Oslo universitetssykehus (Kvinne- og barneklinikken, lokalisasjon Ullevål). Hun leder en egen forskningsgruppe på 13 personer.

Hun var utdannet cand. med. ved Universitetet i Oslo (UiO) i 1987, og ble i 1996 spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer i Norge.

Hun disputerte for den medisinske doktorgrad ved UiO i 2000, avhandlingen "Preeclampsia and uteroplacental tissues: lipids, oxidative stress, and trophoblast invasion".

Hun kombinerer nå arbeid som klinisk overlege og forskningsrådgiver ved Kvinne- og barneklinikken, OUS med arbeid som professor ved UiO.

Tidligere har Staff vært nestleder og fungerende leder i REK Sør-Norge samt medlem av NEM. Hun har også arbeidet som Forsknings- og innovasjonsdirektør, Helse Sør-Øst.

Hun er redaktør av Forskningshåndboken.

Priser

 • 1998-99: 4 priser for beste foredrag/abstract på internasjonale (2) og nasjonale (2)  forskningsmøter
 • 2003-08: Direktørens belønning for fremragende forskning, Ullevål universitetssykehus
 • 2006: Kunnskapsprisen Ullevål universitetssykehus, for arbeid med Forskningshåndboken.

Verv

Medlem av redaksjonskomiteen: Pregnancy Hypertension: An International Journal of Women's Cardiovascular Health, det offisielle tidsskriftet til den verdensomfattende organisasjonen ISSHP (International Society for the Study of Pregnancy Hypertension).

Medlem av Redaksjonskomiteen for Tidsskriftet den norske legeforening

Medlem av forskningsutvalget ved Oslo universitetssykehus (OUS) samt ved Kvinne- og barneklinikken OUS

Medlem av IFPA (International Federation of Placenta Associations) Executive Committee

Samarbeid

Nasjonalt samarbeid, Norge

 • Kjetil Tasken, Bioteknologisenteret, UiO
 • Ben Davidson, OUS, lokalisasjon Radiumhospitalet, Avdeling for patologi.
 • Drude Fugelseth, OUS, Kvinne- og barneklinikken
 • Borghild Roald, OUS, Patologi
 • Øyvind Melien, Helsedirektoratet (tidligere OUS, klinisk farmakologi, lokalisasjon Rikshospitalet)
 • Asim Duttaroy, Avdeling for ernæring, Basalmedisin, UiO
 • Hilde Nebb, Avdeling for ernæring, Basalmedisin, UiO
 • Lene Frost Andersen, Avdeling for ernæring, Basalmedisin, UiO
 • NTNU/HUNT: Oddgeir/Jostein Holmen
 • Folkehelseinstituttet/ MoBa: Per Magnus

Internasjonalt samarbeid

 • Global Pregnancy CoLaboratory
 • Ralf Dechend, Franz-Volhard-Clinic, Max Delbruck Center for Molecular Medicine, Department of Cardiology, Berlin, Tyskland
 • Rebecca Troisi, National Cancer Institute, Darthmouth Medical School, Hanover, USA
 • Harvey Kliman, Yale, USA
 • Ananth Karumanchi, Departments of Medicine, Obstetrics and Gynecology, Beth Israel Deaconess Medical Center and Harvard Medical School, Boston, USA
 • Christopher Redman, Ian Sargent, Nuffield Department of Obstetrics and Gynaecology, University of Oxford, John Radcliffe Hospital, Oxford, UK
 • Daniele Evain-Brion, INSERM, Paris, Frankrike
Emneord: Diabetes og hormoner, Ernæring, Genetikk og epidemiologi, Hjerte, kar og lunger, Kjønnsorganer, Kreft, Mor og barn, Nyrer og urinveier

Publikasjoner

 • Rasmussen, Lene Gjersøe; Lykke, Jacob Alexander & Staff, Anne Cathrine (2015). Angiogenic biomarkers in pregnancy: defining maternal and fetal health. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.  ISSN 0001-6349. . doi: 10.1111/aogs.12629
 • Blois, Sandra M.; Dechend, Ralf; Barrientos, Gabriela & Staff, Anne Cathrine (2014). A potential pathophysiological role for galectins and the renin-angiotensin system in preeclampsia. Cellular and Molecular Life Sciences (CMLS).  ISSN 1420-682X.  s 39- 50 . doi: 10.1007/s00018-014-1713-1
 • Burton, G.J.; Sebire, N.J.; Myatt, L.; Tannetta, D.; Wang, YL; Sadovsky, Y.; Staff, Anne Cathrine & Redman, C.W. (2014). Optimising sample collection for placental research. Placenta.  ISSN 0143-4004.  35(1), s 9- 22 . doi: 10.1016/j.placenta.2013.11.005
 • Davidson, Ben; Nymoen, Dag Andre; Elgaaen, Bente Vilming; Staff, Anne Cathrine; Tropé, Claes Gøran; Kærn, Janne; Reich, Reuven & Hetland, Thea Eline (2014). BUB1 mRNA is significantly co-expressed with AURKA and AURKB mRNA in advanced-stage ovarian serous carcinoma. Virchows Archiv.  ISSN 0945-6317.  464(6), s 701- 707 . doi: 10.1007/s00428-014-1577-7
 • Elgaaen, Bente Vilming; Olstad, Ole Kristoffer; Foss, Kari Bente; Brusletto, Berit Sletbakk; Sandvik, Leiv; Staff, Anne Cathrine; Gautvik, Kaare M & Davidson, Ben (2014). Global miRNA expression analysis of serous and clear cell ovarian carcinomas identifies differentially expressed miRNAs including miR-200c-3p as a prognostic marker. BMC Cancer.  ISSN 1471-2407.  14(1) . doi: 10.1186/1471-2407-14-80
 • Fodstad, Kathrine; Staff, Anne Cathrine & Laine, Katariina (2014). Effect of different episiotomy techniques on perineal pain and sexual activity 3 months after delivery. International Urogynecology Journal.  ISSN 0937-3462.  25(12), s 1629- 1637 . doi: 10.1007/s00192-014-2401-2
 • Kvehaugen, Anne Stine; Melien, Øyvind; Holmen, Oddgeir; Laivuori, Hannele; Dechend, Ralf & Staff, Anne Cathrine (2014). Hypertension after preeclampsia and relation to the C1114G polymorphism (rs4606) in RGS2: Data from the Norwegian HUNT2 study . BMC Medical Genetics.  ISSN 1471-2350.  15(28) . doi: 10.1186/1471-2350-15-28
 • Myatt, Leslie; Redman, Christopher W.G.; Staff, Anne Cathrine; Hansson, Stefan; Wilson, Melissa L.; Laivuori, Hannele; Poston, Lucilla & Roberts, James M. (2014). Strategy for standardization of preeclampsia research study design. Hypertension.  ISSN 0194-911X.  63(6), s 1293- 1301 . doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.113.02664
 • Oversand, Sissel Hegdahl; Staff, Anne Cathrine; Spydslaug, Anny E; Svenningsen, Rune & Borstad, Ellen (2014). Long-term follow-up after native tissue repair for pelvic organ prolapse. International Urogynecology Journal.  ISSN 0937-3462.  25(1), s 81- 89 . doi: 10.1007/s00192-013-2166-z
 • Rakova, Natalia; Mueller, Dominik; Staff, Anne Cathrine; Luft, Friedrich C & Dechend, Ralf (2014). Novel ideas about salt, blood pressure, and pregnancy. Journal of Reproductive Immunology.  ISSN 0165-0378.  101-102(1), s 135- 139 . doi: 10.1016/j.jri.2013.04.001
 • Redman, Christopher W.G.; Sargent, Ian L & Staff, Anne Cathrine (2014). IFPA senior award lecture: Making sense of pre-eclampsia - Two placental causes of preeclampsia?. Placenta.  ISSN 0143-4004.  35, s S20- S25 . doi: 10.1016/j.placenta.2013.12.008
 • Staff, Anne Cathrine; Johnsen, Guro Mørk; Dechend, Ralf & Redman, Christopher W.G. (2014). Preeclampsia and uteroplacental acute atherosis: Immune and inflammatory factors. Journal of Reproductive Immunology.  ISSN 0165-0378.  101-102(1), s 120- 126 . doi: 10.1016/j.jri.2013.09.001
 • Staff, Anne Cathrine & Redman, Christopher W.G. (2014). IFPA Award in Placentology Lecture: Preeclampsia, the decidual battleground and future maternal cardiovascular disease. Placenta.  ISSN 0143-4004.  35, s S26- S31 . doi: 10.1016/j.placenta.2013.12.003
 • SVENNINGSEN, RUNE; Staff, Anne Cathrine; Schiøtz, Hjalmar A.; Western, Kari; Sandvik, Leiv & Kulseng-Hanssen, Sigurd (2014). Risk factors for long-term failure of the retropubic tension-free vaginal tape procedure. Neurourology and Urodynamics.  ISSN 0733-2467.  33(7), s 1140-- 1146 . doi: 10.1002/nau.22466
 • Trovik, Jone; Salvesen, Helga; Cuppens, Tine; Amant, Frédéric & Staff, Anne Cathrine (2014). Growth differentiation factor-15 as biomarker in uterine sarcomas. International Journal of Gynecological Cancer.  ISSN 1048-891X.  24(2), s 252- 259 . doi: 10.1097/IGC.0000000000000037
 • Weedon-Fekjær, Mina Susanne; Sheng, Ying; Sugulle, Meryam; Johnsen, Guro Mørk; Herse, F; Redman, Christopher W.G.; Lyle, Robert; Dechend, Ralf & Staff, Anne Cathrine (2014). Placental miR-1301 is dysregulated in early-onset preeclampsia and inversely correlated with maternal circulating leptin. Placenta.  ISSN 0143-4004.  35(9), s 709- 717 . doi: 10.1016/j.placenta.2014.07.002
 • Werner, Henrica Maria Johanna; Trovik, Jone; Marcickiewicz, Janusz; Tingulstad, Solveig; Staff, Anne Cathrine; Engh, Marie Ellstrøm; Oddenes, Klaus; Rokne, Jan Anders; Tjugum, Jostein; Lode, Margaret Sævik; Amant, Frédéric & Salvesen, Helga Birgitte (2013). A discordant histological risk classification in preoperative and operative biopsy in endometrial cancer is reflected in metastatic risk and prognosis. European Journal of Cancer.  ISSN 0959-8049.  49(3), s 625- 632 . doi: 10.1016/j.ejca.2012.09.006
 • Fodstad, Kathrine; Laine, Katariina & Staff, Anne Cathrine (2013). Different episiotomy techniques, postpartum perineal pain, and blood loss: an observational study. International Urogynecology Journal.  ISSN 0937-3462.  24(5), s 865- 872 . doi: 10.1007/s00192-012-1960-3
 • Freitag, Nancy; Tirado-González, Irene; Barrientos, Gabriela; Herse, Florian; Thijssen, Victor L. J. L.; Weedon-Fekjær, Mina Susanne; Schulz, Herbert; Wallukat, Gerd; Klapp, Burghard F.; Nevers, Tania; Sharma, Surendra; Staff, Anne Cathrine; Dechend, Ralf & Blois, Sandra M. (2013). Interfering with Gal-1-mediated angiogenesis contributes to the pathogenesis of preeclampsia. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.  ISSN 0027-8424.  110(28), s 11451- 11456 . doi: 10.1073/pnas.1303707110
 • Goldman-Wohl, D.; Cesla, T.; Smith, Y; Greenfield, C.; Dechend, R.; Staff, Anne Cathrine; Sugulle, Meryam; Weedon-Fekjær, Mina Susanne; Johnsen, Guro Mørk; Yagel, S. & Haimov-Kochman, R (2013). Expression profiling of autophagy associated genes in placentas of preeclampsia. Placenta.  ISSN 0143-4004.  34(10), s 959- 962 . doi: 10.1016/j.placenta.2013.07.069
 • Kvehaugen, Anne Stine; Melien, Øyvind; Holmen, Oddgeir; Laivuori, Hannele; Øian, Pål; Andersgaard, Alice Beathe; Dechend, Ralf & Staff, Anne Cathrine (2013). Single Nucleotide Polymorphisms in G Protein Signaling Pathway Genes in Preeclampsia. Hypertension.  ISSN 0194-911X.  61(3), s 655- + . doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.111.00331
 • Laine, Katariina; Rotvold, Wenche & Staff, Anne Cathrine (2013). Are obstetric anal sphincter ruptures preventable? - Large and consistent rupture rate variations between the Nordic countries and between delivery units in Norway. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.  ISSN 0001-6349.  92(1), s 94- 100 . doi: 10.1111/aogs.12024
 • Pay, Aase Serine Devold; Frøen, Frederik; Staff, Anne Cathrine; Jacobsson, Bo & Gjessing, Håkon K. (2013). A new population-based reference curve for symphysis-fundus height. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.  ISSN 0001-6349.  92(8), s 925- 933 . doi: 10.1111/aogs.12157
 • Staff, Anne Cathrine; Benton, Samantha J.; von Dadelszen, Peter; Roberts, Jame M.; Taylor, Robert N.; Powers, Robert W.; Charnock-Jones, D. Stephen & Redman, Christopher W.G. (2013). Redefining Preeclampsia Using Placenta-Derived Biomarkers. Hypertension.  ISSN 0194-911X.  61(5), s 932- 942 . doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.111.00250
 • Staff, Anne Cathrine; Dechend, R & Redman, CWG (2013). Review: Preeclampsia, acute atherosis of the spiral arteries and future cardiovascular disease: Two new hypotheses. Placenta.  ISSN 0143-4004.  34, s S73- S78 . doi: 10.1016/j.placenta.2012.11.022
 • Staff, Anne Cathrine; Laine, Katariina; Skjeldestad, Finn Egil & Sandvik, Leiv (2013). Prevalence and Risk Indicators for Anal Incontinence among Pregnant Women. ISRN Obstetrics and Gynecology.  ISSN 2090-4436.  2013 . doi: 10.1155/2013/947572
 • Svenningsen, Rune; Staff, Anne Cathrine; Schiøtz, Hjalmar A.; Western, Kari & Kulseng-Hanssen, Sigurd (2013). Long-term follow-up of the retropubic tension-free vaginal tape procedure. International Urogynecology Journal.  ISSN 0937-3462.  24(8), s 1271- 1278 . doi: 10.1007/s00192-013-2058-2
 • SVENNINGSEN, RUNE; Staff, Anne Cathrine; Schiøtz, Hjalmar A.; Western, Kari; Sandvik, Leiv & Kulseng-Hanssen, Sigurd (2013). Risk factors for long-term failure of the retropubic tension-free vaginal tape procedure. Neurourology and Urodynamics.  ISSN 0733-2467.  32(6), s 785- 787 . doi: 10.1002/nau.22466
 • Trovik, Jone; Wik, Elisabeth; Werner, Henrica Maria Johanna; Krakstad, Camilla; Helland, Harald; Vandenput, Ingrid; Njølstad, Tormund Salvesen; Stefansson, Ingunn; Marcickiewicz, Janusz; Tingulstad, Solveig; Staff, Anne Cathrine; Amant, Frédéric; Akslen, Lars A. & Salvesen, Helga Birgitte (2013). Hormone receptor loss in endometrial carcinoma curettage predicts lymph node metastasis and poor outcome in prospective multicentre trial. European Journal of Cancer.  ISSN 0959-8049.  49(16), s 3431- 3441 . doi: 10.1016/j.ejca.2013.06.016
 • Bock, Annika Jøntvedt; Dong, Phuc Hiep; Tropé, Claes Gøran; Staff, Anne Cathrine; Risberg, Bjørn Åke & Davidson, Ben (2012). Nucleoside transporters are widely expressed in ovarian carcinoma effusions. Cancer Chemotherapy and Pharmacology.  ISSN 0344-5704.  69(2), s 467- 475 . doi: 10.1007/s00280-011-1716-7
 • Elgaaen, Bente Vilming; Olstad, Ole Kristoffer; Sandvik, Leiv; Ødegaard, Elin; Sauer, Torill; Staff, Anne Cathrine & Gautvik, Kaare M (2012). ZNF385B and VEGFA Are Strongly Differentially Expressed in Serous Ovarian Carcinomas and Correlate with Survival. PLoS ONE.  ISSN 1932-6203.  7(9) . doi: 10.1371/journal.pone.0046317
 • Faupel-Badger, Jessica M.; Wang, Yuping; Staff, Anne Cathrine; Karumanchi, S. Ananth; Stanczyk, Frank Z.; Pollak, Michael; Hoover, Robert N. & Troisi, Rebecca (2012). Maternal and cord steroid sex hormones, angiogenic factors, and insulin-like growth factor axis in African-American preeclamptic and uncomplicated pregnancies. Cancer Causes and Control.  ISSN 0957-5243.  23(5), s 779- 784 . doi: 10.1007/s10552-012-9934-9
 • Haga, Silje Marie; Ulleberg, Pål; Slinning, Kari; Kraft, Pål; Steen, Thorbjørn & Staff, Anne Cathrine (2012). A longitudinal study of postpartum depressive symptoms: multilevel growth curve analyses of emotion regulation strategies, breastfeeding self-efficacy, and social support. Archives of Women's Mental Health.  ISSN 1434-1816.  15(3), s 175- 184 . doi: 10.1007/s00737-012-0274-2
 • Herse, Florian; LaMarca, Babbette; Hubel, Carl A; Kaartokallio, Tea; Lokki, A Inkeri; Ekholm, Eeva; Laivuori, Hannele; Gauster, Martin; Huppertz, Berthold; Sugulle, Meryam; Ryan, Michael J; Novotny, Sarah; Brewer, Justin; Park, Joon-Keun; Kacik, Michael; Hoyer, Joachim; Verlohren, Stefan; Wallukat, Gerd; Rothe, Michael; Luft, Friedrich C; Muller, Dominik N.; Schunck, Wolf-Hagen; Staff, Anne Cathrine & Dechend, Ralf (2012). Cytochrome P450 Subfamily 2J Polypeptide 2 Expression and Circulating Epoxyeicosatrienoic Metabolites in Preeclampsia. Circulation.  ISSN 0009-7322.  126(25), s 2990- 2999 . doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.112.127340
 • Knappskog, Stian; Trovik, Jone; Marcickiewicz, Janusz; Tingulstad, Solveig; Staff, Anne Cathrine; Romundstad, Pål Richard; Hveem, Kristian; Vatten, Lars Johan; Salvesen, Helga Birgitte & Lønning, Per Eystein (2012). SNP285C modulates oestrogen receptor/Sp1 binding to the MDM2 promoter and reduces the risk of endometrial but not prostatic cancer . European Journal of Cancer.  ISSN 0959-8049.  48(13), s 1988- 1996 . doi: 10.1016/j.ejca.2011.10.024
 • Laine, Katariina; Skjeldestad, Finn Egil; Sandvik, Leiv & Staff, Anne Cathrine (2012). Incidence of obstetric anal sphincter injuries after training to protect the perineum: cohort study. BMJ Open.  ISSN 2044-6055.  2(5) . doi: 10.1136/bmjopen-2012-001649
 • Sugulle, Meryam; Herse, Florian; Hering, Lydia; Möckel, Martin; Dechend, Ralf & Staff, Anne Cathrine (2012). Cardiovascular Biomarker Midregional Proatrial Natriuretic Peptide During and After Preeclamptic Pregnancies. Hypertension.  ISSN 0194-911X.  59(2), s 395- 401 . doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.111.185264
 • SVENNINGSEN, RUNE; Borstad, Ellen; Spydslaug, Anny E; Sandvik, Leiv & Staff, Anne Cathrine (2012). Occult incontinence as predictor for postoperative stress urinary incontinence following pelvic organ prolapse surgery. International Urogynecology Journal.  ISSN 0937-3462.  23(7), s 843- 849 . doi: 10.1007/s00192-012-1764-5
 • Werner, Henrica Maria Johanna; Trovik, Jone; Marcickiewicz, Janusz; Tingulstad, S; Staff, Anne Cathrine; Amant, F & Salvesen, Helga Birgitte (2012). Revision of FIGO surgical staging in 2009 for endometrial cancer validates to improve risk stratification. Gynecologic Oncology.  ISSN 0090-8258.  125(1), s 103- 108 . doi: 10.1016/j.ygyno.2011.11.008
 • Wien, Tale Norbye; Pike, Eva; Wisløff, Torbjørn; Staff, Anne Cathrine; Smeland, Sigbjørn & Klemp, Marianne (2012). Cancer risk with folic acid supplements: a systematic review and meta-analysis . BMJ Open.  ISSN 2044-6055.  2
 • Trovik, Jone; Wik, Elisabeth; Stefansson, Ingunn Marie; Marcickiewicz, Janusz; Tingulstad, Solveig; Staff, Anne Cathrine; Njølstad, Tormund Salvesen; Vandenput, Ingrid; Amant, Frédéric; Akslen, Lars A.; Salvesen, Helga Birgitte; Ellstrøm Engh, Marie; Oddenes, Klaus; Rokne, Jan Anders; Tjugum, Jostein & Lode, Margaret Sævik (2011). Stathmin Overexpression Identifies High-Risk Patients and Lymph Node Metastasis in Endometrial Cancer. Clinical Cancer Research.  ISSN 1078-0432.  17(10), s 3368- 3377 . doi: 10.1158/1078-0432.CCR-10-2412
 • Bock, Annika Jøntvedt; Stavnes, Helene Tuft; Kærn, Janne; Berner, Aasmund; Staff, Anne Cathrine & Davidson, Ben (2011). Endoglin (CD105) expression in ovarian serous carcinoma effusions is related to chemotherapy status. Tumour Biology.  ISSN 1010-4283.  32(3), s 589- 596 . doi: 10.1007/s13277-011-0157-6
 • Faupel-Badger, Jessica M.; Staff, Anne Cathrine; Thadhani, Ravi; Powe, Camille E.; Potischman, Nancy; Hoover, Robert N. & Troisi, Rebecca (2011). Maternal angiogenic profile in pregnancies that remain normotensive. European Journal of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Biology.  ISSN 0301-2115.  158(2), s 189- 193 . doi: 10.1016/j.ejogrb.2011.05.001
 • Fugelseth, Drude; RAMSTAD, HEIDI; Kvehaugen, Anne Stine; Nestaas, Eirik; Støylen, Asbjørn & Staff, Anne Cathrine (2011). Myocardial function in offspring 5-8 years after pregnancy complicated by preeclampsia. Early Human Development.  ISSN 0378-3782.  87(8), s 531- 535 . doi: 10.1016/j.earlhumdev.2011.04.006
 • Herse, Florian; Fain, John N.; Janke, Juergen; Engeli, Stefan; Kuhn, Christian; Frey, Norbert; Weich, Herbert A.; Bergmann, Astrid; Kappert, Kai; Karumanchi, S. Ananth; Luft, Friederich C; Muller, Dominik N.; Staff, Anne Cathrine & Dechend, Ralf (2011). Adipose Tissue-Derived Soluble Fms-Like Tyrosine Kinase 1 Is an Obesity-Relevant Endogenous Paracrine Adipokine. Hypertension.  ISSN 0194-911X.  58(1), s 37- 42 . doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.111.171322
 • Johnsen, Guro Mørk; Basak, Sanjay; Weedon-Fekjær, Mina Susanne; Staff, Anne Cathrine & Duttaroy, Asim K. (2011). Docosahexaenoic acid stimulates tube formation in first trimester trophoblast cells, HTR8/SVneo. Placenta.  ISSN 0143-4004.  32(9), s 626- 632 . doi: 10.1016/j.placenta.2011.06.009
 • Kvehaugen, Anne Stine; Dechend, R; Ramstad, HB; Troisi, R; Fugelseth, Drude & Staff, Anne Cathrine (2011). Endothelial Function and Circulating Biomarkers Are Disturbed in Women and Children After Preeclampsia. Hypertension.  ISSN 0194-911X.  58(1), s 63- 69 . doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.111.172387
 • Laine, Hely Katariina; Skjeldestad, Finn Egil; Sanda, Birgitte; Horne, Hildegunn; Spydslaug, Anny E & Staff, Anne Cathrine (2011). Prevalence and risk factors for anal incontinence after obstetric anal sphincter rupture. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.  ISSN 0001-6349.  90(4), s 319- 324 . doi: 10.1111/j.1600-0412.2010.01057.x
 • Staff, Anne Cathrine; Trovik, Jone; Eriksson, Ane Gerda Zahl; Wik, Elisabeth; Wollert, Kai C.; Kempf, Tibor & Salvesen, Helga Birgitte (2011). Elevated plasma growth differentiation factor-15 correlates with lymph node metastases and poor survival in endometrial cancer. Clinical Cancer Research.  ISSN 1078-0432.  17(14), s 4825- 4833 . doi: 10.1158/1078-0432.CCR-11-0715
 • Bock, Annika Jøntvedt; Stavnes, Helene Tuft; Kempf, T; Tropé, Claes Gøran; Berner, Aasmund; Davidson, Ben & Staff, Anne Cathrine (2010). Expression and Clinical Role of Growth Differentiation Factor-15 in Ovarian Carcinoma Effusions. International Journal of Gynecological Cancer.  ISSN 1048-891X.  20(9), s 1448- 1455 . doi: 10.1111/IGC.0b013e3181f7d6be
 • Borstad, Ellen; Abdelnoor, Michael; Staff, Anne Cathrine & Kulseng-Hanssen, Sigurd (2010). Surgical strategies for women with pelvic organ prolapse and urinary stress incontinence. International Urogynecology Journal.  ISSN 0937-3462.  21(2), s 179- 186 . doi: 10.1007/s00192-009-1007-6
 • Davidson, Ben; Stavnes, Helene Tuft; Førsund, Mette S; Berner, Aasmund & Staff, Anne Cathrine (2010). CD105 (Endoglin) expression in breast carcinoma effusions is a marker of poor survival. Breast.  ISSN 0960-9776.  19(6), s 493- 498 . doi: 10.1016/j.breast.2010.05.013
 • Elgaaen, Bente Vilming; Foss, Kari Bente; Wang, Junbai; Olstad, Ole Kristoffer; Fortunati, Dario; Onsrud, Mathias; Staff, Anne Cathrine; Sauer, Torill & Gautvik, Kaare M (2010). POLD2 and KSP37 (FGFBP2) Correlate Strongly with Histology, Stage and Outcome in Ovarian Carcinomas. PLoS ONE.  ISSN 1932-6203.  5(11) . doi: 10.1371/journal.pone.0013837
 • Hering, L; Herse, F; Geusens, Nele; Verlohren, S; Wenzel, Katrin; Staff, Anne Cathrine; Brosnihan, K. Bridget; Huppertz, B; Luft, Friederich C; Muller, DN; Pijnenborg, R; Cartwright, Judith E. & Dechend, R (2010). Effects of Circulating and Local Uteroplacental Angiotensin II in Rat Pregnancy. Hypertension.  ISSN 0194-911X.  56, s 311- 318 . doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.110.150961
 • Kvehaugen, Anne Stine; Andersen, Lene Frost & Staff, Anne Cathrine (2010). Anthropometry and cardiovascular risk factors in women and offspring after pregnancies complicated by preeclampsia or diabetes mellitus. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.  ISSN 0001-6349.  89(11), s 1478- 1485 . doi: 10.3109/00016349.2010.500368
 • Kvehaugen, Anne Stine; Andersen, Lene Frost & Staff, Anne Cathrine (2010). Dietary intake and physical activity in women and offspring after pregnancies complicated by preeclampsia or diabetes mellitus. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.  ISSN 0001-6349.  89(11), s 1486- 1490 . doi: 10.3109/00016349.2010.519378
 • Staff, Anne Cathrine; Bock, Annika Jøntvedt; Becker, Caroline Renate; Kempf, T; Wollert, K & Davidson, Ben (2010). Growth differentiation factor-15 as a prognostic biomarker in ovarian cancer. Gynecologic Oncology.  ISSN 0090-8258.  118(3), s 237- 243 . doi: 10.1016/j.ygyno.2010.05.032
 • Staff, Anne Cathrine; Dechend, Ralf & Pijnenborg, Robert (2010). Learning from the placenta: acute atherosis and vascular remodeling in preeclampsia-novel aspects for atherosclerosis and future cardiovascular health. Hypertension.  ISSN 0194-911X.  56(6), s 1026- 1034 . doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.110.157743
 • Weedon, Mina Susanne; Dalen, Knut Tomas; Solaas, Karianne; Staff, Anne Cathrine; Duttaroy, Asim K. & Nebb, Hilde Irene (2010). Activation of LXR increases acyl-CoA synthetase activity through direct regulation of ACSL3 in human placental trophoblast cells. Journal of Lipid Research.  ISSN 0022-2275.  51(7), s 1886- 1896 . doi: 10.1194/jlr.M004978
 • Weedon-Fekjær, Mina Susanne; Johnsen, Guro Mørk; Anthonisen, Elin Holter; Sugulle, Meryam; Nebb, Hilde Irene; Duttaroy, Asim K. & Staff, Anne Cathrine (2010). Expression of Liver X Receptors in Pregnancies Complicated by Preeclampsia. Placenta.  ISSN 0143-4004.  31(9), s 818- 824 . doi: 10.1016/j.placenta.2010.06.015
 • Bhriain, Hannah Ni; Trovik, Jone; Wik, Elisabeth; Stefansson, Ingunn Marie; Akslen, Lars A.; Salvesen, Helga Birgitte & Staff, Anne Cathrine (2009). Plasma calprotectin concentrations in women with endometrial carcinoma. Gynecologic Oncology.  ISSN 0090-8258.  114(3), s 491- 495 . doi: 10.1016/j.ygyno.2009.06.008
 • Brække, Kristin; Ueland, Per Magne; Harsem, Nina Kittelsen & Staff, Anne Cathrine (2009). Asymmetric dimethylarginine in the maternal and fetal circulation in preeclampsia. Pediatric Research.  ISSN 0031-3998.  66(4), s 411- 415 . doi: 10.1203/PDR.0b013e3181b33392
 • Herse, Florian; Youpeng, Bai; Staff, Anne Cathrine; Yong-Meid, Jiang; Dechend, Ralf & Rong, Zhou (2009). Circulating and Uteroplacental Adipocytokine Concentrations in Preeclampsia. Reproductive Sciences.  ISSN 1933-7191.  16(6), s 584- 590 . doi: 10.1177/1933719109332828
 • Johnsen, Guro Mørk; Weedon, Mina Susanne; Tobin, Kari Anne Risan; Staff, Anne Cathrine & Duttaroy, Asim K. (2009). Long-chain polyunsaturated fatty acids stimulate cellular fatty acid uptake in human placental choriocarcinoma (BeWo) cells. Placenta.  ISSN 0143-4004.  30, s 1037- 1044 . doi: 10.1016/j.placenta.2009.10.004
 • Staff, Anne Cathrine; Borstad, E.; Abdelnoor, Michael & Kulseng-Hanssen, S. (2009). Surgery for concomitant perlvis organ prolapse and urinary stress incontinence. International Urogynecology Journal.  ISSN 0937-3462.
 • Staff, Anne Cathrine; Harsem, Nina Kittelsen; Brække, Kristin; Hyer, M; Hoover, RN & Troisi, R (2009). Maternal, gestational and neonatal characteristics and maternal angiogenic factors in normotensive pregnancies. European Journal of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Biology.  ISSN 0301-2115.  143(1), s 29- 33 . doi: 10.1016/j.ejogrb.2008.11.003
 • Staff, Anne Cathrine; Tintu, A & Rouwet, E (2009). Hypoxia induces dilated cardiomyopathy in the chick embryo. Mechanisms, intervention and long-term consequences. PLoS ONE.  ISSN 1932-6203.  4(4), s e5155
 • Sugulle, Meryam; Dechend, R; Herse, F; Weedon, Mina Susanne; Johnsen, Guro Mørk; Broshnihan, KB; Wollert, K; Kempf, T; Staff, Anne Cathrine & Staff, AC (2009). Circulating and Placental Growth-Differentiation Factor 15 in Preeclampsia and in Pregnancy Complicated by Diabetes Mellitus. Hypertension.  ISSN 0194-911X.  54(1), s 106- 112 . doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.109.130583
 • Tobin, Kari Anne Risan; Johnsen, Guro Mørk; Staff, Anne Cathrine & Duttaroy, Asim K. (2009). Long-chain Polyunsaturated Fatty Acid Transport across Human Placental Choriocarcinoma Cells. Placenta.  ISSN 0143-4004.  30(1), s 41- 47 . doi: 10.1016/j.placenta.2008.10.007
 • Ødegaard, Elin; Davidson, Ben; Elgaaen, Bente Vilming; Fagerhol, Magne K; Engh, Vibeke; Onsrud, Mathias & Staff, Anne Cathrine (2008). Circulating calprotectin in ovarian carcinomas and borderline tumors of the ovary. American Journal of Obstetrics and Gynecology.  ISSN 0002-9378.  198(4) . doi: 10.1016/j.ajog.2007.10.792
 • Eskild, Anne; Jeansson, Stig; Jenum, Pål Arne; Staff, Anne Cathrine; Thadhani, Ravi; Karumanchi, Ananth & Vatten, Lars J (2008). Levels of angiogenic factors in pregnancy and post-partum bleeding. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.  ISSN 0001-6349.  87(10), s 1081- 1083 . doi: 10.1080/00016340802415622
 • Harsem, Nina Kittelsen; Brække, Kristin; Torjussen, Tale Mæhre; Hanssen, Kristian Folkvord & Staff, Anne Cathrine (2008). Advanced Glycation End Products in Pregnancies Complicated with Diabetes Mellitus or Preeclampsia. Hypertension in Pregnancy.  ISSN 1064-1955.  27(4), s 374- 386 . doi: 10.1080/10641950802000968
 • Hering, L; Herse, F; Verlohren, S; Park, JK; Wellner, M; Qadri, F; Pijnenborg, R; Staff, Anne Cathrine; Huppertz, B; Muller, DN; Luft, FC & Dechend, R (2008). Trophoblasts reduce the vascular smooth muscle cell proatherogenic response. Hypertension.  ISSN 0194-911X.  51 . doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.107.102905

Se alle arbeider i Cristin

 • Carlsen, Karin C. Lødrup; Staff, Anne Cathrine; Arnesen, Harald; Bechensteen, Anne Grete; Jacobsen, Anne Flem & Omenaas, Ernst (2009). The Research Handbook, From Idea to Publication. Oslo universitetssykehus, http://www.ulleval.no.  ISBN 978-82-473-0022-0.  182 s.
 • Carlsen, Karin C. Lødrup; Staff, Anne Cathrine; Arnesen, Harald; Bechensteen, Anne Grete; Jacobsen, Anne Flem & Omenaas, Ernst (2009). Forskningshåndboken. Fra ide til publikasjon. 4. utgave 2009. Oslo universitetssykehus.  ISBN 978-82-473-0022-0.  182 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Burton, Graham J.; Sebire, Neil J.; Myatt, Leslie; Tannetta, Dionne; Wang, Yanling; Sadovsky, Yoel; Staff, Anne Cathrine & Redman, Christopher W.G. (2014). Erratum: Optimising sample collection for placental research (Placenta (2014) 35 (9-22)). Placenta.  ISSN 0143-4004.  35(4), s 289 . doi: 10.1016/j.placenta.2014.02.007
 • Staff, Anne Cathrine; Henriksen, Tore; Langesæter, Eldrid; Magnussen, Elisabeth Balstad; Michelsen, Trond Melbye; Thomsen, Liv Cecilie Vestrheim & Øian, Pål (2014). Hypertensive svangerskapskomplikasjoner og eklampsi, I: Pål Øian; Anne Flem Jacobsen & Jørg Kessler (red.),  Veileder i fødselshjelp 2014.  Den norske legeforening.  Kapittel 28.
 • Johnsen, Guro Mørk; Tasken, Kjetil & Staff, Anne Cathrine (2013). CYTOKINE PROFILE OF CD4+T-CELLS IN DECIDUA AND CIRCULATION IN 3RD TRIMESTER PREGNANCY. Placenta.  ISSN 0143-4004.  34(9), s A75- A75 . doi: 10.1016/j.placenta.2013.06.222
 • Staff, Anne Cathrine & Øian, Pål (2013). Kliniske resultater er viktigst. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  133, s 1047- 1048 . doi: 10.4045/tidsskr.13.0585
 • Dechend, Ralf & Staff, Anne Cathrine (2012). Placenta Messages to the Mother Not Just Debris. Hypertension.  ISSN 0194-911X.  59(2), s 191- 193 . doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.111.184861
 • Laine, Katariina; Skjeldestad, Finn Egil; Barbero, Mark Lewis Belandres & Staff, Anne Cathrine (2012). Similar reduction in OASR across all risk groups after implementation of a perineal protection program - a further reduction in the low risk groups is a challenge. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.  ISSN 0001-6349.  91, s 103- 103
 • Oversand, Sissel H.; Staff, Anne Cathrine; Spydslaug, Anny E; SVENNINGSEN, RUNE & Borstad, Ellen (2012). LONG-TERM FOLLOW-UP AFTER PELVIC ORGAN PROLAPSE OPERATIONS: RESULTS AND NEED FOR REOPERATION. Neurourology and Urodynamics.  ISSN 0733-2467.  31(6), s 853- 855
 • Pay, Aase Serine Devold; Gjessing, Håkon K.; Staff, Anne Cathrine; Jacobsson, Bo & Frøen, Frederik (2012). A population-based reference chart for fundal height measures. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.  ISSN 0001-6349.  91, s 117- 118
 • Staff, Anne Cathrine (2012). PREECLAMPSIA, PLACENTAL ACUTE ATHEROSIS AND FUTURE CARDIOVASCULAR DISEASE: IS THERE A LINK?. Placenta.  ISSN 0143-4004.  33(9), s A13- A13
 • Staff, Anne Cathrine (2012). Preface. Placenta.  ISSN 0143-4004.  33, s S2- S3 . doi: 10.1016/j.placenta.2011.11.006
 • Staff, Anne Cathrine & Laine, Katariina (2012). Mange sfinkterskader kan forebygges. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  132(21), s 2364- 2365 . doi: 10.4045/tidsskr.12.1168
 • SVENNINGSEN, RUNE; Staff, Anne Cathrine; Schiøtz, Hjalmar A.; Western, K. & Kulseng-Hanssen, Sigurd (2012). LONG-TERM FOLLOW-UP OF TENSION-FREE VAGINAL TAPE (TVT): AN OBSERVATIONAL MULTI-CENTRE STUDY FROM A NATIONAL INCONTINENCE REGISTRY. Neurourology and Urodynamics.  ISSN 0733-2467.  31(6), s 1054- 1056
 • Weedon-Fekjær, Mina Susanne; Sheng, Ying; Herse, Florian; Lyle, Robert; Sugulle, Meryam; Dechend, Ralf & Staff, Anne Cathrine (2012). DIFFERENTIAL EXPRESSION OF MIRNAS IN PLACENTA FROM EARLY AND LATE ONSET PREECLAMPSIA VERSES CONTROLS. Placenta.  ISSN 0143-4004.  33(9), s A78- A78
 • Werner, Henrica Maria Johanna; Trovik, Jone; Marcickiewicz, Janusz; Tingulstad, Solveig; Staff, Anne Cathrine; Amant, Frédéric & Salvesen, Helga Birgitte (2012). A discordant histological risk classification in preoperative biopsy and hysterectomy specimens in endometrial cancer is reflected in metastatic risk and prognosis. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.  ISSN 0001-6349.  91, s 145- 146
 • Johnsen, Guro Mørk; Cornez, Isabelle Ann; Staff, Anne Cathrine & Tasken, Kjetil (2011). Is disruption of Type 1 Protein Kinase A Anchoring in Mice T-cells linked to infertility in females?.
 • Johnsen, Guro Mørk; Landskron, Johannes; Tasken, Kjetil & Staff, Anne Cathrine (2011). CHARACTERIZATION OF PLACENTAL AND CIRCULATING REGULATORY T-CELLS. Placenta.  ISSN 0143-4004.  32(9), s A122- A122
 • Johnsen, Guro Mørk; Landskron, Johannes; Tasken, Kjetil & Staff, Anne Cathrine (2011). Characterization of Placental and Circulating Regulatory T-Cells.
 • Johnsen, Guro Mørk; Landskron, Johannes; Tasken, Kjetil & Staff, Anne Cathrine (2011). Characterization of Subsets of T cells and NK cells in Pregnancy and Preeclampsia.
 • Rosseland, Nora Langballe; Barbero, Mark Lewis Belandres & Staff, Anne Cathrine (2011). Kan preeklampsi forutsies?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  131(8), s 806- 807 . doi: 10.4045/tidsskr.10.1448
 • Sugulle, Meryam; Herse, Florian; Kvehaugen, Anne Stine; Mueller, Dominik; Dechend, Ralf & Staff, Anne Cathrine (2011). Atrial Natriuretic Peptide Reflects The Cardiovascular Alterations in Preeclampsia. Hypertension.  ISSN 0194-911X.  58(5), s E172- E173
 • Bock, Annika Jøntvedt; Stavnes, Helene T; Berner, Aasmund; Wollert, K; Kempf, T; Tropé, Claes Gøran; Davidson, Ben & Staff, Anne Cathrine (2010). GROWTH DIFFERENTIATION FACTOR-15: A NEW PROGNOSTIC BIOMARKER IN OVARIAN CARCINOMA EFFUSIONS. Acta Cytologica.  ISSN 0001-5547.  54(3), s 420- 421
 • Herse, Florian; Hubel, Carl A; Huppertz, Berthold; Park, Joon-Keun; LaMarca, Babbette; Sargent, Ian L; Luft, Friedrich C; Staff, Anne Cathrine; Schunck, Wolf-Hagen; Muller, Dominik N. & Dechend, Ralf (2010). Cytochrome P450 Epoxygenase 2J2 (CYP2J2) and it's Metabolites are Upregulated in Preeclampsia. Hypertension.  ISSN 0194-911X.  56(5), s E91- E91
 • Johnsen, GM; Weedon-Fekjaer, MS; Sugulle, Meryam; Kliman, HJ & Staff, Anne Cathrine (2010). ADRP IS ASSOCIATED WITH FOAM CELLS AND ACUTE ATHEROSIS IN DECIDUAL TISSUE. Placenta.  ISSN 0143-4004.  31(9), s A124- A124
 • Johnsen, Guro Mørk & Staff, Anne Cathrine (2010). Fatty acid uptake, transport and storage in placenta in normal and dyslipidemic pregnancies.
 • Braekke, K; Bechensteen, AG & Staff, Anne Cathrine (2008). Iron supplements and oxidative stress in very low birth weight infants - Reply. Journal of Pediatrics.  ISSN 0022-3476.  152, s 891- 891 . doi: 10.1016/j.jpeds.2008.01.004

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 11:45 - Sist endret 10. des. 2014 09:24