print logo

Anne Cathrine (Annetine) Staff

Professor I, Obstetrikk og gynekologi
Bilde av Anne Cathrine (Annetine) Staff
English version of this page
Telefon +47-22119800
Mobiltelefon +47-41303081
Faks +47-22119775
Rom 49
Brukernavn
Besøksadresse Oslo universitetssykehus (OUS) Ullevål Kirkeveien 166 Kvinne Bygg 8 5. etg.
Postadresse Postb. 4956 Nydalen 0424 Oslo

Faglige interesser

 • Translasjonsforskning, biomarkører, kombinasjon basalforskning og klinisk forskning innen:
 • Svangerskapskomplikasjoner (preeklampsi, placentadysfunksjon og diabetes)
 • Gynekologisk cancer (ovarialcancer, endometriecancer)
 • Epidemiologiske og translasjonsstudier:
 • Svangerskapskomplikasjoner (preeklampsi, diabetes) som risiko for kardiovaskulær sykdom (og kreft) hos mor og barn
 • Kliniske studier:
 • Urogynekologi: urin- og analinkontinens (operativ metode og obstetrisk risiko)
 • Forskningsetikk

Undervisning

UiO, Medisin, 9. semester

Bakgrunn

Annetine Staff er leder for Forskningssenteret for Fødselshjelp og Kvinnesykdommer (FFKS, formelt etablert i mai 2006), ved Oslo universitetssykehus (Kvinne- og barneklinikken, lokalisasjon Ullevål). Forskningssenteret har i dag 24 medlemmer, deriblant 14 personer som deltar i Staffs placenta/preeklampsigruppe.

Hun var utdannet cand. med. ved Universitetet i Oslo (UiO) i 1987, og ble i 1996 spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer i Norge.

Hun disputerte for den medisinske doktorgrad ved UiO i 2000, avhandlingen "Preeclampsia and uteroplacental tissues: lipids, oxidative stress, and trophoblast invasion".

Hun kombinerer nå arbeid som fulltids professor I ved UiO og bistilling som klinisk overlege og forskningsrådgiver ved Kvinne- og barneklinikken, OUS.

Tidligere har Staff vært nestleder og fungerende leder i REK Sør-Norge samt medlem av NEM. Hun har også arbeidet som Forsknings- og innovasjonsdirektør, Helse Sør-Øst.

Hun er redaktør av Forskningshåndboken.

Priser

 • 2013: "IFPA (International Federation of Placenta Associations) Award in Placentology (2013), "acknowledging outstanding contributions to the field of placentology, including the relationship with fetus and mother by established investigators".
 • 2006: Kunnskapsprisen Ullevål universitetssykehus, for arbeid med Forskningshåndboken.
 • 2003-08: Direktørens belønning for fremragende forskning, Ullevål universitetssykehus
 • 1998-99: 4 priser for beste foredrag/abstract på internasjonale (2) og nasjonale (2) forskningsmøter

Verv

 • Visepresident ISSHP (International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy)
 • Leder av EPG (European Placenta Group)
 • Medlem av IFPA (International Federation of Placenta Associations) Executive Committee
 • Medlem av Redaksjonskomiteen for Tidsskriftet den norske legeforening
 • Programkomitemedlem, Stamcelleprogrammet, Norges Forskningsråd
 • Medlem av redaksjonskomiteen: Pregnancy Hypertension: An International Journal of Women's Cardiovascular Health, det offisielle tidsskriftet til den verdensomfattende organisasjonen ISSHP
 • Associate Editor, BioMedCentral Pregnancy and Childbirth Journal
 • Medlem av Executive og Steering Committee of Global Pregnancy CoLaboratory
 • Medlem av forskningsutvalget Kvinne- og barneklinikken OUS

Samarbeid

Nasjonalt samarbeid, Norge

 • Judith Staerk, NCMM, UiO
 • Kjetil Tasken, Bioteknologisenteret, UiO
 • Ben Davidson, OUS, lokalisasjon Radiumhospitalet, Avdeling for patologi
 • Borghild Roald, OUS, Patologi
 • Dan Atar, Kristin Angel, Thomas von Lueder, Kardiologisk avdeling, OUS
 • Kreftregisteret: Hanne Stensheim/Tom Grotmol
 • Folkehelseinstituttet: Håkon Gjessing, Kari Klungsøyr
 • Ole Sejersted, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning (IEMF), UiO
 • Haukeland universitetssykehus (Helga Salvesen og Jone Trovik)
 • Linda Tømmerdal Roten; NTNU/St. Olav

Internasjonalt samarbeid

 • Christopher Redman, Ian Sargent, Nuffield Department of Obstetrics and Gynaecology, University of Oxford, John Radcliffe Hospital, Oxford, UK
 • Global Pregnancy CoLaboratory (USA; Canada, Europa, prosjektsamarbeid med 28 internasjonale forskningsledere)
 • Ralf Dechend, Franz-Volhard-Clinic, Max Delbruck Center for Molecular Medicine, Department of Cardiology, Berlin, Tyskland
 • Fiona Lyall, Glasgow
 • Frans Claas, Sicco Scherjon, Leiden, Nederland
 • Graham Burton, Ashley Moffett, Cambridge
 • Rebecca Troisi, National Cancer Institute, USA
 • Harvey Kliman, Yale, USA
 • Praveen Nirmalan, Hyderabad, India
Emneord: Diabetes og hormoner, Ernæring, Genetikk og epidemiologi, Hjerte, kar og lunger, Kjønnsorganer, Kreft, Mor og barn, Nyrer og urinveier
Publisert 13. apr. 2011 11:45 - Sist endret 4. jan. 2016 13:38