Anne Cathrine (Annetine) Staff

Professor I - Obstetrikk og gynekologi
Bilde av Anne Cathrine (Annetine) Staff
English version of this page
Telefon +47-22119800
Mobiltelefon +47-41303081
Faks +47-22119775
Rom 49
Brukernavn
Besøksadresse Oslo universitetssykehus (OUS) Ullevål Kirkeveien 166 Kvinne Bygg 8 5. etg.
Postadresse Postb. 4956 Nydalen 0424 Oslo

Faglige interesser

 • Translasjonsforskning, biomarkører, kombinasjon basalforskning og klinisk forskning innen:
 • Svangerskapskomplikasjoner (preeklampsi, placentadysfunksjon og diabetes)
 • Gynekologisk cancer (ovarialcancer, endometriecancer)
 • Epidemiologiske og translasjonsstudier:
 • Svangerskapskomplikasjoner (preeklampsi, diabetes) som risiko for kardiovaskulær sykdom (og kreft) hos mor og barn
 • Kliniske studier:
 • Urogynekologi: urin- og analinkontinens (operativ metode og obstetrisk risiko)
 • Forskningsetikk

Undervisning

UiO, Medisin, 9. semester

Bakgrunn

Annetine Staff er leder for Forskningssenteret for Fødselshjelp og Kvinnesykdommer (FFKS, formelt etablert i mai 2006), ved Oslo universitetssykehus (Kvinne- og barneklinikken, lokalisasjon Ullevål). Forskningssenteret har i dag 24 medlemmer, deriblant 14 personer som deltar i Staffs placenta/preeklampsigruppe.

Hun var utdannet cand. med. ved Universitetet i Oslo (UiO) i 1987, og ble i 1996 spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer i Norge.

Hun disputerte for den medisinske doktorgrad ved UiO i 2000, avhandlingen "Preeclampsia and uteroplacental tissues: lipids, oxidative stress, and trophoblast invasion".

Hun kombinerer nå arbeid som fulltids professor I ved UiO og bistilling som klinisk overlege og forskningsrådgiver ved Kvinne- og barneklinikken, OUS.

Tidligere har Staff vært nestleder og fungerende leder i REK Sør-Norge samt medlem av NEM. Hun har også arbeidet som Forsknings- og innovasjonsdirektør, Helse Sør-Øst.

Hun er redaktør av Forskningshåndboken.

Priser

 • 2013: "IFPA (International Federation of Placenta Associations) Award in Placentology (2013), "acknowledging outstanding contributions to the field of placentology, including the relationship with fetus and mother by established investigators".
 • 2006: Kunnskapsprisen Ullevål universitetssykehus, for arbeid med Forskningshåndboken.
 • 2003-08: Direktørens belønning for fremragende forskning, Ullevål universitetssykehus
 • 1998-99: 4 priser for beste foredrag/abstract på internasjonale (2) og nasjonale (2) forskningsmøter

Verv

 • Visepresident ISSHP (International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy)
 • Leder av EPG (European Placenta Group)
 • Medlem av IFPA (International Federation of Placenta Associations) Executive Committee
 • Medlem av Redaksjonskomiteen for Tidsskriftet den norske legeforening
 • Programkomitemedlem, Stamcelleprogrammet, Norges Forskningsråd
 • Medlem av redaksjonskomiteen: Pregnancy Hypertension: An International Journal of Women's Cardiovascular Health, det offisielle tidsskriftet til den verdensomfattende organisasjonen ISSHP
 • Associate Editor, BioMedCentral Pregnancy and Childbirth Journal
 • Medlem av Executive og Steering Committee of Global Pregnancy CoLaboratory
 • Medlem av forskningsutvalget Kvinne- og barneklinikken OUS

Samarbeid

Nasjonalt samarbeid, Norge

 • Judith Staerk, NCMM, UiO
 • Kjetil Tasken, Bioteknologisenteret, UiO
 • Ben Davidson, OUS, lokalisasjon Radiumhospitalet, Avdeling for patologi
 • Borghild Roald, OUS, Patologi
 • Dan Atar, Kristin Angel, Thomas von Lueder, Kardiologisk avdeling, OUS
 • Kreftregisteret: Hanne Stensheim/Tom Grotmol
 • Folkehelseinstituttet: Håkon Gjessing, Kari Klungsøyr
 • Ole Sejersted, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning (IEMF), UiO
 • Haukeland universitetssykehus (Helga Salvesen og Jone Trovik)
 • Linda Tømmerdal Roten; NTNU/St. Olav

Internasjonalt samarbeid

 • Christopher Redman, Ian Sargent, Nuffield Department of Obstetrics and Gynaecology, University of Oxford, John Radcliffe Hospital, Oxford, UK
 • Global Pregnancy CoLaboratory (USA; Canada, Europa, prosjektsamarbeid med 28 internasjonale forskningsledere)
 • Ralf Dechend, Franz-Volhard-Clinic, Max Delbruck Center for Molecular Medicine, Department of Cardiology, Berlin, Tyskland
 • Fiona Lyall, Glasgow
 • Frans Claas, Sicco Scherjon, Leiden, Nederland
 • Graham Burton, Ashley Moffett, Cambridge
 • Rebecca Troisi, National Cancer Institute, USA
 • Harvey Kliman, Yale, USA
 • Praveen Nirmalan, Hyderabad, India
Emneord: Diabetes og hormoner, Ernæring, Genetikk og epidemiologi, Hjerte, kar og lunger, Kjønnsorganer, Kreft, Mor og barn, Nyrer og urinveier

Publikasjoner

 • Leroy, Claire; Tobin, Kari Anne Risan; Basak, Sanjay; Staff, Anne Cathrine & Duttaroy, Asim K. (2017). Fatty acid-binding protein3 expression in BeWo cells, a human placental choriocarcinoma cell line. Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids.  ISSN 0952-3278.  120, s 1- 7 . doi: 10.1016/j.plefa.2017.04.002
 • Oversand, Sissel Hegdahl; Staff, Anne Cathrine; Sandvik, Leiv; Volløyhaug, Ingrid & Svenningsen, Rune (2017). Levator ani defects and the severity of symptoms in women with anterior compartment pelvic organ prolapse. International Urogynecology Journal.  ISSN 0937-3462.  Published ahead of print, s 1- 7 . doi: 10.1007/s00192-017-3390-8
 • Pay, Aase Serine Devold; Frøen, Frederik; Staff, Anne Cathrine; Jacobsson, Bo & Gjessing, Håkon K. (2017). Symfyse-fundus-mål - Prediktiv verdi av ny referansekurve. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  137(10), s 717- 720 . doi: 10.4045/tidsskr.16.1022
 • Rimstad, Liv; SVENNINGSEN, RUNE; Schiøtz, Hjalmar A.; Moe, Kjartan; Staff, Anne Cathrine & Kulseng-Hanssen, Sigurd (2017). Sling mobilization in the management of urinary retention after mid-urethral sling surgery. Neurourology and Urodynamics.  ISSN 0733-2467.  36(4), s 1091- 1096 . doi: 10.1002/nau.23046
 • Schalekamp-Timmermans, Sarah; Arends, Lidia R; Alsaker, Elin Hilde Roti; Chappell, Lucy; Hansson, Stefan; Harsem, Nina Kittelsen; Jälmby, Maya; Jeyabalan, Arundhathi; Laivuori, Hannele; Lawlor, Debbie A; Macdonald-Wallis, Corrie; Magnus, Per; Myers, Jenny; Olsen, Jørn; Poston, Lucilla; Redman, Christopher W; Staff, Anne Cathrine; Villa, Pia; Roberts, James M & Steegers, Eric A (2017). Fetal sex-specific differences in gestational age at delivery in pre-eclampsia: a meta-analysis . International Journal of Epidemiology.  ISSN 0300-5771.  46(2), s 632- 642 . doi: 10.1093/ije/dyw178 Fulltekst i vitenarkiv
 • Alnæs-Katjavivi, Patji; Lyall, F; Roald, Borghild; Redman, CW & Staff, Anne Cathrine (2016). Acute atherosis in vacuum suction biopsies of decidua basalis: An evidence based research definition. Placenta.  ISSN 0143-4004.  37, s 26- 33 . doi: 10.1016/j.placenta.2015.10.020
 • Bjerre, Anna Kristina; Tangeraas, Trine; Heidecke, Harald; Dragun, Duska; Dechend, Ralf & Staff, Anne Cathrine (2016). Angiotensin II type 1 receptor antibodies in childhood kidney transplantation. Pediatric Transplantation.  ISSN 1397-3142.  20(5), s 627- 632 . doi: 10.1111/petr.12728
 • Burke, Órlaith; Benton, Samantha J.; Szafranski, Pawel; von Dadelszen, Peter; Buhimschi, S. Catalin; Cetin, Irene; Chappell, Lucy C.; Figueras, Francesc; Galindo, Alberto; Herraiz, Ignacio; Holzman, Claudia; Hubel, Carl; Knudsen, Ulla Lindbæk; Kronborg, Camilla; Laivuori, Hannele; Lapaire, Olav; McElrath, Thomas; Moertl, Manfred; Myers, Jenny; Ness, Roberta B.; Oliveira, Leandro; Olson, Gayle; Poston, Lucilla; Ris-Stalpers, Carrie; Roberts, James M.; Schalekamp-Timmermans, Sarah; Schlembach, Dietmar; Steegers, Eric A.P.; Stepan, Holger; Tsatsaris, Vassilis; van der Post, Joris A.; Verlohren, Stefan; Villa, Pia M.; Williams, David; Zeisler, Harald; Redman, Christopher W.G. & Staff, Anne Cathrine (2016). Extending the scope of pooled analyses of individual patient biomarker data from heterogeneous laboratory platforms and cohorts using merging algorithms. Pregnancy Hypertension.  ISSN 2210-7789.  6(1), s 53- 59 . doi: 10.1016/j.preghy.2015.12.002
 • Falk, Roni T.; Staff, Anne Cathrine; Bradwin, Gary; Karumanchi, S. Ananth & Troisi, Rebecca (2016). A prospective study of angiogenic markers and postmenopausal breast cancer risk in the prostate, lung, colorectal, and ovarian cancer screening trial. Cancer Causes and Control.  ISSN 0957-5243.  27(8), s 1009- 1017 . doi: 10.1007/s10552-016-0779-5
 • Fodstad, Kathrine; Staff, Anne Cathrine & Laine, Katariina (2016). Episiotomy preferences, indication, and classification - A survey among Nordic doctors. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.  ISSN 0001-6349.  95(5), s 587- 595 . doi: 10.1111/aogs.12856
 • Fodstad, Kathrine; Staff, Anne Cathrine & Laine, Katariina (2016). Sexual activity and dyspareunia the first year postpartum in relation to degree of perineal trauma. International Urogynecology Journal.  ISSN 0937-3462.  27(10), s 1513- 1523 . doi: 10.1007/s00192-016-3015-7
 • Gervin, Kristina; Page, Christian; Aass, Hans Christian; Jansen, Michelle A; Fjeldstad, Heidi; Andreassen, Bettina Kulle; Duijts, Liesbeth; van Meurs, Joyce B; van Zelm, Menno C; Jaddoe, Vincent W; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Knudsen, Gun Peggy; Magnus, Per; Nystad, Wenche; Staff, Anne Cathrine; Felix, Janine F & Lyle, Robert (2016). Cell type specific DNA methylation in cord blood: a 450K-reference data set and cell count-based validation of estimated cell type composition. Epigenetics.  ISSN 1559-2294.  11(9), s 690- 698 . doi: 10.1080/15592294.2016.1214782
 • Golic, Michaela; Haase, Nadine; Herse, Florian; Wehner, Anika; Vercruysse, Lisbeth; Pijnenborg, Robert; Balogh, Andras; Sæther, Per Christian; Dissen, Erik; Luft, Friedrich C.; Przybyl, Lukasz; Park, Joon-Keun; Alnæs-Katjavivi, Patji; Staff, Anne Cathrine; Verlohren, Stefan; Henrich, Wolfgang; Müller, Dominik N. & Dechend, Ralf (2016). Natural killer cell reduction and uteroplacental vasculopathy. Hypertension.  ISSN 0194-911X.  68(4), s 964- 973 . doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.116.07800
 • Hall, Roanna J.; Watne, Leiv Otto; Idland, Ane-Victoria; Ræder, Johan; Frihagen, Frede Jon; MacLullich, Alasdair M.J.; Staff, Anne Cathrine; Wyller, Torgeir Bruun & Fekkes, Durk (2016). Cerebrospinal fluid levels of neopterin are elevated in delirium after hip fracture. Journal of Neuroinflammation.  ISSN 1742-2094.  13:170 . doi: 10.1186/s12974-016-0636-1
 • Holwerda, Kim M.; Weedon-Fekjær, Mina Susanne; Staff, Anne Cathrine; Nolte, Ilja M; van Goor, Harry; Lely, A Titia & Faas, Marijke M. (2016). The association of single nucleotide polymorphisms of the maternal cystathionine-β-synthase gene with early-onset preeclampsia. Pregnancy Hypertension.  ISSN 2210-7789.  6(1), s 60- 65 . doi: 10.1016/j.preghy.2015.12.001
 • Hveem, Tarjei Sveinsgjerd; Njølstad, Tormund Salvesen; Nielsen, Birgitte; Syvertsen, Rolf Anders; Nesheim, John Arne; Kjæreng, Marna Lill; Kildal, Wanja; Pradhan, Manohar; Marcickiewicz, Janusz; Tingulstad, Solveig; Staff, Anne Cathrine; Haugland, Hans Kristian; Eraker, Runar; Oddenes, Klaus; Rokne, Jan Anders; Tjugum, Jostein; Lode, Margaret Sævik; Amant, Frédéric; Werner, Henrica Maria Johanna; Bjørge, Line; Albregtsen, Fritz; Liestøl, Knut; Salvesen, Helga; Trovik, Jone & Danielsen, Håvard Emil (2016). Changes in Chromatin Structure in Curettage Specimens Identifies High-Risk Patients in Endometrial Cancer. Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention.  ISSN 1055-9965.  26(1), s 61- 67 . doi: 10.1158/1055-9965.EPI-16-0215
 • Karppanen, Tiina; Kaartokallio, Tea; Klemetti, Miira M; Heinonen, Seppo; Kajantie, Eero; Kere, Juha; Kivinen, Katja; Pouta, Anneli; Staff, Anne Cathrine & Laivuori, Hannele (2016). An RGS2 3'UTR polymorphism is associated with preeclampsia in overweight women. BMC Genetics.  ISSN 1471-2156.  17(121) . doi: 10.1186/s12863-016-0428-8
 • Pay, Aase Serine Devold; Frøen, Frederik; Staff, Anne Cathrine; Jacobsson, Bo & Gjessing, Håkon K. (2016). Prediction of small-for-gestational-age status by symphysis–fundus height: a registry-based population cohort study. BJOG: an International Journal of Obstetrics and Gynaecology.  ISSN 1470-0328.  123(7), s 1167- 1173 . doi: 10.1111/1471-0528.13727
 • Przybyl, Lukasz; Haase, Nadine; Golic, Michaela; Rugor, Julianna; Solano, Maria Emilia; Arck, Petra Clara; Gauster, Martin; Huppertz, Berthold; Emontzpohl, Christoph; Stoppe, Christian; Bernhagen, Jürgen; Leng, Lin; Bucala, Richard; Schulz, Herbert; Heuser, Arnd; Weedon-Fekjær, Mina Susanne; Johnsen, Guro Mørk; Peetz, Dirk; Luft, Friedrich C.; Staff, Anne Cathrine; Müller, Dominik N.; Dechend, Ralf & Herse, Florian (2016). CD74-downregulation of placental macrophage-trophoblastic interactions in preeclampsia. Circulation Research.  ISSN 0009-7330.  119(1), s 55- 68 . doi: 10.1161/CIRCRESAHA.116.308304
 • Sequeira de Sousa, Ana Rita; Staff, Anne Cathrine; Johnsen, Guro Mørk; Weedon-Fekjær, Mina Susanne & Størvold, Gro Leite (2016). Evaluation of four commonly used normalizer genes for the study of decidual gene expression. Placenta.  ISSN 0143-4004.  43, s 9- 12 . doi: 10.1016/j.placenta.2016.04.009
 • Staff, Anne Cathrine; Redman, Chris W.G.; Williams, D; Leeson, P; Moe, Kjartan; Thilaganathan, Baskaran; Magnus, Per; Steegers, E; Tsigas, E; Ness, RB; Myatt, L.; Poston, Lucilla & Roberts, J. (2016). Pregnancy and Long-Term Maternal Cardiovascular Health: Progress Through Harmonization of Research Cohorts and Biobanks. Hypertension.  ISSN 0194-911X.  67(2), s 251- 260 . doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.115.06357
 • Tekpli, Xavier; Urbanucci, Alfonso; Hashim, Adnan; Vågbø, Cathrine Broberg; Lyle, Robert; Kringen, Marianne K.; Staff, Anne Cathrine; Dybedal, Ingunn; Mills, Ian Geoffrey; Klungland, Arne & Staerk, Judith (2016). Changes of 5-hydroxymethylcytosine distribution during myeloid and lymphoid differentiation of CD34+ cells. Epigenetics & Chromatin.  ISSN 1756-8935.  9 . doi: 10.1186/s13072-016-0070-8
 • Yung, Hong-wa; Alnæs-Katjavivi, Patji; Jones, Carolyn J.P.; El-Bacha, Tatiana; Golic, Michaela; Staff, Anne Cathrine & Burton, Graham J. (2016). Placental endoplasmic reticulum stress in gestational diabetes: the potential for therapeutic intervention with chemical chaperones and antioxidants. Diabetologia.  ISSN 0012-186X.  59(10), s 2240- 2250 . doi: 10.1007/s00125-016-4040-2
 • Zeisler, Harald; Llurba, Elisa; Chantraine, Frederic; Vatish, Manu; Staff, Anne Cathrine; Sennström, Maria; Olovsson, Matts; Brennecke, Shaun P.; Stepan, Holger; Allegranza, Deirdre; Dilba, Peter; Schoedl, Maria; Hund, Martin & Verlohren, Stefan (2016). Predictive value of the sFlt-1:PlGF ratio in women with suspected preeclampsia. New England Journal of Medicine.  ISSN 0028-4793.  374(1), s 13- 22 . doi: 10.1056/NEJMoa1414838
 • Zeisler, Harald; Llurba, Elisa; Chantraine, Frederic; Vatish, Manu; Staff, Anne Cathrine; Sennström, Maria; Olovsson, Matts; Brennecke, Shaun P.; Stepan, Holger; Allegranza, Deirdre; Dinkel, A.; Schoedl, Maria; Dilba, Peter; Hund, Martin & Verlohren, Stefan (2016). Soluble fms-Like Tyrosine Kinase-1-to-Placental Growth Factor Ratio and Time to Delivery in Women With Suspected Preeclampsia.. Obstetrics and Gynecology.  ISSN 0029-7844.  128, s 261- 269 . doi: 10.1097/AOG.0000000000001525
 • Barbaux, S.; Erwich, J. J. H. M.; Favaron, P. O.; Gil, S.; Gallot, D.; Golos, T. G.; Gonzalez-Bulnes, A.; Guibourdenche, J.; Heazell, A. E. P.; Jansson, T.; Laprévote, O.; Lewis, R. M.; Miller, R. K.; Monk, D.; Novakovic, B.; Oudejans, C.; Parast, M.; Peugnet, P.; Pfarrer, C.; Pinar, H.; Roberts, C. T.; Robinson, W.; Saffery, R; Salomon, C.; Sexton, A.; Staff, Anne Cathrine; Suter, M.; Tarrade, A.; Wallace, J.; Vaillancourt, C.; Vaiman, D.; Worton, S. A. & Lash, G.E. (2015). IFPA meeting 2014 workshop report: Animal models to study pregnancy pathologies; new approaches to study human placental exposure to xenobiotics; biomarkers of pregnancy pathologies; placental genetics and epigenetics; the placenta and stillbirth and fetal growth restriction. Placenta.  ISSN 0143-4004.  36(1), s S5- S10 . doi: 10.1016/j.placenta.2015.01.196
 • Blois, Sandra M.; Dechend, Ralf; Barrientos, Gabriela & Staff, Anne Cathrine (2015). A potential pathophysiological role for galectins and the renin-angiotensin system in preeclampsia. Cellular and Molecular Life Sciences (CMLS).  ISSN 1420-682X.  72(1), s 39- 50 . doi: 10.1007/s00018-014-1713-1
 • Burke, O; Benton, S; Szafranski, P; von Dadelscen, P; Buhimschi, C; Cetin, I; Chapell, L; Figueras, F.; Galindo, A; Herraiz, I; Holzman, Claudia; Hubel, Carl A; Knudsen, U; Kronborg, Christian; Laivuori, H; McElrath, T; Moerti, M; Meyers, JM; Ness, RB; Oliviera, L; Olson, G.; Poston, Lucilla; Ris-Stalpers, C; Roberts, JM; Schistermann, E; Steegers, E; Stepan, H; Lapaire, Olav; Schlemback, D; Timmermanns, S; Tsatsaris, V; van der Post, JA; Verlohren, S; Villa, PM; Williams, D; Zeisler, H; Zhang, C; Redman, Chris W.G. & Staff, Anne Cathrine (2015). [94-OR]: Extending the scope of individual patient data meta-analyses: Merging algorithms for biomarker measurements from heterogeneous laboratory platforms. The CoLAB Preeclampsia angiogenic factor study. Pregnancy Hypertension.  ISSN 2210-7789.  5(1), s 50- 51 . doi: 10.1016/j.preghy.2014.10.098 Fulltekst i vitenarkiv
 • Gjersøe, Lene; Lykke, Jacob Alexander & Staff, Anne Cathrine (2015). Angiogenic biomarkers in pregnancy: Defining maternal and fetal health. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.  ISSN 0001-6349.  94(8), s 820- 832 . doi: 10.1111/aogs.12629 Fulltekst i vitenarkiv
 • Njølstad, Tormund Salvesen; Trovik, Jone; Hveem, Tarjei Sveinsgjerd; Kjæreng, Marna Lill; Kildal, Wanja; Pradhan, Manohar; Marcickiewicz, Janusz; Tingulstad, Solveig; Staff, Anne Cathrine; Haugland, Hans Kristian; Eraker, Runar; Oddenes, Klaus; Rokne, Jan Anders; Tjugum, Jostein; Lode, Margaret Sævik; Amant, Frédéric; Werner, Henrica Maria Johanna; Salvesen, Helga & Danielsen, Håvard Emil (2015). DNA ploidy in curettage specimens identifies high-risk patients and lymph node metastasis in endometrial cancer. British Journal of Cancer.  ISSN 0007-0920.  112, s 1656- 1664 . doi: 10.1038/bjc.2015.123 Fulltekst i vitenarkiv
 • Nymoen, Dag Andre; Falkenthal, Thea Eline Hetland; Holth, Arild; Ow, Ghim Siong; Ivshina, Anna V.; Tropé, Claes Gøran; Kuznetsov, Vladimir; Staff, Anne Cathrine & Davidson, Ben (2015). Expression and clinical role of chemoresponse-associated genes in ovarian serous carcinoma. Gynecologic Oncology.  ISSN 0090-8258.  139(1), s 30- 39 . doi: 10.1016/j.ygyno.2015.07.107
 • Przybyl, Lukasz; Ibrahim, Tarek; Haase, Nadine; Golic, Michaela; Rugor, Julianna; Luft, Friedrich C.; Bendix, Ivo; Serdar, Meray; Wallukat, Gerd; Staff, Anne Cathrine; Müller, Dominik N.; Hunig, Thomas; Felderhoff-Müser, Ursula; Herse, Florian; Lamarca, Babette & Dechend, Ralf (2015). Regulatory T Cells Ameliorate Intrauterine Growth Retardation in a Transgenic Rat Model for Preeclampsia. Hypertension.  ISSN 0194-911X.  65(6), s 1298- 1306 . doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.114.04892
 • Stefansson, Ingunn; Ræder, Maria B; Wik, Elisabeth; Mannelqvist, Monica; Kusonmano, Kanthida; Knutsvik, Gøril; Haldorsen, Ingfrid S.; Trovik, Jone; Øyan, Anne Margrete; Kalland, Karl-Henning; Staff, Anne Cathrine; Salvesen, Helga & Akslen, Lars A. (2015). Increased angiogenesis is associated with a 32-gene expression signature and 6p21 amplification in aggressive endometrial cancer. OncoTarget.  ISSN 1949-2553.  6(12), s 10634- 10645 . doi: 10.18632/oncotarget.3521
 • Walentin, Katharina; Hinze, Christian; Werth, Max; Haase, Nicolai; Varma, Saaket; Morell, Robert; Aue, Annekatrin; Pötschke, Elisabeth; Warburton, David; Qiu, Andong; Barasch, Jonathan; Purfurst, Bettina; Dieterich, Christoph; Popova, Elena; Bader, Michael; Dechend, Ralf; Staff, Anne Cathrine; Yurtdas, Zeliha Yesim; Kilic, Ergin & Schmidt-Ott, Kai M (2015). A Grhl2-dependent gene network controls trophoblast branching morphogenesis. Development.  ISSN 0950-1991.  142(6), s 1125- 1136 . doi: 10.1242/dev.113829
 • Burton, G.J.; Sebire, N.J.; Myatt, L.; Tannetta, D.; Wang, YL; Sadovsky, Y.; Staff, Anne Cathrine & Redman, C.W. (2014). Optimising sample collection for placental research. Placenta.  ISSN 0143-4004.  35(1), s 9- 22 . doi: 10.1016/j.placenta.2013.11.005
 • Davidson, Ben; Nymoen, Dag Andre; Elgaaen, Bente Vilming; Staff, Anne Cathrine; Tropé, Claes Gøran; Kærn, Janne; Reich, Reuven & Hetland, Thea Eline (2014). BUB1 mRNA is significantly co-expressed with AURKA and AURKB mRNA in advanced-stage ovarian serous carcinoma. Virchows Archiv.  ISSN 0945-6317.  464(6), s 701- 707 . doi: 10.1007/s00428-014-1577-7
 • Elgaaen, Bente Vilming; Olstad, Ole Kristoffer; Foss, Kari Bente; Brusletto, Berit Sletbakk; Sandvik, Leiv; Staff, Anne Cathrine; Gautvik, Kaare M & Davidson, Ben (2014). Global miRNA expression analysis of serous and clear cell ovarian carcinomas identifies differentially expressed miRNAs including miR-200c-3p as a prognostic marker. BMC Cancer.  ISSN 1471-2407.  14(1) . doi: 10.1186/1471-2407-14-80
 • Fodstad, Kathrine; Staff, Anne Cathrine & Laine, Katariina (2014). Effect of different episiotomy techniques on perineal pain and sexual activity 3 months after delivery. International Urogynecology Journal.  ISSN 0937-3462.  25(12), s 1629- 1637 . doi: 10.1007/s00192-014-2401-2
 • Kvehaugen, Anne Stine; Melien, Øyvind; Holmen, Oddgeir; Laivuori, Hannele; Dechend, Ralf & Staff, Anne Cathrine (2014). Hypertension after preeclampsia and relation to the C1114G polymorphism (rs4606) in RGS2: Data from the Norwegian HUNT2 study . BMC Medical Genetics.  ISSN 1471-2350.  15(28) . doi: 10.1186/1471-2350-15-28
 • Myatt, Leslie; Redman, Christopher W.G.; Staff, Anne Cathrine; Hansson, Stefan; Wilson, Melissa L.; Laivuori, Hannele; Poston, Lucilla & Roberts, James M. (2014). Strategy for standardization of preeclampsia research study design. Hypertension.  ISSN 0194-911X.  63(6), s 1293- 1301 . doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.113.02664
 • Oversand, Sissel Hegdahl; Staff, Anne Cathrine; Spydslaug, Anny E; Svenningsen, Rune & Borstad, Ellen (2014). Long-term follow-up after native tissue repair for pelvic organ prolapse. International Urogynecology Journal.  ISSN 0937-3462.  25(1), s 81- 89 . doi: 10.1007/s00192-013-2166-z
 • Rakova, Natalia; Mueller, Dominik; Staff, Anne Cathrine; Luft, Friedrich C & Dechend, Ralf (2014). Novel ideas about salt, blood pressure, and pregnancy. Journal of Reproductive Immunology.  ISSN 0165-0378.  101-102(1), s 135- 139 . doi: 10.1016/j.jri.2013.04.001
 • Redman, Christopher W.G.; Sargent, Ian L & Staff, Anne Cathrine (2014). IFPA senior award lecture: Making sense of pre-eclampsia - Two placental causes of preeclampsia?. Placenta.  ISSN 0143-4004.  35, s S20- S25 . doi: 10.1016/j.placenta.2013.12.008
 • Staff, Anne Cathrine; Johnsen, Guro Mørk; Dechend, Ralf & Redman, Christopher W.G. (2014). Preeclampsia and uteroplacental acute atherosis: Immune and inflammatory factors. Journal of Reproductive Immunology.  ISSN 0165-0378.  101-102(1), s 120- 126 . doi: 10.1016/j.jri.2013.09.001
 • Staff, Anne Cathrine & Redman, Christopher W.G. (2014). IFPA Award in Placentology Lecture: Preeclampsia, the decidual battleground and future maternal cardiovascular disease. Placenta.  ISSN 0143-4004.  35, s S26- S31 . doi: 10.1016/j.placenta.2013.12.003
 • SVENNINGSEN, RUNE; Staff, Anne Cathrine; Schiøtz, Hjalmar A.; Western, Kari; Sandvik, Leiv & Kulseng-Hanssen, Sigurd (2014). Risk factors for long-term failure of the retropubic tension-free vaginal tape procedure. Neurourology and Urodynamics.  ISSN 0733-2467.  33(7), s 1140-- 1146 . doi: 10.1002/nau.22466
 • Trovik, Jone; Salvesen, Helga; Cuppens, Tine; Amant, Frédéric & Staff, Anne Cathrine (2014). Growth differentiation factor-15 as biomarker in uterine sarcomas. International Journal of Gynecological Cancer.  ISSN 1048-891X.  24(2), s 252- 259 . doi: 10.1097/IGC.0000000000000037
 • Weedon-Fekjær, Mina Susanne; Sheng, Ying; Sugulle, Meryam; Johnsen, Guro Mørk; Herse, F; Redman, Christopher W.G.; Lyle, Robert; Dechend, Ralf & Staff, Anne Cathrine (2014). Placental miR-1301 is dysregulated in early-onset preeclampsia and inversely correlated with maternal circulating leptin. Placenta.  ISSN 0143-4004.  35(9), s 709- 717 . doi: 10.1016/j.placenta.2014.07.002
 • Werner, Henrica Maria Johanna; Trovik, Jone; Marcickiewicz, Janusz; Tingulstad, Solveig; Staff, Anne Cathrine; Engh, Marie Ellstrøm; Oddenes, Klaus; Rokne, Jan Anders; Tjugum, Jostein; Lode, Margaret Sævik; Amant, Frédéric & Salvesen, Helga Birgitte (2013). A discordant histological risk classification in preoperative and operative biopsy in endometrial cancer is reflected in metastatic risk and prognosis. European Journal of Cancer.  ISSN 0959-8049.  49(3), s 625- 632 . doi: 10.1016/j.ejca.2012.09.006
 • Fodstad, Kathrine; Laine, Katariina & Staff, Anne Cathrine (2013). Different episiotomy techniques, postpartum perineal pain, and blood loss: an observational study. International Urogynecology Journal.  ISSN 0937-3462.  24(5), s 865- 872 . doi: 10.1007/s00192-012-1960-3
 • Freitag, Nancy; Tirado-González, Irene; Barrientos, Gabriela; Herse, Florian; Thijssen, Victor L. J. L.; Weedon-Fekjær, Mina Susanne; Schulz, Herbert; Wallukat, Gerd; Klapp, Burghard F.; Nevers, Tania; Sharma, Surendra; Staff, Anne Cathrine; Dechend, Ralf & Blois, Sandra M. (2013). Interfering with Gal-1-mediated angiogenesis contributes to the pathogenesis of preeclampsia. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.  ISSN 0027-8424.  110(28), s 11451- 11456 . doi: 10.1073/pnas.1303707110
 • Goldman-Wohl, D.; Cesla, T.; Smith, Y; Greenfield, C.; Dechend, R.; Staff, Anne Cathrine; Sugulle, Meryam; Weedon-Fekjær, Mina Susanne; Johnsen, Guro Mørk; Yagel, S. & Haimov-Kochman, R (2013). Expression profiling of autophagy associated genes in placentas of preeclampsia. Placenta.  ISSN 0143-4004.  34(10), s 959- 962 . doi: 10.1016/j.placenta.2013.07.069
 • Kvehaugen, Anne Stine; Melien, Øyvind; Holmen, Oddgeir; Laivuori, Hannele; Øian, Pål; Andersgaard, Alice Beathe; Dechend, Ralf & Staff, Anne Cathrine (2013). Single Nucleotide Polymorphisms in G Protein Signaling Pathway Genes in Preeclampsia. Hypertension.  ISSN 0194-911X.  61(3), s 655- + . doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.111.00331
 • Laine, Katariina; Rotvold, Wenche & Staff, Anne Cathrine (2013). Are obstetric anal sphincter ruptures preventable? - Large and consistent rupture rate variations between the Nordic countries and between delivery units in Norway. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.  ISSN 0001-6349.  92(1), s 94- 100 . doi: 10.1111/aogs.12024
 • Pay, Aase Serine Devold; Frøen, Frederik; Staff, Anne Cathrine; Jacobsson, Bo & Gjessing, Håkon K. (2013). A new population-based reference curve for symphysis-fundus height. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.  ISSN 0001-6349.  92(8), s 925- 933 . doi: 10.1111/aogs.12157
 • Staff, Anne Cathrine; Benton, Samantha J.; von Dadelszen, Peter; Roberts, Jame M.; Taylor, Robert N.; Powers, Robert W.; Charnock-Jones, D. Stephen & Redman, Christopher W.G. (2013). Redefining Preeclampsia Using Placenta-Derived Biomarkers. Hypertension.  ISSN 0194-911X.  61(5), s 932- 942 . doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.111.00250
 • Staff, Anne Cathrine; Dechend, R & Redman, CWG (2013). Review: Preeclampsia, acute atherosis of the spiral arteries and future cardiovascular disease: Two new hypotheses. Placenta.  ISSN 0143-4004.  34, s S73- S78 . doi: 10.1016/j.placenta.2012.11.022
 • Staff, Anne Cathrine; Laine, Katariina; Skjeldestad, Finn Egil & Sandvik, Leiv (2013). Prevalence and Risk Indicators for Anal Incontinence among Pregnant Women. ISRN Obstetrics and Gynecology.  ISSN 2090-4436.  2013 . doi: 10.1155/2013/947572 Fulltekst i vitenarkiv
 • Svenningsen, Rune; Staff, Anne Cathrine; Schiøtz, Hjalmar A.; Western, Kari & Kulseng-Hanssen, Sigurd (2013). Long-term follow-up of the retropubic tension-free vaginal tape procedure. International Urogynecology Journal.  ISSN 0937-3462.  24(8), s 1271- 1278 . doi: 10.1007/s00192-013-2058-2
 • SVENNINGSEN, RUNE; Staff, Anne Cathrine; Schiøtz, Hjalmar A.; Western, Kari; Sandvik, Leiv & Kulseng-Hanssen, Sigurd (2013). Risk factors for long-term failure of the retropubic tension-free vaginal tape procedure. Neurourology and Urodynamics.  ISSN 0733-2467.  32(6), s 785- 787 . doi: 10.1002/nau.22466
 • Trovik, Jone; Wik, Elisabeth; Werner, Henrica Maria Johanna; Krakstad, Camilla; Helland, Harald; Vandenput, Ingrid; Njølstad, Tormund Salvesen; Stefansson, Ingunn; Marcickiewicz, Janusz; Tingulstad, Solveig; Staff, Anne Cathrine; Amant, Frédéric; Akslen, Lars A. & Salvesen, Helga Birgitte (2013). Hormone receptor loss in endometrial carcinoma curettage predicts lymph node metastasis and poor outcome in prospective multicentre trial. European Journal of Cancer.  ISSN 0959-8049.  49(16), s 3431- 3441 . doi: 10.1016/j.ejca.2013.06.016 Fulltekst i vitenarkiv
 • Bock, Annika Jøntvedt; Dong, Phuc Hiep; Tropé, Claes Gøran; Staff, Anne Cathrine; Risberg, Bjørn Åke & Davidson, Ben (2012). Nucleoside transporters are widely expressed in ovarian carcinoma effusions. Cancer Chemotherapy and Pharmacology.  ISSN 0344-5704.  69(2), s 467- 475 . doi: 10.1007/s00280-011-1716-7
 • Elgaaen, Bente Vilming; Olstad, Ole Kristoffer; Sandvik, Leiv; Ødegaard, Elin; Sauer, Torill; Staff, Anne Cathrine & Gautvik, Kaare M (2012). ZNF385B and VEGFA Are Strongly Differentially Expressed in Serous Ovarian Carcinomas and Correlate with Survival. PLoS ONE.  ISSN 1932-6203.  7(9) . doi: 10.1371/journal.pone.0046317
 • Faupel-Badger, Jessica M.; Wang, Yuping; Staff, Anne Cathrine; Karumanchi, S. Ananth; Stanczyk, Frank Z.; Pollak, Michael; Hoover, Robert N. & Troisi, Rebecca (2012). Maternal and cord steroid sex hormones, angiogenic factors, and insulin-like growth factor axis in African-American preeclamptic and uncomplicated pregnancies. Cancer Causes and Control.  ISSN 0957-5243.  23(5), s 779- 784 . doi: 10.1007/s10552-012-9934-9
 • Haga, Silje Marie; Ulleberg, Pål; Slinning, Kari; Kraft, Pål; Steen, Thorbjørn & Staff, Anne Cathrine (2012). A longitudinal study of postpartum depressive symptoms: multilevel growth curve analyses of emotion regulation strategies, breastfeeding self-efficacy, and social support. Archives of Women's Mental Health.  ISSN 1434-1816.  15(3), s 175- 184 . doi: 10.1007/s00737-012-0274-2
 • Herse, Florian; LaMarca, Babbette; Hubel, Carl A; Kaartokallio, Tea; Lokki, A Inkeri; Ekholm, Eeva; Laivuori, Hannele; Gauster, Martin; Huppertz, Berthold; Sugulle, Meryam; Ryan, Michael J; Novotny, Sarah; Brewer, Justin; Park, Joon-Keun; Kacik, Michael; Hoyer, Joachim; Verlohren, Stefan; Wallukat, Gerd; Rothe, Michael; Luft, Friedrich C; Muller, Dominik N.; Schunck, Wolf-Hagen; Staff, Anne Cathrine & Dechend, Ralf (2012). Cytochrome P450 Subfamily 2J Polypeptide 2 Expression and Circulating Epoxyeicosatrienoic Metabolites in Preeclampsia. Circulation.  ISSN 0009-7322.  126(25), s 2990- 2999 . doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.112.127340
 • Knappskog, Stian; Trovik, Jone; Marcickiewicz, Janusz; Tingulstad, Solveig; Staff, Anne Cathrine; Romundstad, Pål Richard; Hveem, Kristian; Vatten, Lars Johan; Salvesen, Helga Birgitte & Lønning, Per Eystein (2012). SNP285C modulates oestrogen receptor/Sp1 binding to the MDM2 promoter and reduces the risk of endometrial but not prostatic cancer . European Journal of Cancer.  ISSN 0959-8049.  48(13), s 1988- 1996 . doi: 10.1016/j.ejca.2011.10.024
 • Laine, Katariina; Skjeldestad, Finn Egil; Sandvik, Leiv & Staff, Anne Cathrine (2012). Incidence of obstetric anal sphincter injuries after training to protect the perineum: cohort study. BMJ Open.  ISSN 2044-6055.  2(5) . doi: 10.1136/bmjopen-2012-001649 Fulltekst i vitenarkiv
 • Sugulle, Meryam; Herse, Florian; Hering, Lydia; Möckel, Martin; Dechend, Ralf & Staff, Anne Cathrine (2012). Cardiovascular Biomarker Midregional Proatrial Natriuretic Peptide During and After Preeclamptic Pregnancies. Hypertension.  ISSN 0194-911X.  59(2), s 395- 401 . doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.111.185264
 • SVENNINGSEN, RUNE; Borstad, Ellen; Spydslaug, Anny E; Sandvik, Leiv & Staff, Anne Cathrine (2012). Occult incontinence as predictor for postoperative stress urinary incontinence following pelvic organ prolapse surgery. International Urogynecology Journal.  ISSN 0937-3462.  23(7), s 843- 849 . doi: 10.1007/s00192-012-1764-5
 • Werner, Henrica Maria Johanna; Trovik, Jone; Marcickiewicz, Janusz; Tingulstad, S; Staff, Anne Cathrine; Amant, F & Salvesen, Helga Birgitte (2012). Revision of FIGO surgical staging in 2009 for endometrial cancer validates to improve risk stratification. Gynecologic Oncology.  ISSN 0090-8258.  125(1), s 103- 108 . doi: 10.1016/j.ygyno.2011.11.008
 • Wien, Tale Norbye; Pike, Eva; Wisløff, Torbjørn; Staff, Anne Cathrine; Smeland, Sigbjørn & Klemp, Marianne (2012). Cancer risk with folic acid supplements: a systematic review and meta-analysis . BMJ Open.  ISSN 2044-6055.  2
 • Trovik, Jone; Wik, Elisabeth; Stefansson, Ingunn Marie; Marcickiewicz, Janusz; Tingulstad, Solveig; Staff, Anne Cathrine; Njølstad, Tormund Salvesen; Vandenput, Ingrid; Amant, Frédéric; Akslen, Lars A.; Salvesen, Helga Birgitte; Ellstrøm Engh, Marie; Oddenes, Klaus; Rokne, Jan Anders; Tjugum, Jostein & Lode, Margaret Sævik (2011). Stathmin Overexpression Identifies High-Risk Patients and Lymph Node Metastasis in Endometrial Cancer. Clinical Cancer Research.  ISSN 1078-0432.  17(10), s 3368- 3377 . doi: 10.1158/1078-0432.CCR-10-2412
 • Bock, Annika Jøntvedt; Stavnes, Helene Tuft; Kærn, Janne; Berner, Aasmund; Staff, Anne Cathrine & Davidson, Ben (2011). Endoglin (CD105) expression in ovarian serous carcinoma effusions is related to chemotherapy status. Tumour Biology.  ISSN 1010-4283.  32(3), s 589- 596 . doi: 10.1007/s13277-011-0157-6
 • Faupel-Badger, Jessica M.; Staff, Anne Cathrine; Thadhani, Ravi; Powe, Camille E.; Potischman, Nancy; Hoover, Robert N. & Troisi, Rebecca (2011). Maternal angiogenic profile in pregnancies that remain normotensive. European Journal of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Biology.  ISSN 0301-2115.  158(2), s 189- 193 . doi: 10.1016/j.ejogrb.2011.05.001
 • Fugelseth, Drude; RAMSTAD, HEIDI; Kvehaugen, Anne Stine; Nestaas, Eirik; Støylen, Asbjørn & Staff, Anne Cathrine (2011). Myocardial function in offspring 5-8 years after pregnancy complicated by preeclampsia. Early Human Development.  ISSN 0378-3782.  87(8), s 531- 535 . doi: 10.1016/j.earlhumdev.2011.04.006
 • Herse, Florian; Fain, John N.; Janke, Juergen; Engeli, Stefan; Kuhn, Christian; Frey, Norbert; Weich, Herbert A.; Bergmann, Astrid; Kappert, Kai; Karumanchi, S. Ananth; Luft, Friederich C; Muller, Dominik N.; Staff, Anne Cathrine & Dechend, Ralf (2011). Adipose Tissue-Derived Soluble Fms-Like Tyrosine Kinase 1 Is an Obesity-Relevant Endogenous Paracrine Adipokine. Hypertension.  ISSN 0194-911X.  58(1), s 37- 42 . doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.111.171322
 • Johnsen, Guro Mørk; Basak, Sanjay; Weedon-Fekjær, Mina Susanne; Staff, Anne Cathrine & Duttaroy, Asim K. (2011). Docosahexaenoic acid stimulates tube formation in first trimester trophoblast cells, HTR8/SVneo. Placenta.  ISSN 0143-4004.  32(9), s 626- 632 . doi: 10.1016/j.placenta.2011.06.009

Se alle arbeider i Cristin

 • Johnsen, Guro Mørk; Størvold, Gro Leite; Drabbles, Jos J.M.; Haasnoot, Geert W.; Eikmans, Michael; Alnæs-Katjavivi, Patji; Scherjon, Sicco; Redman, Christopher W.G.; Claas, Frans H.J. & Staff, Anne Cathrine (2016). Maternal KIR-B haplotype in combination with fetal HLA-C2 is associated with pregnancy acute atherosis in the decidua basalis. Journal of Reproductive Immunology.  ISSN 0165-0378.  115, s 63- 64
 • Johnsen, Guro Mørk; Weedon-Fekjær, Mina Susanne; Tobin, Kari Anne Risan; Staff, Anne Cathrine & Duttaroy, Asim K. (2016). Erratum: Corrigendum to “Long-chain polyunsaturated fatty acids stimulate cellular fatty acid uptake in human placental choriocarcinoma (Bewo) cells” (Placenta (2009) 30(12) (1037–1044) (S0143400409003208) (10.1016/j.placenta.2009.10.004)). Placenta.  ISSN 0143-4004.  47, s 131- 131 . doi: 10.1016/j.placenta.2016.09.002
 • Redman, Christopher W.G. & Staff, Anne Cathrine (2016). Reply. American Journal of Obstetrics and Gynecology.  ISSN 0002-9378.  214(5), s 669- 669 . doi: 10.1016/j.ajog.2016.01.006
 • Staff, Anne Cathrine; Alnæs-Katjavivi, Patji & Redman, Christopher W.G. (2016). Decidual acute atherosis and "halo of hyalinization" - A Response to "The aetiology of narrowed uterine arterioles in obstetric and gynaecological syndromes" by Dr. M.J Quinn". Placenta.  ISSN 0143-4004.  44, s 115- 115 . doi: 10.1016/j.placenta.2016.03.005
 • Staff, Anne Cathrine; Andersgaard, Alice Beathe; Henriksen, Tore; Langesæter, Eldrid; Magnussen, Elisabeth; Michelsen, Trond Melbye; Thomsen, Liv Cecilie Vestrheim & Øian, Pål (2016). Chapter 28 Hypertensive disorders of pregnancy and eclampsia. European Journal of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Biology.  ISSN 0301-2115.  201, s 171- 178 . doi: 10.1016/j.ejogrb.2016.04.001
 • Johnsen, Guro Mørk; Sheng, Vincent O.Y.; Tasken, Kjetil; Staff, Anne Cathrine & Malmberg, Karl-Johan (2015). Killer immunoglobulin-like receptors (KIRS) on 3rd trimester decidual natural killer cells. Journal of Reproductive Immunology.  ISSN 0165-0378.  111, s 11 . doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jri.2015.06.073
 • Redman, Christopher W.G. & Staff, Anne Cathrine (2015). Preeclampsia, biomarkers, syncytiotrophoblast stress, and placental capacity. American Journal of Obstetrics and Gynecology.  ISSN 0002-9378.  213(4), s S9.e1- S9.e4 . doi: 10.1016/j.ajog.2015.08.003
 • Burton, Graham J.; Sebire, Neil J.; Myatt, Leslie; Tannetta, Dionne; Wang, Yanling; Sadovsky, Yoel; Staff, Anne Cathrine & Redman, Christopher W.G. (2014). Erratum: Optimising sample collection for placental research (Placenta (2014) 35 (9-22)). Placenta.  ISSN 0143-4004.  35(4), s 289 . doi: 10.1016/j.placenta.2014.02.007
 • Staff, Anne Cathrine; Henriksen, Tore; Langesæter, Eldrid; Magnussen, Elisabeth Balstad; Michelsen, Trond Melbye; Thomsen, Liv Cecilie Vestrheim & Øian, Pål (2014). Hypertensive svangerskapskomplikasjoner og eklampsi, I: Pål Øian; Anne Flem Jacobsen & Jørg Kessler (red.),  Veileder i fødselshjelp 2014.  Den norske legeforening.  Kapittel 28.
 • Johnsen, Guro Mørk; Tasken, Kjetil & Staff, Anne Cathrine (2013). CYTOKINE PROFILE OF CD4+T-CELLS IN DECIDUA AND CIRCULATION IN 3RD TRIMESTER PREGNANCY. Placenta.  ISSN 0143-4004.  34(9), s A75- A75 . doi: 10.1016/j.placenta.2013.06.222
 • Staff, Anne Cathrine & Øian, Pål (2013). Kliniske resultater er viktigst. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  133, s 1047- 1048 . doi: 10.4045/tidsskr.13.0585
 • Dechend, Ralf & Staff, Anne Cathrine (2012). Placenta Messages to the Mother Not Just Debris. Hypertension.  ISSN 0194-911X.  59(2), s 191- 193 . doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.111.184861
 • Laine, Katariina; Skjeldestad, Finn Egil; Barbero, Mark Lewis Belandres & Staff, Anne Cathrine (2012). Similar reduction in OASR across all risk groups after implementation of a perineal protection program - a further reduction in the low risk groups is a challenge. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.  ISSN 0001-6349.  91, s 103- 103
 • Oversand, Sissel H.; Staff, Anne Cathrine; Spydslaug, Anny E; SVENNINGSEN, RUNE & Borstad, Ellen (2012). LONG-TERM FOLLOW-UP AFTER PELVIC ORGAN PROLAPSE OPERATIONS: RESULTS AND NEED FOR REOPERATION. Neurourology and Urodynamics.  ISSN 0733-2467.  31(6), s 853- 855
 • Pay, Aase Serine Devold; Gjessing, Håkon K.; Staff, Anne Cathrine; Jacobsson, Bo & Frøen, Frederik (2012). A population-based reference chart for fundal height measures. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.  ISSN 0001-6349.  91, s 117- 118
 • Staff, Anne Cathrine (2012). PREECLAMPSIA, PLACENTAL ACUTE ATHEROSIS AND FUTURE CARDIOVASCULAR DISEASE: IS THERE A LINK?. Placenta.  ISSN 0143-4004.  33(9), s A13- A13
 • Staff, Anne Cathrine (2012). Preface. Placenta.  ISSN 0143-4004.  33, s S2- S3 . doi: 10.1016/j.placenta.2011.11.006
 • Staff, Anne Cathrine & Laine, Katariina (2012). Mange sfinkterskader kan forebygges. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  132(21), s 2364- 2365 . doi: 10.4045/tidsskr.12.1168
 • SVENNINGSEN, RUNE; Staff, Anne Cathrine; Schiøtz, Hjalmar A.; Western, K. & Kulseng-Hanssen, Sigurd (2012). LONG-TERM FOLLOW-UP OF TENSION-FREE VAGINAL TAPE (TVT): AN OBSERVATIONAL MULTI-CENTRE STUDY FROM A NATIONAL INCONTINENCE REGISTRY. Neurourology and Urodynamics.  ISSN 0733-2467.  31(6), s 1054- 1056
 • Weedon-Fekjær, Mina Susanne; Sheng, Ying; Herse, Florian; Lyle, Robert; Sugulle, Meryam; Dechend, Ralf & Staff, Anne Cathrine (2012). DIFFERENTIAL EXPRESSION OF MIRNAS IN PLACENTA FROM EARLY AND LATE ONSET PREECLAMPSIA VERSES CONTROLS. Placenta.  ISSN 0143-4004.  33(9), s A78- A78
 • Werner, Henrica Maria Johanna; Trovik, Jone; Marcickiewicz, Janusz; Tingulstad, Solveig; Staff, Anne Cathrine; Amant, Frédéric & Salvesen, Helga Birgitte (2012). A discordant histological risk classification in preoperative biopsy and hysterectomy specimens in endometrial cancer is reflected in metastatic risk and prognosis. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.  ISSN 0001-6349.  91, s 145- 146
 • Johnsen, Guro Mørk; Cornez, Isabelle Ann; Staff, Anne Cathrine & Tasken, Kjetil (2011). Is disruption of Type 1 Protein Kinase A Anchoring in Mice T-cells linked to infertility in females?.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 11:45 - Sist endret 24. mars 2017 09:20