print logo

Anne Cathrine Staff

Professor II
Bilde av Anne Cathrine Staff
English version of this page
Telefon +47-22119800
Mobiltelefon +47-41303081
Faks +47-22119775
Brukernavn
Besøksadresse OUS Ullevål Kirkeveien 166 Kvinne Bygg 8
Postadresse Postb. 4956 Nydalen 0424 Oslo

Faglige interesser

 • Translasjonsforskning, biomarkører, kombinasjon basalforskning og klinisk forskning innen:
 • Svangerskapskomplikasjoner (preeklampsi, placentadysfunksjon og diabetes)
 • Gynekologisk cancer (ovarialcancer, endometriecancer)
 • Epidemiologiske og translasjonsstudier:
 • Svangerskapskomplikasjoner (preeklampsi, diabetes) som risiko for kardiovaskulær sykdom (og kreft) hos mor og barn
 • Kliniske studier:
 • Urogynekologi: urin- og analinkontinens (operativ metode og obstetrisk risiko)
 • Forskningsetikk

Undervisning

UiO, Medisin, 9. semester: http://www.uio.no/studier/emner/medisin/med/MEDSEM9/

Bakgrunn

Annetine Staff er leder for Forskningssenteret for Fødselshjelp og Kvinnesykdommer (formelt etablert i mai 2006), ved Oslo universitetssykehus (Kvinne- og barneklinikken, lokalisasjon Ullevål). Hun leder en egen forskningsgruppe på 13 personer.

Hun var utdannet cand. med. ved Universitetet i Oslo (UiO) i 1987, og ble i 1996 spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer i Norge.

Hun disputerte for den medisinske doktorgrad ved UiO i 2000, avhandlingen "Preeclampsia and uteroplacental tissues: lipids, oxidative stress, and trophoblast invasion".

Hun kombinerer nå arbeid som klinisk overlege og forskningsrådgiver ved Kvinne- og barneklinikken, OUS med arbeid som professor ved UiO.

Tidligere har Staff vært nestleder og fungerende leder i REK Sør-Norge samt medlem av NEM. Hun har også arbeidet som Forsknings- og innovasjonsdirektør, Helse Sør-Øst.

Hun er redaktør av Forskningshåndboken.

Priser

1998-99: 4 priser for beste foredrag/abstract på internasjonale (2) og nasjonale (2)  forskningsmøter
2003-08: Direktørens belønning for fremragende forskning, Ullevål universitetssykehus
2006: Kunnskapsprisen Ullevål universitetssykehus, for arbeid med Forskningshåndboken.

Verv

Medlem av redaksjonskomiteen: Pregnancy Hypertension: An International Journal of Women's Cardiovascular Health, det offisielle tidsskriftet til den verdensomfattende organisasjonen ISSHP (International Society for the Study of Pregnancy Hypertension).
Medlem av Redaksjonskomiteen for Tidsskriftet den norske legeforening
Medlem av forskningsutvalget ved Oslo universitetssykehus (OUS) samt ved Kvinne- og barneklinikken OUS
Medlem av IFPA (International Federation of Placenta Associations) Executive Committee

Samarbeid

Nasjonalt samarbeid, Norge:

Kjetil Tasken, Bioteknologisenteret, UiO
Ben Davidson, OUS, lokalisasjon Radiumhospitalet, Avdeling for patologi.
Drude Fugelseth, OUS, Kvinne- og barneklinikken
Borghild Roald, OUS, Patologi
Øyvind Melien, Helsedirektoratet (tidligere OUS, klinisk farmakologi, lokalisasjon Rikshospitalet)
Asim Duttaroy, Avdeling for ernæring, Basalmedisin, UiO
Hilde Nebb, Avdeling for ernæring, Basalmedisin, UiO
Lene Frost Andersen, Avdeling for ernæring, Basalmedisin, UiO
NTNU/HUNT: Oddgeir/Jostein Holmen
Folkehelseinstituttet/ MoBa: Per Magnus

Internasjonalt samarbeid:

Global Pregnancy CoLaboratory
Ralf Dechend, Franz-Volhard-Clinic, Max Delbruck Center for Molecular Medicine, Department of Cardiology, Berlin, Tyskland
Rebecca Troisi, National Cancer Institute, Darthmouth Medical School, Hanover, USA
Harvey Kliman, Yale, USA
Ananth Karumanchi, Departments of Medicine, Obstetrics and Gynecology, Beth Israel Deaconess Medical Center and Harvard Medical School, Boston, USA
Christopher Redman, Ian Sargent, Nuffield Department of Obstetrics and Gynaecology, University of Oxford, John Radcliffe Hospital, Oxford, UK
Daniele Evain-Brion, INSERM, Paris, Frankrike

Emneord: Diabetes og hormoner, Ernæring, Genetikk og epidemiologi, Hjerte, kar og lunger, Kjønnsorganer, Kreft, Mor og barn, Nyrer og urinveier

Publikasjoner

Publications in press

Trovik J, Wik E, Stefansson IM, Marcickiewicz J, Tingulstad S, Staff AC, Njolstad TS, MoMaTec Study Group, Vandenput I, Amant F, Akslen LA, Salvesen HB
Stathmin Overexpression Identifies High-Risk Patients and Lymph Node Metastasis in Endometrial Cancer
Clin Cancer Res (in press)
PubMed 21242118 SFX (Details)

Herse F, Fain JN, Janke J, Engeli S, Kuhn C, Frey N, Weich HA, Bergmann A, Kappert K, Karumanchi SA, Luft FC, Muller DN, Staff AC, Dechend R
Adipose Tissue-Derived Soluble Fms-Like Tyrosine Kinase 1 Is an Obesity-Relevant Endogenous Paracrine Adipokine
Hypertension (in press)
PubMed 21555675 SFX (Details)

Fugelseth D, Ramstad HB, Kvehaugen AS, Nestaas E, Støylen A, Staff AC
Myocardial function in offspring 5-8years after pregnancy complicated by preeclampsia
Early Hum Dev (in press)
PubMed 21550734 SFX (Details)

Bock AJ, Tuft Stavnes H, Kærn J, Berner A, Staff AC, Davidson B
Endoglin (CD105) expression in ovarian serous carcinoma effusions is related to chemotherapy status
Tumour Biol (in press)
PubMed 21350924 SFX (Details)

Publications 2011

Rosseland NL, Barbero ML, Staff A (2011)
[No title available]
Tidsskr Nor Laegeforen, 131 (8), 806-807
PubMed 21556080 SFX (Details)

Laine K, Skjeldestad FE, Sanda B, Horne H, Spydslaug A, Staff AC (2011)
Prevalence and risk factors for anal incontinence after obstetric anal sphincter rupture
Acta Obstet Gynecol Scand, 90 (4), 319-24
PubMed 21306321 SFX ISI 000289515500005 (Details)

Staff A (2011)
[Neural tube defects can be prevented]
Tidsskr Nor Laegeforen, 131 (4), 332
PubMed 21339770 SFX (Details)

Publications 2010

Staff AC, Dechend R, Pijnenborg R (2010)
Learning from the placenta: acute atherosis and vascular remodeling in preeclampsia-novel aspects for atherosclerosis and future cardiovascular health
Hypertension, 56 (6), 1026-34
PubMed 20956732 SFX ISI 000284309800014 (Details)

Davidson B, Stavnes HT, Førsund M, Berner A, Staff AC (2010)
CD105 (Endoglin) expression in breast carcinoma effusions is a marker of poor survival
Breast, 19 (6), 493-8
PubMed 21078485 SFX ISI 000285227000012 (Details)

Bock AJ, Stavnes HT, Kempf T, Tropè CG, Berner A, Davidson B, Staff AC (2010)
Expression and clinical role of growth differentiation factor-15 in ovarian carcinoma effusions
Int J Gynecol Cancer, 20 (9), 1448-55
PubMed 21336029 SFX ISI 000284822900004 (Details)

Elgaaen BV, Haug KB, Wang J, Olstad OK, Fortunati D, Onsrud M, Staff AC, Sauer T, Gautvik KM (2010)
POLD2 and KSP37 (FGFBP2) correlate strongly with histology, stage and outcome in ovarian carcinomas
PLoS One, 5 (11), e13837
PubMed 21079801 SFX ISI 000283838600012 (Details)

Kvehaugen AS, Andersen LF, Staff AC (2010)
Dietary intake and physical activity in women and offspring after pregnancies complicated by preeclampsia or diabetes mellitus
Acta Obstet Gynecol Scand, 89 (11), 1486-90
PubMed 20955103 SFX ISI 000283130700017 (Details)

Kvehaugen AS, Andersen LF, Staff AC (2010)
Anthropometry and cardiovascular risk factors in women and offspring after pregnancies complicated by preeclampsia or diabetes mellitus
Acta Obstet Gynecol Scand, 89 (11), 1478-85
PubMed 20955102 SFX ISI 000283130700016 (Details)

Staff AC, Bock AJ, Becker C, Kempf T, Wollert KC, Davidson B (2010)
Growth differentiation factor-15 as a prognostic biomarker in ovarian cancer
Gynecol Oncol, 118 (3), 237-43
PubMed 20576287 SFX ISI 000281124000006 (Details)

Weedon-Fekjær MS, Johnsen GM, Anthonisen EH, Sugulle M, Nebb HI, Duttaroy AK, Staff AC (2010)
Expression of liver X receptors in pregnancies complicated by preeclampsia
Placenta, 31 (9), 818-24
PubMed 20655109 SFX ISI 000282147100011 (Details)

Hering L, Herse F, Geusens N, Verlohren S, Wenzel K, Staff AC, Brosnihan KB, Huppertz B, Luft FC, Muller DN, Pijnenborg R, Cartwright JE, Dechend R (2010)
Effects of circulating and local uteroplacental angiotensin II in rat pregnancy
Hypertension, 56 (2), 311-8
PubMed 20530295 SFX ISI 000279880200024 (Details)

Weedon-Fekjaer MS, Dalen KT, Solaas K, Staff AC, Duttaroy AK, Nebb HI (2010)
Activation of LXR increases acyl-CoA synthetase activity through direct regulation of ACSL3 in human placental trophoblast cells
J Lipid Res, 51 (7), 1886-96
PubMed 20219900 SFX ISI 000278628700025 (Details)

Staff A, Rørtveit G (2010)
[Publication ethics--responsibility of all]
Tidsskr Nor Laegeforen, 130 (3), 259
PubMed 20160762 SFX (Details)

Borstad E, Abdelnoor M, Staff AC, Kulseng-Hanssen S (2010)
Surgical strategies for women with pelvic organ prolapse and urinary stress incontinence
Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct, 21 (2), 179-86
PubMed 19940978 SFX ISI 000273787500008 (Details)

Publications 2009

Johnsen GM, Weedon-Fekjaer MS, Tobin KA, Staff AC, Duttaroy AK (2009)
Long-chain polyunsaturated fatty acids stimulate cellular fatty acid uptake in human placental choriocarcinoma (BeWo) cells
Placenta, 30 (12), 1037-44
PubMed 19880178 SFX ISI 000272991400005 (Details)

Braekke K, Ueland PM, Harsem NK, Staff AC (2009)
Asymmetric dimethylarginine in the maternal and fetal circulation in preeclampsia
Pediatr Res, 66 (4), 411-5
PubMed 19581842 SFX ISI 000270285400011 (Details)

Ni Bhriain H, Trovik J, Wik E, Stefansson IM, Akslen LA, Salvesen HB, Staff AC (2009)
Plasma calprotectin concentrations in women with endometrial carcinoma
Gynecol Oncol, 114 (3), 491-5
PubMed 19577278 SFX ISI 000269139800022 (Details)

Sugulle M, Dechend R, Herse F, Weedon-Fekjaer MS, Johnsen GM, Brosnihan KB, Anton L, Luft FC, Wollert KC, Kempf T, Staff AC (2009)
Circulating and placental growth-differentiation factor 15 in preeclampsia and in pregnancy complicated by diabetes mellitus
Hypertension, 54 (1), 106-12
PubMed 19470878 SFX ISI 000267103000019 (Details)

Staff A (2009)
[Cesarean section--for benefit or damage?]
Tidsskr Nor Laegeforen, 129 (13), 1321
PubMed 19561654 SFX (Details)

Herse F, Bai Youpeng, Staff AC, Yong-Meid J, Dechend R, Zhou Rong (2009)
Circulating and uteroplacental adipocytokine concentrations in preeclampsia
Reprod Sci, 16 (6), 584-90
PubMed 19276406 SFX ISI 000266017100007 (Details)

Tintu A, Rouwet E, Verlohren S, Brinkmann J, Ahmad S, Crispi F, van Bilsen M, Carmeliet P, Staff AC, Tjwa M, Cetin I, Gratacos E, Hernandez-Andrade E, Hofstra L, Jacobs M, Lamers WH, Morano I, Safak E, Ahmed A, le Noble F (2009)
Hypoxia induces dilated cardiomyopathy in the chick embryo: mechanism, intervention, and long-term consequences
PLoS One, 4 (4), e5155
PubMed 19357774 SFX ISI 000265505900015 (Details)

Staff AC, Harsem NK, Braekke K, Hyer M, Hoover RN, Troisi R (2009)
Maternal, gestational and neonatal characteristics and maternal angiogenic factors in normotensive pregnancies
Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 143 (1), 29-33
PubMed 19135290 SFX ISI 000264796000007 (Details)

Rørtveit G, Staff A, Schem BC, Busund LT, Nakken KO, Walstad M, Dale O, Vigen T (2009)
[What does the Tidsskriftet's editorial committee do?]
Tidsskr Nor Laegeforen, 129 (3), 175
PubMed 19180158 SFX (Details)

Carlsen KCL, Staff A, Arnesen H (2009)
Forskningshåndboken: fra idé til publikasjon
Oslo universitetssykehus, Ullevål i samarbeid med Haukeland universitetssykehus, Oslo (4. utg.), 184 s.
BIBSYS 093919913 ISBN 978-82-473-0022-0 (Details)

Tobin KA, Johnsen GM, Staff AC, Duttaroy AK (2009)
Long-chain polyunsaturated fatty acid transport across human placental choriocarcinoma (BeWo) cells
Placenta, 30 (1), 41-7
PubMed 19010540 SFX ISI 000262574700007 (Details)

Publications 2008

Troisi R, Braekke K, Harsem NK, Hyer M, Hoover RN, Staff AC (2008)
Blood pressure augmentation and maternal circulating concentrations of angiogenic factors at delivery in preeclamptic and uncomplicated pregnancies
Am J Obstet Gynecol, 199 (6), 653.e1-10
PubMed 18722574 SFX ISI 000261687000024 (Details)

Harsem NK, Braekke K, Torjussen T, Hanssen K, Staff AC (2008)
Advanced glycation end products in pregnancies complicated with diabetes mellitus or preeclampsia
Hypertens Pregnancy, 27 (4), 374-86
PubMed 19003638 SFX ISI 000260834400006 (Details)

Ødegaard E, Davidson B, Engh V, Onsrud M, Staff AC (2008)
Assessment of endoglin and calprotectin as potential biomarkers in ovarian carcinoma and borderline tumors of the ovary
Am J Obstet Gynecol, 199 (5), 533.e1-8
PubMed 18533117 SFX ISI 000260585800033 (Details)

Eskild A, Jeansson S, Jenum PA, Staff AC, Thadhani R, Karumanchi A, Vatten LJ (2008)
Levels of angiogenic factors in pregnancy and post-partum bleeding
Acta Obstet Gynecol Scand, 87 (10), 1081-3
PubMed 18792843 SFX ISI 000261016500016 (Details)

Braekke K, Bechensteen AG, Staff AC (2008)
Iron supplements and oxidative stress in very low birth weight infants - Reply
J. Pediatr., 152 (6), 891
ISI 000256373800038 (Details)

Herse F, Staff AC, Hering L, Müller DN, Luft FC, Dechend R (2008)
AT1-receptor autoantibodies and uteroplacental RAS in pregnancy and pre-eclampsia
J Mol Med, 86 (6), 697-703
PubMed 18398593 SFX ISI 000255746900016 (Details)

Ødegaard E, Davidson B, Elgaaen BV, Fagerhol MK, Engh V, Onsrud M, Staff AC (2008)
Circulating calprotectin in ovarian carcinomas and borderline tumors of the ovary
Am J Obstet Gynecol, 198 (4), 418.e1-7
PubMed 18241816 SFX ISI 000254980200025 (Details)

Hering L, Herse F, Verlohren S, Park JK, Wellner M, Qadri F, Pijnenborg R, Staff AC, Huppertz B, Muller DN, Luft FC, Dechend R (2008)
Trophoblasts reduce the vascular smooth muscle cell proatherogenic response
Hypertension, 51 (2), 554-9
PubMed 18195163 SFX ISI 000252602200060 (Details)

Braekke K, Bechensteen AG, Staff AC (2008)
Iron, oxidant injury, and practice choices in preterm infants - Reply
J. Pediatr., 152 (2), 296
ISI 000252819500035 (Details)

Publications 2007

Staff A (2007)
[Reporting systems--an unused resource]
Tidsskr Nor Laegeforen, 127 (20), 2650
PubMed 17952143 SFX (Details)

Braekke K, Ueland PM, Harsem NK, Karlsen A, Blomhoff R, Staff AC (2007)
Homocysteine, cysteine, and related metabolites in maternal and fetal plasma in preeclampsia
Pediatr Res, 62 (3), 319-24
PubMed 17622947 SFX ISI 000248973200017 (Details)

Staff A (2007)
[Itching in pregnancy is mostly--but not always--harmless]
Tidsskr Nor Laegeforen, 127 (16), 2098
PubMed 17918308 SFX (Details)

Staff AC, Braekke K, Johnsen GM, Karumanchi SA, Harsem NK (2007)
Circulating concentrations of soluble endoglin (CD105) in fetal and maternal serum and in amniotic fluid in preeclampsia
Am J Obstet Gynecol, 197 (2), 176.e1-6
PubMed 17689641 SFX ISI 000248718900021 (Details)

Staff A, Thorseth M (2007)
[Who is a co-author?]
Tidsskr Nor Laegeforen, 127 (15), 1959
PubMed 17700741 SFX (Details)

Harsem NK, Roald B, Braekke K, Staff AC (2007)
Acute atherosis in decidual tissue: not associated with systemic oxidative stress in preeclampsia
Placenta, 28 (8-9), 958-64
PubMed 17218009 SFX ISI 000248720500026 (Details)

Braekke K, Bechensteen AG, Halvorsen BL, Blomhoff R, Haaland K, Staff AC (2007)
Oxidative stress markers and antioxidant status after oral iron supplementation to very low birth weight infants
J Pediatr, 151 (1), 23-8
PubMed 17586185 SFX ISI 000247851900008 (Details)

Ødegaard E, Staff AC, Langebrekke A, Engh V, Onsrud M (2007)
Surgery of borderline tumors of the ovary: retrospective comparison of short-term outcome after laparoscopy or laparotomy
Acta Obstet Gynecol Scand, 86 (5), 620-6
PubMed 17464594 SFX ISI 000247237400019 (Details)

Vatten LJ, Eskild A, Nilsen TI, Jeansson S, Jenum PA, Staff AC (2007)
Changes in circulating level of angiogenic factors from the first to second trimester as predictors of preeclampsia
Am J Obstet Gynecol, 196 (3), 239.e1-6
PubMed 17346536 SFX ISI 000244767700018 (Details)

Herse F, Dechend R, Harsem NK, Wallukat G, Janke J, Qadri F, Hering L, Muller DN, Luft FC, Staff AC (2007)
Dysregulation of the circulating and tissue-based renin-angiotensin system in preeclampsia
Hypertension, 49 (3), 604-11
PubMed 17261642 SFX ISI 000244245200031 (Details)

Ødegaard E, Staff AC, Abeler VM, Kopolovic J, Onsrud M, Lazarovici P, Davidson B (2007)
The activated nerve growth factor receptor p-TrkA is selectively expressed in advanced-stage ovarian carcinoma
Hum Pathol, 38 (1), 140-6
PubMed 16996570 SFX ISI 000243267000017 (Details)

Carlsen KCL, Staff A, Arnesen H (2007)
Forskningshåndboken: fra idé til publikasjon
Ullevål universitetssykehus i samarbeid med Haukeland universitetssykehus, Oslo (3. utg.), 151 s.
BIBSYS 071048723 ISBN 978-82-473-0019-0 (Details)

Publications 2006

Braekke K, Harsem NK, Staff AC (2006)
Oxidative stress and antioxidant status in fetal circulation in preeclampsia
Pediatr Res, 60 (5), 560-4
PubMed 16988193 SFX ISI 000241570300010 (Details)

Harsem NK, Braekke K, Staff AC (2006)
Augmented oxidative stress as well as antioxidant capacity in maternal circulation in preeclampsia
Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 128 (1-2), 209-15
PubMed 16337725 SFX ISI 000240909100038 (Details)

Harsem NK, Staff AC (2006)
Are d-ROM and FRAP tests suitable assays for detecting the oxidative status?
Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol., 127 (2), 272
ISI 000240483600025 (Details)

Tobin KA, Harsem NK, Dalen KT, Staff AC, Nebb HI, Duttaroy AK (2006)
Regulation of ADRP expression by long-chain polyunsaturated fatty acids in BeWo cells, a human placental choriocarcinoma cell line
J Lipid Res, 47 (4), 815-23
PubMed 16391323 SFX ISI 000236223700015 (Details)

Ødegaard E, Staff AC, Kaern J, Flørenes VA, Kopolovic J, Tropé CG, Abeler VM, Reich R, Davidson B (2006)
The AP-2gamma transcription factor is upregulated in advanced-stage ovarian carcinoma
Gynecol Oncol, 100 (3), 462-8
PubMed 16216317 SFX ISI 000235738800004 (Details)

Haugen F, Ranheim T, Harsem NK, Lips E, Staff AC, Drevon CA (2006)
Increased plasma levels of adipokines in preeclampsia: relationship to placenta and adipose tissue gene expression
Am J Physiol Endocrinol Metab, 290 (2), E326-33
PubMed 16144822 SFX ISI 000234530300016 (Details)

Publications 2005

Staff AC, Braekke K, Harsem NK, Lyberg T, Holthe MR (2005)
Circulating concentrations of sFlt1 (soluble fms-like tyrosine kinase 1) in fetal and maternal serum during pre-eclampsia
Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 122 (1), 33-9
PubMed 15935542 SFX ISI 000232419400004 (Details)

Braekke K, Holthe MR, Harsem NK, Fagerhol MK, Staff AC (2005)
Calprotectin, a marker of inflammation, is elevated in the maternal but not in the fetal circulation in preeclampsia
Am J Obstet Gynecol, 193 (1), 227-33
PubMed 16021084 SFX ISI 000230691500036 (Details)

Holthe MR, Lyberg T, Staff AC, Berge LN (2005)
Leukocyte-platelet interaction in pregnancies complicated with preeclampsia
Platelets, 16 (2), 91-7
PubMed 15823865 SFX ISI 000228185100005 (Details)

Sørbye IK, Jerve F, Staff AC (2005)
Reduction in hospitalized women with pelvic inflammatory disease in Oslo over the past decade
Acta Obstet Gynecol Scand, 84 (3), 290-6
PubMed 15715539 SFX ISI 000227062100013 (Details)

Staff AC, Holven K, Løken EB, Sygnestveit K, Vollset SE, Smeland S (2005)
[Does folic acid have effects on other health problems than neural tube defects?]
Tidsskr Nor Laegeforen, 125 (4), 438-41
PubMed 15742017 SFX (Details)

Staff AC, Løken EB, Holven K, Sygnestveit K, Vollset SE, Smeland S (2005)
[Effects of public initiatives aimed at reducing neural tube defects with folic acid supplementation]
Tidsskr Nor Laegeforen, 125 (4), 435-7
PubMed 15742016 SFX (Details)

Holthe MR, Staff AC, Berge LN, Fagerhol MK, Lyberg T (2005)
Calprotectin plasma level is elevated in preeclampsia
Acta Obstet Gynecol Scand, 84 (2), 151-4
PubMed 15683375 SFX ISI 000226704600009 (Details)

Staff A, Carlsen KCL, Arnesen H, Bechensteen AG, Jacobsen AF, Omenaas E, Thorstensen R (2005)
Forskningshåndbok: fra idé til publikasjon
I samarbeid med Kompetansesenter for klinisk forskning, Haukeland universitetssykehus, Oslo (2. utg.), 123 s.
BIBSYS 060317140 ISBN 82-473-0017-6 (Details)

Publications 2004

Staff AC (2004)
Dietary supplementation with L-arginine in women with preeclampsia - Reply
Acta Obstet. Gynecol. Scand., 83 (9), 872
ISI 000223378400018 (Details)

Harsem NK, Staff AC, He L, Roald B (2004)
The decidual suction method: a new way of collecting decidual tissue for functional and morphological studies
Acta Obstet Gynecol Scand, 83 (8), 724-30
PubMed 15255844 SFX ISI 000223228400006 (Details)

Holthe MR, Staff AC, Berge LN, Lyberg T (2004)
Leukocyte adhesion molecules and reactive oxygen species in preeclampsia
Obstet Gynecol, 103 (5 Pt 1), 913-22
PubMed 15121565 SFX ISI 000225414200014 (Details)

Staff A (2004)
Mary Burgan retires as AAUP general secretary
Academe-Bull. AAUP, 90 (3), 21
ISI 000222260400014 (Details)

Ranheim T, Haugen F, Staff AC, Braekke K, Harsem NK, Drevon CA (2004)
Adiponectin is reduced in gestational diabetes mellitus in normal weight women
Acta Obstet Gynecol Scand, 83 (4), 341-7
PubMed 15005780 SFX ISI 000220099400005 (Details)

Holthe MR, Staff AC, Berge LN, Lyberg T (2004)
Different levels of platelet activation in preeclamptic, normotensive pregnant, and nonpregnant women
Am J Obstet Gynecol, 190 (4), 1128-34
PubMed 15118653 SFX ISI 000221209600062 (Details)

Staff AC, Berge L, Haugen G, Lorentzen B, Mikkelsen B, Henriksen T (2004)
Dietary supplementation with L-arginine or placebo in women with pre-eclampsia
Acta Obstet Gynecol Scand, 83 (1), 103-7
PubMed 14678093 SFX ISI 000187243500016 (Details)

Publications 2003

Staff AC, Ranheim T, Halvorsen B (2003)
Augmented PLA2 activity in pre-eclamptic decidual tissue--a key player in the pathophysiology of 'acute atherosis' in pre-eclampsia?
Placenta, 24 (10), 965-73
PubMed 14580379 SFX ISI 000186322100008 (Details)

Staff AC, Flem-Jacobsen A (2003)
[Inter-collegial guidance after completed specialty training]
Tidsskr Nor Laegeforen, 123 (20), 2899-900
PubMed 14600721 SFX (Details)

Braekke K, Staff AC (2003)
Periconceptional use of folic acid supplements in Oslo
Acta Obstet Gynecol Scand, 82 (7), 620-7
PubMed 12790843 SFX ISI 000183374400006 (Details)

Staff AC, Halvorsen B (2003)
[Isoprostanes--new markers of oxidative stress]
Tidsskr Nor Laegeforen, 123 (3), 315-8
PubMed 12640897 SFX (Details)

Carlsen KCL, Staff A, Arnesen H, Bechensteen AG, Jacobsen AF, Omenaas E (2003)
Forskningshåndbok: fra idé til publikasjon
Vitenskapsrådet Ullevål universitetssykehus HF, Oslo, 89 s.
BIBSYS 040620689 ISBN 82-473-0017-6 (Details)

Publications 2001

Staff AC (2001)
An introduction to cell migration and invasion
Scand J Clin Lab Invest, 61 (4), 257-68
PubMed 11465338 SFX ISI 000169789700001 (Details)

Staff AC (2001)
An introduction to gene therapy and its potential prenatal use
Acta Obstet Gynecol Scand, 80 (6), 485-91
PubMed 11380282 SFX ISI 000169176700001 (Details)

Publications 2000

Halvorsen B, Staff AC, Ligaarden S, Prydz K, Kolset SO (2000)
Lithocholic acid and sulphated lithocholic acid differ in the ability to promote matrix metalloproteinase secretion in the human colon cancer cell line CaCo-2
Biochem J, 349 (Pt 1), 189-93
PubMed 10861227 SFX ISI 000088147100024 (Details)

Staff AC, Ranheim T, Henriksen T, Halvorsen B (2000)
8-Iso-prostaglandin f(2alpha) reduces trophoblast invasion and matrix metalloproteinase activity
Hypertension, 35 (6), 1307-13
PubMed 10856282 SFX ISI 000087806700025 (Details)

Staff A (2000)
Preeclampsia and uteroplacental tissues: lipids, oxidative stress, and trophoblast invasion
Institute for Nutrition Research, Department of Obstetrics and Gynecology, Aker Hospital, University of Oslo, Oslo, 1 b. (flere pag.)
BIBSYS 00074090x ISBN 82-91061-21-1 (Details)

Publications 1999

Staff AC, Halvorsen B, Ranheim T, Henriksen T (1999)
Elevated level of free 8-iso-prostaglandin F2alpha in the decidua basalis of women with preeclampsia
Am J Obstet Gynecol, 181 (5 Pt 1), 1211-5
PubMed 10561647 SFX ISI 000083739000033 (Details)

Staff AC, Ranheim T, Khoury J, Henriksen T (1999)
Increased contents of phospholipids, cholesterol, and lipid peroxides in decidua basalis in women with preeclampsia
Am J Obstet Gynecol, 180 (3 Pt 1), 587-92
PubMed 10076133 SFX ISI 000079175300015 (Details)

Publications 1995

STAFF A, MAMSEN A (1995)
CLINICAL WEEK AT THE GYNECOLOGY-OBSTETRICS DEPARTMENT OF THE UNIVERSITATSSPITAL, ZURICH
Gynakol. Geburtshilfliche Rundsch., 35 (3), 179
ISI A1995TD39600016 (Details)

Publications 1988

Staff AC, Baksaas I (1988)
An estimation of the prevalence of diabetes mellitus in Norway. A prescription registration study
Scand J Prim Health Care, 6 (4), 233-7
PubMed 3068761 SFX (Details)

Publications 1986

Baksaas I, Staff AC, Andrew M, Helgeland A, Lunde PK, Jervell J, Oydvin K (1986)
[Hypertension and type II diabetes. Therapeutic attitudes among Norwegian physicians. A questionnaire study]
Tidsskr Nor Laegeforen, 106 (25), 2018-22
PubMed 3775722 SFX (Details)  

 • Burton, G.J.; Sebire, N.J.; Myatt, L.; Tannetta, D.; Wang, YL; Sadovsky, Y.; Staff, Anne Cathrine & Redman, C.W. (2014). Optimising sample collection for placental research. Placenta.  ISSN 0143-4004.  35(1), s 9- 22 . doi: 10.1016/j.placenta.2013.11.005
 • Fodstad, Kathrine; Staff, Anne Cathrine & Laine, Katariina (2014). Effect of different episiotomy techniques on perineal pain and sexual activity 3 months after delivery. International Urogynecology Journal.  ISSN 0937-3462. . doi: 10.1007/s00192-014-2401-2
 • Oversand, Sissel H.; Staff, Anne Cathrine; Spydslaug, Anny E; Svenningsen, Rune & Borstad, Ellen (2014). Long-term follow-up after native tissue repair for pelvic organ prolapse. International Urogynecology Journal.  ISSN 0937-3462.  25(1), s 81- 89 . doi: 10.1007/s00192-013-2166-z
 • Rakova, Natalia; Mueller, Dominik; Staff, Anne Cathrine; Luft, Friedrich C & Dechend, Ralf (2014). Novel ideas about salt, blood pressure, and pregnancy. Journal of Reproductive Immunology.  ISSN 0165-0378.  101-102(1), s 135- 139 . doi: 10.1016/j.jri.2013.04.001
 • Staff, Anne Cathrine; Johnsen, Guro Mørk; Dechend, Ralf & Redman, Christopher W.G. (2014). Preeclampsia and uteroplacental acute atherosis: Immune and inflammatory factors. Journal of Reproductive Immunology.  ISSN 0165-0378.  101-102(1), s 120- 126 . doi: 10.1016/j.jri.2013.09.001
 • SVENNINGSEN, RUNE; Staff, Anne Cathrine; Schiøtz, Hjalmar A.; Western, Kari; Sandvik, Leiv & Kulseng-Hanssen, Sigurd (2014). Risk factors for long-term failure of the retropubic tension-free vaginal tape procedure. Neurourology and Urodynamics.  ISSN 0733-2467.  33(7), s 1140-- 1146 . doi: 10.1002/nau.22466
 • Trovik, Jone; Salvesen, Helga; Cuppens, Tine; Amant, Frédéric & Staff, Anne Cathrine (2014). Growth differentiation factor-15 as biomarker in uterine sarcomas. International Journal of Gynecological Cancer.  ISSN 1048-891X.  24(2), s 252- 259 . doi: 10.1097/IGC.0000000000000037
 • Werner, Henrica Maria Johanna; Trovik, Jone; Marcickiewicz, Janusz; Tingulstad, Solveig; Staff, Anne Cathrine; Engh, Marie Ellstrøm; Oddenes, Klaus; Rokne, Jan Anders; Tjugum, Jostein; Lode, Margaret Sævik; Amant, Frédéric & Salvesen, Helga Birgitte (2013). A discordant histological risk classification in preoperative and operative biopsy in endometrial cancer is reflected in metastatic risk and prognosis. European Journal of Cancer.  ISSN 0959-8049.  49(3), s 625- 632 . doi: 10.1016/j.ejca.2012.09.006
 • Fodstad, Kathrine; Laine, Katariina & Staff, Anne Cathrine (2013). Different episiotomy techniques, postpartum perineal pain, and blood loss: an observational study. International Urogynecology Journal.  ISSN 0937-3462.  24(5), s 865- 872 . doi: 10.1007/s00192-012-1960-3
 • Freitag, Nancy; Tirado-González, Irene; Barrientos, Gabriela; Herse, Florian; Thijssen, Victor L. J. L.; Weedon-Fekjær, Mina Susanne; Schulz, Herbert; Wallukat, Gerd; Klapp, Burghard F.; Nevers, Tania; Sharma, Surendra; Staff, Anne Cathrine; Dechend, Ralf & Blois, Sandra M. (2013). Interfering with Gal-1-mediated angiogenesis contributes to the pathogenesis of preeclampsia. Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America.  ISSN 0027-8424.  110(28), s 11451- 11456 . doi: 10.1073/pnas.1303707110
 • Goldman-Wohl, D.; Cesla, T.; Smith, Y; Greenfield, C.; Dechend, R.; Staff, Anne Cathrine; Sugulle, Meryam; Weedon-Fekjær, Mina Susanne; Johnsen, Guro Mørk; Yagel, S. & Haimov-Kochman, R (2013). Expression profiling of autophagy associated genes in placentas of preeclampsia. Placenta.  ISSN 0143-4004.  34(10), s 959- 962 . doi: 10.1016/j.placenta.2013.07.069
 • Kvehaugen, Anne Stine; Melien, Øyvind; Holmen, Oddgeir; Laivuori, Hannele; Øian, Pål; Andersgaard, Alice Beathe; Dechend, Ralf & Staff, Anne Cathrine (2013). Single Nucleotide Polymorphisms in G Protein Signaling Pathway Genes in Preeclampsia. Hypertension.  ISSN 0194-911X.  61(3), s 655- + . doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.111.00331
 • Laine, Katariina; Rotvold, Wenche & Staff, Anne Cathrine (2013). Are obstetric anal sphincter ruptures preventable? - Large and consistent rupture rate variations between the Nordic countries and between delivery units in Norway. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.  ISSN 0001-6349.  92(1), s 94- 100 . doi: 10.1111/aogs.12024
 • Pay, Aase Serine Devold; Frøen, Frederik; Staff, Anne Cathrine; Jacobsson, Bo & Gjessing, Håkon K. (2013). A new population-based reference curve for symphysis-fundus height. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.  ISSN 0001-6349.  92(8), s 925- 933 . doi: 10.1111/aogs.12157
 • Staff, Anne Cathrine; Benton, Samantha J.; von Dadelszen, Peter; Roberts, Jame M.; Taylor, Robert N.; Powers, Robert W.; Charnock-Jones, D. Stephen & Redman, Christopher W.G. (2013). Redefining Preeclampsia Using Placenta-Derived Biomarkers. Hypertension.  ISSN 0194-911X.  61(5), s 932- 942 . doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.111.00250
 • Staff, Anne Cathrine; Dechend, R & Redman, CWG (2013). Review: Preeclampsia, acute atherosis of the spiral arteries and future cardiovascular disease: Two new hypotheses. Placenta.  ISSN 0143-4004.  34, s S73- S78 . doi: 10.1016/j.placenta.2012.11.022
 • Staff, Anne Cathrine; Laine, Katariina; Skjeldestad, Finn Egil & Sandvik, Leiv (2013). Prevalence and Risk Indicators for Anal Incontinence among Pregnant Women. ISRN Obstetrics and Gynecology.  ISSN 2090-4436.  2013 . doi: 10.1155/2013/947572
 • Svenningsen, Rune; Staff, Anne Cathrine; Schiøtz, Hjalmar A.; Western, Kari & Kulseng-Hanssen, Sigurd (2013). Long-term follow-up of the retropubic tension-free vaginal tape procedure. International Urogynecology Journal.  ISSN 0937-3462.  24(8), s 1271- 1278 . doi: 10.1007/s00192-013-2058-2
 • SVENNINGSEN, RUNE; Staff, Anne Cathrine; Schiøtz, Hjalmar A.; Western, Kari; Sandvik, Leiv & Kulseng-Hanssen, Sigurd (2013). Risk factors for long-term failure of the retropubic tension-free vaginal tape procedure. Neurourology and Urodynamics.  ISSN 0733-2467.  32(6), s 785- 787 . doi: 10.1002/nau.22466
 • Trovik, Jone; Wik, Elisabeth; Werner, Henrica Maria Johanna; Krakstad, Camilla; Helland, Harald; Vandenput, Ingrid; Njølstad, Tormund Salvesen; Stefansson, Ingunn; Marcickiewicz, Janusz; Tingulstad, Solveig; Staff, Anne Cathrine; Amant, Frédéric; Akslen, Lars A. & Salvesen, Helga Birgitte (2013). Hormone receptor loss in endometrial carcinoma curettage predicts lymph node metastasis and poor outcome in prospective multicentre trial. European Journal of Cancer.  ISSN 0959-8049.  49(16), s 3431- 3441 . doi: 10.1016/j.ejca.2013.06.016
 • Bock, Annika Jøntvedt; Dong, Phuc Hiep; Tropé, Claes Gøran; Staff, Anne Cathrine; Risberg, Bjørn Åke & Davidson, Ben (2012). Nucleoside transporters are widely expressed in ovarian carcinoma effusions. Cancer Chemotherapy and Pharmacology.  ISSN 0344-5704.  69(2), s 467- 475 . doi: 10.1007/s00280-011-1716-7
 • Elgaaen, Bente Vilming; Olstad, Ole Kristoffer; Sandvik, Leiv; Ødegaard, Elin; Sauer, Torill; Staff, Anne Cathrine & Gautvik, Kaare M (2012). ZNF385B and VEGFA Are Strongly Differentially Expressed in Serous Ovarian Carcinomas and Correlate with Survival. PLoS ONE.  ISSN 1932-6203.  7(9) . doi: 10.1371/journal.pone.0046317
 • Faupel-Badger, Jessica M.; Wang, Yuping; Staff, Anne Cathrine; Karumanchi, S. Ananth; Stanczyk, Frank Z.; Pollak, Michael; Hoover, Robert N. & Troisi, Rebecca (2012). Maternal and cord steroid sex hormones, angiogenic factors, and insulin-like growth factor axis in African-American preeclamptic and uncomplicated pregnancies. Cancer Causes and Control.  ISSN 0957-5243.  23(5), s 779- 784 . doi: 10.1007/s10552-012-9934-9
 • Haga, Silje Marie; Ulleberg, Pål; Slinning, Kari; Kraft, Pål; Steen, Thorbjørn & Staff, Anne Cathrine (2012). A longitudinal study of postpartum depressive symptoms: multilevel growth curve analyses of emotion regulation strategies, breastfeeding self-efficacy, and social support. Archives of Women's Mental Health.  ISSN 1434-1816.  15(3), s 175- 184 . doi: 10.1007/s00737-012-0274-2
 • Herse, Florian; LaMarca, Babbette; Hubel, Carl A; Kaartokallio, Tea; Lokki, A Inkeri; Ekholm, Eeva; Laivuori, Hannele; Gauster, Martin; Huppertz, Berthold; Sugulle, Meryam; Ryan, Michael J; Novotny, Sarah; Brewer, Justin; Park, Joon-Keun; Kacik, Michael; Hoyer, Joachim; Verlohren, Stefan; Wallukat, Gerd; Rothe, Michael; Luft, Friedrich C; Muller, Dominik N.; Schunck, Wolf-Hagen; Staff, Anne Cathrine & Dechend, Ralf (2012). Cytochrome P450 Subfamily 2J Polypeptide 2 Expression and Circulating Epoxyeicosatrienoic Metabolites in Preeclampsia. Circulation.  ISSN 0009-7322.  126(25), s 2990- 2999 . doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.112.127340
 • Knappskog, Stian; Trovik, Jone; Marcickiewicz, Janusz; Tingulstad, Solveig; Staff, Anne Cathrine; Romundstad, Pål Richard; Hveem, Kristian; Vatten, Lars Johan; Salvesen, Helga Birgitte & Lønning, Per Eystein (2012). SNP285C modulates oestrogen receptor/Sp1 binding to the MDM2 promoter and reduces the risk of endometrial but not prostatic cancer . European Journal of Cancer.  ISSN 0959-8049.  48(13), s 1988- 1996 . doi: 10.1016/j.ejca.2011.10.024
 • Laine, Katariina; Skjeldestad, Finn Egil; Sandvik, Leiv & Staff, Anne Cathrine (2012). Incidence of obstetric anal sphincter injuries after training to protect the perineum: cohort study. BMJ Open.  ISSN 2044-6055.  2(5) . doi: 10.1136/bmjopen-2012-001649
 • Sugulle, Meryam; Herse, Florian; Hering, Lydia; Möckel, Martin; Dechend, Ralf & Staff, Anne Cathrine (2012). Cardiovascular Biomarker Midregional Proatrial Natriuretic Peptide During and After Preeclamptic Pregnancies. Hypertension.  ISSN 0194-911X.  59(2), s 395- 401 . doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.111.185264
 • SVENNINGSEN, RUNE; Borstad, Ellen; Spydslaug, Anny E; Sandvik, Leiv & Staff, Anne Cathrine (2012). Occult incontinence as predictor for postoperative stress urinary incontinence following pelvic organ prolapse surgery. International Urogynecology Journal.  ISSN 0937-3462.  23(7), s 843- 849 . doi: 10.1007/s00192-012-1764-5
 • Werner, Henrica Maria Johanna; Trovik, Jone; Marcickiewicz, Janusz; Tingulstad, S; Staff, Anne Cathrine; Amant, F & Salvesen, Helga Birgitte (2012). Revision of FIGO surgical staging in 2009 for endometrial cancer validates to improve risk stratification. Gynecologic Oncology.  ISSN 0090-8258.  125(1), s 103- 108 . doi: 10.1016/j.ygyno.2011.11.008
 • Wien, Tale Norbye; Pike, Eva; Wisløff, Torbjørn; Staff, Anne Cathrine; Smeland, Sigbjørn & Klemp, Marianne (2012). Cancer risk with folic acid supplements: a systematic review and meta-analysis . BMJ Open.  ISSN 2044-6055.  2
 • Trovik, Jone; Wik, Elisabeth; Stefansson, Ingunn Marie; Marcickiewicz, Janusz; Tingulstad, Solveig; Staff, Anne Cathrine; Njølstad, Tormund Salvesen; Vandenput, Ingrid; Amant, Frédéric; Akslen, Lars A.; Salvesen, Helga Birgitte; Ellstrøm Engh, Marie; Oddenes, Klaus; Rokne, Jan Anders; Tjugum, Jostein & Lode, Margaret Sævik (2011). Stathmin Overexpression Identifies High-Risk Patients and Lymph Node Metastasis in Endometrial Cancer. Clinical Cancer Research.  ISSN 1078-0432.  17(10), s 3368- 3377 . doi: 10.1158/1078-0432.CCR-10-2412
 • Bock, Annika Jøntvedt; Stavnes, Helene Tuft; Kærn, Janne; Berner, Aasmund; Staff, Anne Cathrine & Davidson, Ben (2011). Endoglin (CD105) expression in ovarian serous carcinoma effusions is related to chemotherapy status. Tumour Biology.  ISSN 1010-4283.  32(3), s 589- 596 . doi: 10.1007/s13277-011-0157-6
 • Faupel-Badger, Jessica M.; Staff, Anne Cathrine; Thadhani, Ravi; Powe, Camille E.; Potischman, Nancy; Hoover, Robert N. & Troisi, Rebecca (2011). Maternal angiogenic profile in pregnancies that remain normotensive. European Journal of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Biology.  ISSN 0301-2115.  158(2), s 189- 193 . doi: 10.1016/j.ejogrb.2011.05.001
 • Fugelseth, Drude; RAMSTAD, HEIDI; Kvehaugen, Anne Stine; Nestaas, Eirik; Støylen, Asbjørn & Staff, Anne Cathrine (2011). Myocardial function in offspring 5-8 years after pregnancy complicated by preeclampsia. Early Human Development.  ISSN 0378-3782.  87(8), s 531- 535 . doi: 10.1016/j.earlhumdev.2011.04.006
 • Herse, Florian; Fain, John N.; Janke, Juergen; Engeli, Stefan; Kuhn, Christian; Frey, Norbert; Weich, Herbert A.; Bergmann, Astrid; Kappert, Kai; Karumanchi, S. Ananth; Luft, Friederich C; Muller, Dominik N.; Staff, Anne Cathrine & Dechend, Ralf (2011). Adipose Tissue-Derived Soluble Fms-Like Tyrosine Kinase 1 Is an Obesity-Relevant Endogenous Paracrine Adipokine. Hypertension.  ISSN 0194-911X.  58(1), s 37- 42 . doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.111.171322
 • Johnsen, Guro Mørk; Basak, Sanjay; Weedon-Fekjær, Mina Susanne; Staff, Anne Cathrine & Duttaroy, Asim K. (2011). Docosahexaenoic acid stimulates tube formation in first trimester trophoblast cells, HTR8/SVneo. Placenta.  ISSN 0143-4004.  32(9), s 626- 632 . doi: 10.1016/j.placenta.2011.06.009
 • Kvehaugen, Anne Stine; Dechend, R; Ramstad, HB; Troisi, R; Fugelseth, Drude & Staff, Anne Cathrine (2011). Endothelial Function and Circulating Biomarkers Are Disturbed in Women and Children After Preeclampsia. Hypertension.  ISSN 0194-911X.  58(1), s 63- 69 . doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.111.172387
 • Laine, Hely Katariina; Skjeldestad, Finn Egil; Sanda, Birgitte; Horne, Hildegunn; Spydslaug, Anny E & Staff, Anne Cathrine (2011). Prevalence and risk factors for anal incontinence after obstetric anal sphincter rupture. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.  ISSN 0001-6349.  90(4), s 319- 324 . doi: 10.1111/j.1600-0412.2010.01057.x
 • Staff, Anne Cathrine; Trovik, Jone; Eriksson, Ane Gerda Zahl; Wik, Elisabeth; Wollert, Kai C.; Kempf, Tibor & Salvesen, Helga Birgitte (2011). Elevated plasma growth differentiation factor-15 correlates with lymph node metastases and poor survival in endometrial cancer. Clinical Cancer Research.  ISSN 1078-0432.  17(14), s 4825- 4833 . doi: 10.1158/1078-0432.CCR-11-0715
 • Bock, Annika Jøntvedt; Stavnes, Helene Tuft; Kempf, T; Tropé, Claes Gøran; Berner, Aasmund; Davidson, Ben & Staff, Anne Cathrine (2010). Expression and Clinical Role of Growth Differentiation Factor-15 in Ovarian Carcinoma Effusions. International Journal of Gynecological Cancer.  ISSN 1048-891X.  20(9), s 1448- 1455 . doi: 10.1111/IGC.0b013e3181f7d6be
 • Borstad, Ellen; Abdelnoor, Michael; Staff, Anne Cathrine & Kulseng-Hanssen, Sigurd (2010). Surgical strategies for women with pelvic organ prolapse and urinary stress incontinence. International Urogynecology Journal.  ISSN 0937-3462.  21(2), s 179- 186 . doi: 10.1007/s00192-009-1007-6
 • Davidson, Ben; Stavnes, Helene Tuft; Førsund, Mette S; Berner, Aasmund & Staff, Anne Cathrine (2010). CD105 (Endoglin) expression in breast carcinoma effusions is a marker of poor survival. Breast.  ISSN 0960-9776.  19(6), s 493- 498 . doi: 10.1016/j.breast.2010.05.013
 • Elgaaen, Bente Vilming; Foss, Kari Bente; Wang, Junbai; Olstad, Ole Kristoffer; Fortunati, Dario; Onsrud, Mathias; Staff, Anne Cathrine; Sauer, Torill & Gautvik, Kaare M (2010). POLD2 and KSP37 (FGFBP2) Correlate Strongly with Histology, Stage and Outcome in Ovarian Carcinomas. PLoS ONE.  ISSN 1932-6203.  5(11) . doi: 10.1371/journal.pone.0013837
 • Hering, L; Herse, F; Geusens, Nele; Verlohren, S; Wenzel, Katrin; Staff, Anne Cathrine; Brosnihan, K. Bridget; Huppertz, B; Luft, Friederich C; Muller, DN; Pijnenborg, R; Cartwright, Judith E. & Dechend, R (2010). Effects of Circulating and Local Uteroplacental Angiotensin II in Rat Pregnancy. Hypertension.  ISSN 0194-911X.  56, s 311- 318 . doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.110.150961
 • Kvehaugen, Anne Stine; Andersen, Lene Frost & Staff, Anne Cathrine (2010). Anthropometry and cardiovascular risk factors in women and offspring after pregnancies complicated by preeclampsia or diabetes mellitus. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.  ISSN 0001-6349.  89(11), s 1478- 1485 . doi: 10.3109/00016349.2010.500368
 • Kvehaugen, Anne Stine; Andersen, Lene Frost & Staff, Anne Cathrine (2010). Dietary intake and physical activity in women and offspring after pregnancies complicated by preeclampsia or diabetes mellitus. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.  ISSN 0001-6349.  89(11), s 1486- 1490 . doi: 10.3109/00016349.2010.519378
 • Staff, Anne Cathrine; Bock, Annika Jøntvedt; Becker, Caroline Renate; Kempf, T; Wollert, K & Davidson, Ben (2010). Growth differentiation factor-15 as a prognostic biomarker in ovarian cancer. Gynecologic Oncology.  ISSN 0090-8258.  118(3), s 237- 243 . doi: 10.1016/j.ygyno.2010.05.032
 • Staff, Anne Cathrine; Dechend, Ralf & Pijnenborg, Robert (2010). Learning from the placenta: acute atherosis and vascular remodeling in preeclampsia-novel aspects for atherosclerosis and future cardiovascular health.. Hypertension.  ISSN 0194-911X.  56(6), s 1026- 1034 . doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.110.157743
 • Weedon, Mina Susanne; Dalen, Knut Tomas; Solaas, Karianne; Staff, Anne Cathrine; Duttaroy, Asim K. & Nebb, Hilde Irene (2010). Activation of LXR increases acyl-CoA synthetase activity through direct regulation of ACSL3 in human placental trophoblast cells. Journal of Lipid Research.  ISSN 0022-2275.  51(7), s 1886- 1896 . doi: 10.1194/jlr.M004978
 • Weedon-Fekjær, Mina Susanne; Johnsen, Guro Mørk; Anthonisen, Elin Holter; Sugulle, Meryam; Nebb, Hilde Irene; Duttaroy, Asim K. & Staff, Anne Cathrine (2010). Expression of Liver X Receptors in Pregnancies Complicated by Preeclampsia. Placenta.  ISSN 0143-4004.  31(9), s 818- 824 . doi: 10.1016/j.placenta.2010.06.015
 • Bhriain, Hannah Ni; Trovik, Jone; Wik, Elisabeth; Stefansson, Ingunn Marie; Akslen, Lars A.; Salvesen, Helga Birgitte & Staff, Anne Cathrine (2009). Plasma calprotectin concentrations in women with endometrial carcinoma. Gynecologic Oncology.  ISSN 0090-8258.  114(3), s 491- 495 . doi: 10.1016/j.ygyno.2009.06.008
 • Brække, Kristin; Ueland, Per Magne; Harsem, Nina Kittelsen & Staff, Anne Cathrine (2009). Asymmetric dimethylarginine in the maternal and fetal circulation in preeclampsia. Pediatric Research.  ISSN 0031-3998.  66(4), s 411- 415 . doi: 10.1203/PDR.0b013e3181b33392
 • Herse, Florian; Youpeng, Bai; Staff, Anne Cathrine; Yong-Meid, Jiang; Dechend, Ralf & Rong, Zhou (2009). Circulating and Uteroplacental Adipocytokine Concentrations in Preeclampsia. Reproductive Sciences.  ISSN 1933-7191.  16(6), s 584- 590 . doi: 10.1177/1933719109332828
 • Johnsen, Guro Mørk; Weedon, Mina Susanne; Tobin, Kari Anne Risan; Staff, Anne Cathrine & Duttaroy, Asim K. (2009). Long-chain polyunsaturated fatty acids stimulate cellular fatty acid uptake in human placental choriocarcinoma (BeWo) cells. Placenta.  ISSN 0143-4004.  30, s 1037- 1044 . doi: 10.1016/j.placenta.2009.10.004
 • Staff, Anne Cathrine; Borstad, E.; Abdelnoor, Michael & Kulseng-Hanssen, S. (2009). Surgery for concomitant perlvis organ prolapse and urinary stress incontinence. International Urogynecology Journal.  ISSN 0937-3462.
 • Staff, Anne Cathrine; Harsem, Nina Kittelsen; Brække, Kristin; Hyer, M; Hoover, RN & Troisi, R (2009). Maternal, gestational and neonatal characteristics and maternal angiogenic factors in normotensive pregnancies. European Journal of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Biology.  ISSN 0301-2115.  143(1), s 29- 33 . doi: 10.1016/j.ejogrb.2008.11.003
 • Staff, Anne Cathrine; Tintu, A & Rouwet, E (2009). Hypoxia induces dilated cardiomyopathy in the chick embryo. Mechanisms, intervention and long-term consequences. PLoS ONE.  ISSN 1932-6203.  4(4), s e5155
 • Sugulle, Meryam; Dechend, R; Herse, F; Weedon, Mina Susanne; Johnsen, Guro Mørk; Broshnihan, KB; Wollert, K; Kempf, T; Staff, Anne Cathrine & Staff, AC (2009). Circulating and Placental Growth-Differentiation Factor 15 in Preeclampsia and in Pregnancy Complicated by Diabetes Mellitus. Hypertension.  ISSN 0194-911X.  54(1), s 106- 112 . doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.109.130583
 • Tobin, Kari Anne Risan; Johnsen, Guro Mørk; Staff, Anne Cathrine & Duttaroy, Asim K. (2009). Long-chain Polyunsaturated Fatty Acid Transport across Human Placental Choriocarcinoma Cells.. Placenta.  ISSN 0143-4004.  30(1), s 41- 47 . doi: 10.1016/j.placenta.2008.10.007
 • Ødegaard, Elin; Davidson, Ben; Elgaaen, Bente Vilming; Fagerhol, Magne K; Engh, Vibeke; Onsrud, Mathias & Staff, Anne Cathrine (2008). Circulating calprotectin in ovarian carcinomas and borderline tumors of the ovary. American Journal of Obstetrics and Gynecology.  ISSN 0002-9378.  198(4) . doi: 10.1016/j.ajog.2007.10.792
 • Eskild, Anne; Jeansson, Stig; Jenum, Pål Arne; Staff, Anne Cathrine; Thadhani, Ravi; Karumanchi, Ananth & Vatten, Lars J (2008). Levels of angiogenic factors in pregnancy and post-partum bleeding. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.  ISSN 0001-6349.  87(10), s 1081- 1083 . doi: 10.1080/00016340802415622
 • Harsem, Nina Kittelsen; Brække, Kristin; Torjussen, Tale Mæhre; Hanssen, Kristian Folkvord & Staff, Anne Cathrine (2008). Advanced Glycation End Products in Pregnancies Complicated with Diabetes Mellitus or Preeclampsia. Hypertension in Pregnancy.  ISSN 1064-1955.  27(4), s 374- 386 . doi: 10.1080/10641950802000968
 • Hering, L; Herse, F; Verlohren, S; Park, JK; Wellner, M; Qadri, F; Pijnenborg, R; Staff, Anne Cathrine; Huppertz, B; Muller, DN; Luft, FC & Dechend, R (2008). Trophoblasts reduce the vascular smooth muscle cell proatherogenic response. Hypertension.  ISSN 0194-911X.  51 . doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.107.102905
 • Herse, F; Staff, Anne Cathrine; Hering, L; Muller, DN; Luft, FC & Dechend, R (2008). AT1-receptor autoantibodies and uteroplacental RAS in pregnancy and pre-eclampsia. Journal of Molecular Medicine.  ISSN 0946-2716.  86, s 697- 703 . doi: 10.1007/s00109-008-0332-4
 • troisi, rebecca; Brække, Kristin; Harsem, Nina Kittelsen; Hyer, Marianne; Hoover, Robert & Staff, Anne Cathrine (2008). Blood pressure augmentation and maternal circulating concentrations of angiogenic factors at delivery in preeclamptic and uncomplicated pregnancies.. American Journal of Obstetrics and Gynecology.  ISSN 0002-9378.  199, s 653.e1- 653.e10 . doi: 10.1016/j.ajog.2008.06.030
 • Ødegaard, Elin; Davidson, Ben; Engh, Vibeke; Onsrud, Mathias & Staff, Anne Cathrine (2008). Assessment of endoglin and calprotectin as potential biomarkers in ovarian carcinoma and borderline tumors of the ovary. American Journal of Obstetrics and Gynecology.  ISSN 0002-9378.  199(5) . doi: 10.1016/j.ajog.2008.04.004
 • Brække, Kristin; Bechensteen, Anne Grete; Halvorsen, Bente Lise; Blomhoff, Rune; Haaland, Kirsti & Staff, Anne Cathrine (2007). Oxidative stress markers and antioxidant status after oral iron supplementation to very low birth weight infants. Journal of Pediatrics.  ISSN 0022-3476.  151, s 23- 28 . doi: 10.1016/j.jpeds.2007.02.016
 • Brække, Kristin; Braekke, K; Ueland, Per Magne; Harsem, Nina Kittelsen; Karlsen, Anette; Blomhoff, Rune & Staff, Anne Cathrine (2007). Homocysteine, cysteine, and related metabolites in maternal and fetal plasma in preeclampsia. Pediatric Research.  ISSN 0031-3998.  62(3), s 319- 324
 • Harsem, NK; Roald, Borghild Barth-H; Braekke, K & Staff, Anne Cathrine (2007). Acute atherosis in decidual tissue: Not associated with systemic oxidative stress in preeclampsia. Placenta.  ISSN 0143-4004.  28, s 958- 964 . doi: 10.1016/j.placenta.2006.11.005
 • Herse, F; Dechend, R; Harsem, Nina K.; Wallukat, G; Janke, J; Qadri, F; Hering, L; Muller, DN; Luft, FC & Staff, Anne Cathrine (2007). Dysregulation of the circulating and tissue-based renin-angiotensin system in preeclampsia. Hypertension.  ISSN 0194-911X.  49, s 604- 611 . doi: 10.1161/01.HYP.0000257797.49289.71
 • Odegaard, E; Staff, Anne Cathrine; Langebrekke, A; Engh, V & Onsrud, Mathias (2007). Surgery of borderline tumors of the ovary: retrospective comparison of short-term outcome after laparoscopy or laparotomy. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.  ISSN 0001-6349.  86 . doi: 10.1080/00016340701286934
 • Staff, Anne Cathrine; Brække, Kristin; Johnsen, Guro Mørk; Karumanchi, A & Harsem, Nina K. (2007). Circulating concentrations of soluble endoglin (CD105) in fetal and maternal serum and in amniotic fluid in preeclampsia. American Journal of Obstetrics and Gynecology.  ISSN 0002-9378.  197 . doi: 10.1016/j.ajog.2007.03.036

Se alle arbeider i Cristin

 • Carlsen, Karin C. Lødrup; Staff, Anne Cathrine; Arnesen, Harald; Bechensteen, Anne Grete; Jacobsen, Anne Flem & Omenaas, Ernst (2009). The Research Handbook, From Idea to Publication. Oslo universitetssykehus, http://www.ulleval.no.  ISBN 978-82-473-0022-0.  182 s.
 • Carlsen, Karin C. Lødrup; Staff, Anne Cathrine; Arnesen, Harald; Bechensteen, Anne Grete; Jacobsen, Anne Flem & Omenaas, Ernst (2009). Forskningshåndboken. Fra ide til publikasjon. 4. utgave 2009. Oslo universitetssykehus.  ISBN 978-82-473-0022-0.  182 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Johnsen, Guro Mørk; Tasken, Kjetil & Staff, Anne Cathrine (2013). CYTOKINE PROFILE OF CD4+T-CELLS IN DECIDUA AND CIRCULATION IN 3RD TRIMESTER PREGNANCY. Placenta.  ISSN 0143-4004.  34(9), s A75- A75 . doi: 10.1016/j.placenta.2013.06.222
 • Staff, Anne Cathrine & Øian, Pål (2013). Kliniske resultater er viktigst. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  133, s 1047- 1048 . doi: 10.4045/tidsskr.13.0585
 • Dechend, Ralf & Staff, Anne Cathrine (2012). Placenta Messages to the Mother Not Just Debris. Hypertension.  ISSN 0194-911X.  59(2), s 191- 193 . doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.111.184861
 • Laine, Katariina; Skjeldestad, Finn Egil; Barbero, Mark Lewis Belandres & Staff, Anne Cathrine (2012). Similar reduction in OASR across all risk groups after implementation of a perineal protection program - a further reduction in the low risk groups is a challenge. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.  ISSN 0001-6349.  91, s 103- 103
 • Oversand, Sissel H.; Staff, Anne Cathrine; Spydslaug, Anny E; SVENNINGSEN, RUNE & Borstad, Ellen (2012). LONG-TERM FOLLOW-UP AFTER PELVIC ORGAN PROLAPSE OPERATIONS: RESULTS AND NEED FOR REOPERATION. Neurourology and Urodynamics.  ISSN 0733-2467.  31(6), s 853- 855
 • Pay, Aase Serine Devold; Gjessing, Håkon K.; Staff, Anne Cathrine; Jacobsson, Bo & Frøen, Frederik (2012). A population-based reference chart for fundal height measures. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.  ISSN 0001-6349.  91, s 117- 118
 • Staff, Anne Cathrine (2012). PREECLAMPSIA, PLACENTAL ACUTE ATHEROSIS AND FUTURE CARDIOVASCULAR DISEASE: IS THERE A LINK?. Placenta.  ISSN 0143-4004.  33(9), s A13- A13
 • Staff, Anne Cathrine (2012). Preface. Placenta.  ISSN 0143-4004.  33, s S2- S3 . doi: 10.1016/j.placenta.2011.11.006
 • Staff, Anne Cathrine & Laine, Katariina (2012). Mange sfinkterskader kan forebygges. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  132(21), s 2364- 2365 . doi: 10.4045/tidsskr.12.1168
 • SVENNINGSEN, RUNE; Staff, Anne Cathrine; Schiøtz, Hjalmar A.; Western, K. & Kulseng-Hanssen, Sigurd (2012). LONG-TERM FOLLOW-UP OF TENSION-FREE VAGINAL TAPE (TVT): AN OBSERVATIONAL MULTI-CENTRE STUDY FROM A NATIONAL INCONTINENCE REGISTRY. Neurourology and Urodynamics.  ISSN 0733-2467.  31(6), s 1054- 1056
 • Weedon-Fekjær, Mina Susanne; Sheng, Ying; Herse, Florian; Lyle, Robert; Sugulle, Meryam; Dechend, Ralf & Staff, Anne Cathrine (2012). DIFFERENTIAL EXPRESSION OF MIRNAS IN PLACENTA FROM EARLY AND LATE ONSET PREECLAMPSIA VERSES CONTROLS. Placenta.  ISSN 0143-4004.  33(9), s A78- A78
 • Werner, Henrica Maria Johanna; Trovik, Jone; Marcickiewicz, Janusz; Tingulstad, Solveig; Staff, Anne Cathrine; Amant, Frédéric & Salvesen, Helga Birgitte (2012). A discordant histological risk classification in preoperative biopsy and hysterectomy specimens in endometrial cancer is reflected in metastatic risk and prognosis. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.  ISSN 0001-6349.  91, s 145- 146
 • Johnsen, Guro Mørk; Cornez, Isabelle Ann; Staff, Anne Cathrine & Tasken, Kjetil (2011). Is disruption of Type 1 Protein Kinase A Anchoring in Mice T-cells linked to infertility in females?.
 • Johnsen, Guro Mørk; Landskron, Johannes; Tasken, Kjetil & Staff, Anne Cathrine (2011). CHARACTERIZATION OF PLACENTAL AND CIRCULATING REGULATORY T-CELLS. Placenta.  ISSN 0143-4004.  32(9), s A122- A122
 • Johnsen, Guro Mørk; Landskron, Johannes; Tasken, Kjetil & Staff, Anne Cathrine (2011). Characterization of Placental and Circulating Regulatory T-Cells.
 • Johnsen, Guro Mørk; Landskron, Johannes; Tasken, Kjetil & Staff, Anne Cathrine (2011). Characterization of Subsets of T cells and NK cells in Pregnancy and Preeclampsia.
 • Rosseland, Nora Langballe; Barbero, Mark Lewis Belandres & Staff, Anne Cathrine (2011). Kan preeklampsi forutsies?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  131(8), s 806- 807 . doi: 10.4045/tidsskr.10.1448
 • Sugulle, Meryam; Herse, Florian; Kvehaugen, Anne Stine; Mueller, Dominik; Dechend, Ralf & Staff, Anne Cathrine (2011). Atrial Natriuretic Peptide Reflects The Cardiovascular Alterations in Preeclampsia. Hypertension.  ISSN 0194-911X.  58(5), s E172- E173
 • Bock, Annika Jøntvedt; Stavnes, Helene T; Berner, Aasmund; Wollert, K; Kempf, T; Tropé, Claes Gøran; Davidson, Ben & Staff, Anne Cathrine (2010). GROWTH DIFFERENTIATION FACTOR-15: A NEW PROGNOSTIC BIOMARKER IN OVARIAN CARCINOMA EFFUSIONS. Acta Cytologica.  ISSN 0001-5547.  54(3), s 420- 421
 • Herse, Florian; Hubel, Carl A; Huppertz, Berthold; Park, Joon-Keun; LaMarca, Babbette; Sargent, Ian L; Luft, Friedrich C; Staff, Anne Cathrine; Schunck, Wolf-Hagen; Muller, Dominik N. & Dechend, Ralf (2010). Cytochrome P450 Epoxygenase 2J2 (CYP2J2) and it's Metabolites are Upregulated in Preeclampsia. Hypertension.  ISSN 0194-911X.  56(5), s E91- E91
 • Johnsen, GM; Weedon-Fekjaer, MS; Sugulle, Meryam; Kliman, HJ & Staff, Anne Cathrine (2010). ADRP IS ASSOCIATED WITH FOAM CELLS AND ACUTE ATHEROSIS IN DECIDUAL TISSUE. Placenta.  ISSN 0143-4004.  31(9), s A124- A124
 • Johnsen, Guro Mørk & Staff, Anne Cathrine (2010). Fatty acid uptake, transport and storage in placenta in normal and dyslipidemic pregnancies.
 • Braekke, K; Bechensteen, AG & Staff, Anne Cathrine (2008). Iron supplements and oxidative stress in very low birth weight infants - Reply. Journal of Pediatrics.  ISSN 0022-3476.  152, s 891- 891 . doi: 10.1016/j.jpeds.2008.01.004
 • Tobin, Kari Anne Risan; Johnsen, Guro Mørk; Staff, Anne Cathrine & Duttaroy, Asim K. (2008). Long-chain polyunsaturated fatty acid transport across human placental choriocarcinoma (BeWo) cells. Placenta.  ISSN 0143-4004.  29, s A65- A65
 • Weedon-Fekjaer, MS; Johnsen, Guro Mørk; Sugulle, Meryam; Duttaroy, Asim K.; Nebb, Hilde Irene & Staff, Anne Cathrine (2008). Regulation of liver X receptor and target genes in primary trophoblasts, placenta, dfcidua and fat tissue. Placenta.  ISSN 0143-4004.  29, s A44- A44

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 11:45 - Sist endret 27. okt. 2014 13:03