Bjarne Bogen

Bilde av Bjarne Bogen
English version of this page
Telefon +47-23073015
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 20 Rikshospitalet 0372 OSLO
Postadresse Postboks 4950 Nydalen 0424 OSLO

Forskning

Bjarne Bogen forskning har vært fokuser på T og B celler og deres betydning for autoimmune sykdommer og immunovervåkning av kreft. Han har i den senere tid også arbeidet med utvikling av nye og bedre vaksiner. Nedenfor er en kort oversikt over disse studiene, hvor mange medarbeidere over mange år har gitt betydelige bidrag (se liste over originale forskningsrapporter og oversikt over forskningsgruppen "Cellulær og molekylær immunologi").

1. Idiotype-drevet T-B celle samarbeid, autoimmune sykdommer og utvikling av kreft i B celler (B celle lymfomer). Idiotoper (Id) er antigene determinanter som er lokalisert til immunglobulin (Ig) variable (V) regioner. Bogen beskrev at B celler nedbryter deres Ig reseptor (BCR) for antigen, og at fragmenter av V regionene blir presentert på MHC ("Major Histocompatibility Complex") klasse II molekyler til Id-spesifikke CD4+ T celler. Dette resulterer i Id-drevet T-B celle samarbeid. I videre arbeider viste han at Id-drevet T-B samarbeid kan resultere iutvikling av  autoimmune sykdommer og  B celle lymfomer (PNAS -89, EMBO-J -89, Cell- 91, EMBO-J -93, EJI -99, JI -05,JI -07, JEM -07, Am J Pathol -09).

2. Immunovervåkning av kreft mediert av CD4+ T celler. Bogen viste at Id-spesifikke T celle reseptor transgene mus er beskyttet mot Id+ B celle lymfomer og myelomatose. Han viste videre at monoklonalt Ig utskilt av kreftcelelr blir tatt opp av dendrittiske celler og makrofager som infiltrerer svulstvevet. De sistnevnte cellene nedbryter delvis det monoklonale Ig og presenterer Id-peptider på sine MHC II molekyler til Id-spesifikke CD4+ T celler som har migrert til svulsten etter først å ha blitt stimulert i drenerende lymfeknuter. De svulstinfiltrerende T cellene produserer IFNg som aktiverer makrofager slik at de blir cytotoksiske og dreper kreftceller (PNAS -94, PNAS 2000, Blood -01, Blood -03, Immunity -05, Cancer Res -09, Nat commun -11).

3. Nye vaksine molekyler: Troybodies og Vaccibodies. Troybodies er Ig-baserte  molekyler som har T celle epitoper innskutt i løkker mellom beta "strenger" i konstante domener av molekylet. I tillegg er Troybodies utstyrt med nye V regioner med spesifisitet for antigen-presenterende celler (APC). Dette resulterer i forsterket presentasjon av T celle epitoper på APC  MHC molekyler , og dermed økte T celle responser (Nat biotech -99, PNAS -01, JI -02, JI -03, EJI -05). Vaccibodies er Ig-baserte dimere molekyler som har integrert store antigener med intakte B celle determinanter. Vaccibodies målstyres til antigenpresenterende celler enten ved bruk av naturlige ligander (f. eks. kjemokiner) eller scFv spesifikke for APC. Vaccibodies øker både antistoff og T celle responser. Vaccibodies kan leveres som DNA vaksiner. For tiden utvikles vaccibodies for en rekke forskjellige infeksjonssykdommer slik som influenza, HIV, tuberkulose, og visse former for kreft (myelomatose, B celle lymfomer, maligne melanomer).

Undervisning

 • Bjarne Bogen er undervisningsleder i immunologi ved Med. Fak. UiO.
 • Han underviser primært i basal immunologi i 3. semester
 • Han har sammen med Ludvig Munthe skrevet læreboken "Immunologi" utgitt av Universitetsforlaget.

Bakgrunn

 • 1977 - Cand.med.Universitetet i Oslo
 • 1977-78 Turnustjeneste ved Sandnessjøen sykehus og Lurøy/Træna legedistrikt.
 • 1979-1984 Stipendiet og amanuensis i immunologi, Universitetet i Tromsø
 • 1984: Dr. med., Universitetet i Tromsø
 • 1985 og deler av 86 og87: Member, Basel Institute for Immunology, Sveits
 • 1986 - d.d: 1 amanuesis og professor (1993), Det medisinske fakultet, Universitet i Oslo.
 • 1991: Godkjent spesia­list (Den norske legeforening) i Immunologi og transfusjonsmedisin1995 - d.d.: Overlege i bistilling, Oslo Universitetssykehus -Rikshospitalet
 • 1989 - 2004: Professor II, Norges veterinærhøgskole
 • 1996-97: Forskningsopphold ved Stanford University
 • 2004-2005: Forskningsopphold ved Dana Farber Cancer Institute/Harvard University

Utmerkelser

 •  Innovasjonsprisen, Universitetet i Oslo/Forskningsparken
 •  Medinnovas idepris
 •  Tano-Aschehoug prisen
 • Senior Research Award, U.S. Multiple Myeloma Research Foundation

Samarbeid

Bjarne Bogen har over mange år samarbeidet med tallrike forskere (se publikasjonslisten). Bjarne Bogen leder forskningsgruppen "Cellulær og molekylær immunologi" som er en del av et Senter for Fremragende Forskning (SFF), "Senter for immunregulering" ("CIR"), finansiert av Norges Forskningsråd. CIR er også et FOCIS CoE.

.

 

Emneord: vaksinemolekyler, T celler, Livsvitenskap, Immunologi, B celler, myelomatose, autoimmunitet, B celle lymfomer

Publikasjoner

 • Andersen, Tor Kristian; Zhou, Fan; Cox, Rebecca Jane; Bogen, Bjarne & Grødeland, Gunnveig (2017). A DNA vaccine that targets hemagglutinin to antigen-presenting cells protects mice against H7 influenza. Journal of Virology.  ISSN 0022-538X.  91:e01340-17(23), s 1- 13 . doi: 10.1128/JVI.01340-17 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Deloizy, Charlotte; Fossum, Even; Barnier-Quer, Christophe; Urien, Céline; Chrun, Tiphany; Duval, Audrey; Codjovi, Maelle; Bouguyon, Edwige; Maisonnasse, Pauline; Hervé, Pierre-Louis; Barc, Céline; Boulesteix, Olivier; Pezant, Jérémy; Chevalier, Christophe; Collin, Nicolas; Dalod, Marc; Bogen, Bjarne; Bertho, Nicolas & Schwartz-Cornil, Isabelle (2017). The anti-influenza M2e antibody response is promoted by XCR1 targeting in pig skin. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  7:7639, s 1- 12 . doi: 10.1038/s41598-017-07372-9
 • Gudjonsson, Arnar; Lysén, Anna Karin Christina; Balan, Sreekumar; Gjerstad, Vibeke Sundvold; Arnold-Schrauf, Catharina; Richter, Lisa Maria; Bækkevold, Espen Sønderaal; Dalod, Marc; Bogen, Bjarne & Fossum, Even (2017). Targeting influenza virus hemagglutinin to Xcr1+ dendritic cells in the absence of receptor-mediated endocytosis enhances protective antibody responses. Journal of Immunology.  ISSN 0022-1767.  198(7), s 2785- 2795 . doi: 10.4049/jimmunol.1601881
 • Høglund, Rune Alexander; Lossius, Peter Andreas Vold; Johansen, Jorunn; Homan, Jane; Saltyte Benth, Jurate; Robins, Harlan; Bogen, Bjarne; Bremel, Robert D & Holmøy, Trygve (2017). In silico prediction analysis of idiotope-driven T-B cell collaboration in multiple sclerosis. Frontiers in Immunology.  ISSN 1664-3224.  8 . doi: 10.3389/fimmu.2017.01255 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lilly, Cameron L; Villa, Nancy Y; de Matos, Ana Lemos; Ali, Haider M; Dhillon, Jess-Karan S; Hofland, Tom; Rahman, Masmudur M; Chan, Winnie; Bogen, Bjarne; Cogle, Christopher & McFadden, Grant (2017). Ex Vivo Oncolytic Virotherapy with Myxoma Virus Arms Multiple Allogeneic Bone Marrow Transplant Leukocytes to Enhance Graft versus Tumor. Molecular Therapy - Oncolytics.  ISSN 2372-7705.  4, s 31- 40 . doi: 10.1016/j.omto.2016.12.002
 • Park, Bo Mi; Kim, Eun Jin; Nam, Hye Yeon; Zhang, Dongdong; Bae, Chu Hyun; Kang, Myeongmo; Kim, Heeyoun; Lee, Weontae; Bogen, Bjarne & Lim, Sung-Kil (2017). Cyclized oligopeptide targeting LRP5/6-DKK1 interaction reduces the growth of tumor burden in a multiple myeloma mouse model. Yonsei medical journal.  ISSN 0513-5796.  58(3), s 505- 513 . doi: 10.3349/ymj.2017.58.3.505
 • Wang, Dong; Fløisand, Yngvar; Myklebust, Camilla Victoria; Bürgler, Simone; Ribes, Anna Maria Parente; Hofgaard, Peter Olaf; Bogen, Bjarne; Tasken, Kjetil; Tjønnfjord, Geir Erland; Schjesvold, Fredrik Hellem; Dalgaard, Jakob; Tveita, Anders & Munthe, Ludvig Andre (2017). Autologous bone marrow Th cells can support multiple myeloma cell proliferation in vitro and in xenografted mice. Leukemia.  ISSN 0887-6924.  31(10), s 2114- 2121 . doi: 10.1038/leu.2017.69
 • Andersen, Aram Nikolai; Landsverk, Ole J. B.; Simonsen, Anne; Bogen, Bjarne; Corthay, Alexandre & Øynebråten, Inger (2016). Coupling of HIV-1 antigen to the selective autophagy receptor SQSTM1/p62 promotes T-cell-mediated immunity. Frontiers in Immunology.  ISSN 1664-3224.  7 . doi: 10.3389/fimmu.2016.00167 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ardouin, Laurence; Luche, Hervé; Chelbi, Rabie; Carpentier, Sabrina; Shawket, Alaa; Montanana Sanchis, Frédéric; Santa Maria, Camille; Grenot, Pierre; Alexandre, Yannick; Gregoire, Claude; Fries, Anissa; Vu Manh, Thien-Phong; Tamoutounour, Samira; Crozat, Karine; Tomasello, Elena; Jorquera, Audrey; Fossum, Even; Bogen, Bjarne; Azukizawa, Hiroaki; Bajenoff, Marc; Henri, Sandrine; Dalod, Marc & Malissen, Bernard (2016). Broad and largely concordant molecular changes characterize tolerogenic and immunogenic dendritic cell maturation in thymus and periphery. Immunity.  ISSN 1074-7613.  45(2), s 305- 318 . doi: 10.1016/j.immuni.2016.07.019
 • Bartee, Eric; Bartee, Mee Y.; Bogen, Bjarne & Yu, Xue-Zhong (2016). Systemic therapy with oncolytic myxoma virus cures established residual multiple myeloma in mice. Molecular Therapy - Oncolytics.  ISSN 2372-7705.  3:201632 . doi: 10.1038/mto.2016.32
 • Deloizy, Charlotte; Bouguyon, Edwige; Fossum, Even; Sebo, Peter; Osička, Radim; Bole, Angelique; Pierres, Michel; Biacchesi, Stephane; Dalod, Marc; Bogen, Bjarne; Bertho, Nicolas & Schwartz-Cornil, Isabelle (2016). Expanding the tools for identifying mononuclear phagocyte subsets in swine: Reagents to porcine CD11c and XCR1. Developmental and Comparative Immunology.  ISSN 0145-305X.  65, s 31- 40 . doi: 10.1016/j.dci.2016.06.015
 • Grødeland, Gunnveig; Fredriksen, Agnete; Løset, Geir Åge; Vikse, Elisabeth Lea; Fugger, Lars & Bogen, Bjarne (2016). Antigen targeting to human HLA Class II molecules increases efficacy of DNA vaccination. Journal of Immunology.  ISSN 0022-1767.  197(9), s 3575- 3585 . doi: 10.4049/jimmunol.1600893
 • Guilliams, Martin; Dutertre, Charles-Antoine; Scott, Charlotte L.; McGovern, Naomi; Sichien, Dorine; Chakarov, Svetoslav; Van Gassen, Sofie; Chen, Jinmiao; Poidinger, Michael; De Prijck, Sofie; Tavernier, Simon J.; Low, Ivy; Irac, Sergio Erdal; Mattar, Citra Nurfarah; Sumatoh, Hermi Rizal; Low, Gillian Hui Ling; Chung, Tam John Kit; Chan, Dedrick Kok Hong; Tan, Ker Kan; Hon, Tony Lim Kiat; Fossum, Even; Bogen, Bjarne; Choolani, Mahesh; Chan, Jerry Kok Yen; Larbi, Anis; Luche, Hervé; Henri, Sandrine; Saeys, Yvan; Newell, Evan William; Lambrecht, Bart N.; Malissen, Bernard & Ginhoux, Florent (2016). Unsupervised high-dimensional analysis aligns dendritic cells across tissues and species. Immunity.  ISSN 1074-7613.  45(3), s 669- 684 . doi: 10.1016/j.immuni.2016.08.015
 • Haabeth, Ole Audun; Lorvik, Kristina Berg; Yagita, Hideo; Bogen, Bjarne & Corthay, Alexandre (2016). Interleukin-1 is required for cancer eradication mediated by tumor-specific Th1 cells. Oncoimmunology.  ISSN 2162-402X.  5(1) . doi: 10.1080/2162402X.2015.1039763
 • Kulkarni, Upasana; Karsten, Christian M.; Kohler, Thomas; Hammerschmidt, Sven; Bommert, Kurt; Tiburzy, Benjamin; Meng, Lingzhang; Thieme, Lara; Recke, Andreas; Ludwig, Ralf J.; Pollok, Karolin; Kalies, Kathrin; Bogen, Bjarne; Boettcher, Martin; Kamradt, Thomas; Hauser, Anja E.; Langer, Christian; Huber-Lang, Markus; Finkelman, Fred D.; Köhl, Jörg; Wong, David M. & Manz, Rudolf Armin (2016). IL-10 mediates plasmacytosis-associated immunodeficiency by inhibiting complement-mediated neutrophil migration. Journal of Allergy and Clinical Immunology.  ISSN 0091-6749.  137(5), s 1487- 1497e6 . doi: 10.1016/j.jaci.2015.10.018
 • Lambert, Laura; Kinnear, Ekaterina; McDonald, Jacqueline U.; Grødeland, Gunnveig; Bogen, Bjarne; Stubsrud, Elisabeth; Lindeberg, Mona Mari; Fredriksen, Agnete & Tregoning, John S. (2016). DNA vaccines encoding antigen targeted to MHC class II induce influenza-specific CD8+ T cell responses, enabling faster resolution of influenza disease. Frontiers in Immunology.  ISSN 1664-3224.  7:321 . doi: 10.3389/fimmu.2016.00321
 • Lorvik, Kristina Berg; Hammarström, Clara Louise; Fauskanger, Marte; Haabeth, Ole Audun; Zangani, Michael M; Haraldsen, Guttorm; Bogen, Bjarne & Corthay, Alexandre (2016). Adoptive transfer of tumor-specific Th2 cells eradicates tumors by triggering an in situ inflammatory immune response. Cancer Research.  ISSN 0008-5472.  76(23), s 6864- 6876 . doi: 10.1158/0008-5472.CAN-16-1219
 • Tveita, Anders; Fauskanger, Marte; Bogen, Bjarne & Haabeth, Ole Audun (2016). Tumor-specific CD4<sup>+</sup> T cells eradicate myeloma cells genetically deficient in MHC class II display. OncoTarget.  ISSN 1949-2553.  7(41), s 67175- 67182 . doi: 10.18632/oncotarget.11946
 • Zhou, Peng; Chionh, Yok Teng; Irac, Sergio Erdal; Ahn, Matae; Jia Ng, Justin Han; Fossum, Even; Bogen, Bjarne; Ginhoux, Florent; Irving, Aaron T; Dutertre, Charles-Antoine & Wang, Lin-Fa (2016). Unlocking bat immunology: Establishment of Pteropus alecto bone marrow-derived dendritic cells and macrophages. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  6 . doi: 10.1038/srep38597
 • Aas-Hanssen, Kristin; Thompson, Keith M; Bogen, Bjarne & Munthe, Ludvig Andre (2015). Systemic lupus erythematosus: Molecular mimicry between anti-dsDNA CDR3 idiotype, microbial and self peptides-as antigens for Th cells. Frontiers in Immunology.  ISSN 1664-3224.  6:00382 . doi: 10.3389/fimmu.2015.00382 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Baranowska, Marta Natalia; Hauge, Anna G; Hoornaert, Chloe; Bogen, Bjarne & Grødeland, Gunnveig (2015). Targeting of nucleoprotein to chemokine receptors by DNA vaccination results in increased CD8(+)-mediated cross protection against influenza.. Vaccine.  ISSN 0264-410X.  33(49), s 6988- 6996 . doi: 10.1016/j.vaccine.2015.08.094 Vis sammendrag
 • Bürgler, Simone; Vives, Aleix Gimeno; Ribes, Anna Maria Parente; Wang, Dong; Os, Audun; Devereux, Stephen; Jebsen, Peter Wilhelm; Bogen, Bjarne; Tjønnfjord, Geir Erland & Munthe, Ludvig Andre (2015). Chronic lymphocytic leukemia cells express CD38 in response to Th1 cell-derived IFN-γ by a T-bet-dependent mechanism. Journal of Immunology.  ISSN 0022-1767.  194(2), s 827- 835 . doi: 10.4049/jimmunol.1401350
 • Fossum, Even; Grødeland, Gunnveig; Terhorst, Dorothea; Tveita, Anders; Vikse, Elisabeth Lea; Mjaaland, Siri; Henri, Sandrine; Malissen, Bernard & Bogen, Bjarne (2015). Vaccine molecules targeting Xcr1 on cross-presenting DCs induce protective CD8+ T-cell responses against influenza virus. European Journal of Immunology.  ISSN 0014-2980.  45(2), s 624- 635 . doi: 10.1002/eji.201445080
 • Grødeland, Gunnveig & Bogen, Bjarne (2015). Efficient vaccine against pandemic influenza: Combining DNA vaccination and targeted delivery to MHC class II molecules. Expert Review of Vaccines.  ISSN 1476-0584.  14(6), s 805- 814 . doi: 10.1586/14760584.2015.1029919
 • Grødeland, Gunnveig; Fossum, Even & Bogen, Bjarne (2015). Polarizing T and B cell responses by APC-targeted subunit vaccines. Frontiers in Immunology.  ISSN 1664-3224.  6 . doi: 10.3389/fimmu.2015.00367
 • Kikuchi, Jiro; Koyama, Daisuke; Wada, Taeko; Izumi, Tohru; Hofgaard, Peter Olaf; Bogen, Bjarne & Furukawa, Yusuke (2015). Phosphorylation-mediated EZH2 inactivation promotes drug resistance in multiple myeloma. Journal of Clinical Investigation.  ISSN 0021-9738.  125(12), s 4375- 4390 . doi: 10.1172/JCI80325
 • Matthes, Thomas W.; Manfroi, B.; Zeller, Andreas; Dunand-Sauthier, Isabelle; Bogen, Bjarne & Huard, Bertrand (2015). Autocrine amplification of immature myeloid cells by IL-6 in multiple myeloma-infiltrated bone marrow. Leukemia.  ISSN 0887-6924.  29(9), s 1882- 1890 . doi: 10.1038/leu.2015.145
 • Terhorst, Dorothea; Fossum, Even; Baranska, Anna; Tamoutounour, Samira; Malosse, Camille; Garbani, Mattia; Braun, Reinhard; Lechat, Elmira; Crameri, Reto; Bogen, Bjarne; Henri, Sandrine & Malissen, Bernard (2015). Laser-Assisted Intradermal Delivery of Adjuvant-Free Vaccines Targeting XCR1+ Dendritic Cells Induces Potent Antitumoral Responses. Journal of Immunology.  ISSN 0022-1767.  194(12), s 5895- 5902 . doi: 10.4049/jimmunol.1500564
 • Tveita, Anders; Schjesvold, Fredrik Hellem; Haabeth, Ole Audun; Fauskanger, Marte Hotvedt & Bogen, Bjarne (2015). Tumors escape CD4+ T-cell-mediated immunosurveillance by impairing the ability of infiltrating macrophages to indirectly present tumor antigens. Cancer Research.  ISSN 0008-5472.  75(16), s 3268- 3278 . doi: 10.1158/0008-5472.CAN-14-3640 Vis sammendrag
 • Aas-Hanssen, Kristin; Funderud, Ane; Thompson, Keith M; Bogen, Bjarne & Munthe, Ludvig Andre (2014). Idiotype-specific Th cells support oligoclonal expansion of Anti-dsDNA B cells in mice with lupus. Journal of Immunology.  ISSN 0022-1767.  193(6), s 2691- 2698 . doi: 10.4049/jimmunol.1400640
 • Balan, Sreekumar; Ollion, Vincent; Colletti, Nicholas; Chelbi, Rabie; Montanana-Sanchis, Frederic; Liu, Hong; Manh, Thien-Phong Vu; Sanchez, Cindy; Savoret, Juliette; Perrot, Ivan; Doffin, Anne-Claire; Fossum, Even; Bechlian, Didier; Chabannon, Christian; Bogen, Bjarne; Asselin-Paturel, Carine; Shaw, Michael; Soos, Timothy; Caux, Christophe; Valladeau-Guilemond, Jenny & Dalod, Marc (2014). Human XCR1<sup>+</sup> dendritic cells derived in vitro from CD34 <sup>+</sup> progenitors closely resemble blood dendritic cells, including their adjuvant responsiveness, contrary to monocyte-derived dendritic cells. Journal of Immunology.  ISSN 0022-1767.  193(4), s 1622- 1635 . doi: 10.4049/jimmunol.1401243
 • Binsfeld, Marilene; Beguin, Yves; Belle, Ludovic; Otjacques, Eleonore; Hannon, Muriel; Briquet, Alexandra; Heusschen, Roy; Drion, Pierre; Zilberberg, Jenny; Bogen, Bjarne; Baron, Frederic & Caers, Jo (2014). Establishment of a murine graft-versus-myeloma model using allogeneic stem cell transplantation. PLoS ONE.  ISSN 1932-6203.  9(11) . doi: 10.1371/journal.pone.0113764
 • Dutertre, Charles-Antoine; Jourdain, Jean-Pierre; Rancez, Magali; Amraoui, Sonia; Fossum, Even; Bogen, Bjarne; Sanchez, Cindy; Couëdel-Courteille, Anne; Richard, Yolande; Dalod, Marc; Feuillet, Vincent; Cheynier, Rémi & Hosmalin, Anne (2014). TLR3-responsive, XCR1<sup>+</sup>, CD141(BDCA-3)<sup>+</sup>/ CD8α<sup>+</sup>- equivalent dendritic cells uncovered in healthy and simian immunodeficiency virus-infected rhesus macaques. Journal of Immunology.  ISSN 0022-1767.  192(10), s 4697- 4708 . doi: 10.4049/jimmunol.1302448
 • Haabeth, Ole Audun; Tveita, Anders; Fauskanger, Marte Hotvedt; Schjesvold, Fredrik Hellem; Lorvik, Kristina Berg; Hofgaard, Peter Olaf; Omholt, Hilde; Munthe, Ludvig Andre; Dembic, Zlatko; Corthay, Alexandre & Bogen, Bjarne (2014). How do CD4+ T cells detect and eliminate tumor cells that either lack or express MHC class II molecules?. Frontiers in Immunology.  ISSN 1664-3224.  5:174 . doi: 10.3389/fimmu.2014.00174
 • Jacobsen, Johanne Tracey; Haabeth, Ole Audun; Tveita, Anders; Schjetne, Karoline W; Munthe, Ludvig Andre & Bogen, Bjarne (2014). Naive idiotope-specific B and T cells collaborate efficiently in the absence of dendritic cells. Journal of Immunology.  ISSN 0022-1767.  192(9), s 4174- 4183 . doi: 10.4049/jimmunol.1302359
 • Løvås, Tom-Ole; Bruusgaard, Jo C.; Øynebråten, Inger; Gundersen, Kristian & Bogen, Bjarne (2014). DNA vaccines: MHC II-targeted vaccine protein produced by transfected muscle fibres induces a local inflammatory cell infiltrate in mice. PLoS ONE.  ISSN 1932-6203.  9(10) . doi: 10.1371/journal.pone.0108069 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ruffini, Pier Adelchi; Os, Audun; Dolcetti, Riccardo; Tjønnfjord, Geir Erland; Munthe, Ludvig Andre & Bogen, Bjarne (2014). Targeted DNA vaccines eliciting crossreactive anti-idiotypic antibody responses against human B cell malignancies in mice. Journal of Translational Medicine.  ISSN 1479-5876.  12(1) . doi: 10.1186/1479-5876-12-207
 • Schwarzer, Rolf; Nickel, N.; Godau, J.; Willie, B.M.; Duda, GN; Schwarzer, R.; Cirovic, B.; Leutz, A.; Manz, R.; Bogen, Bjarne; Dorken, B. & Jundt, F (2014). Notch pathway inhibition controls myeloma bone disease in the murine MOPC315.BM model. Blood Cancer Journal.  ISSN 2044-5385.  4(6) . doi: 10.1038/bcj.2014.37
 • Tveita, Anders; Haabeth, Ole Audun & Bogen, Bjarne (2014). Limitations of bystander killing in Th1/M1 immune responses against a secreted tumor antigen. Oncoimmunology.  ISSN 2162-402X.  3(9) . doi: 10.4161/21624011.2014.954953
 • Tveita, Anders; Schjesvold, Fredrik Hellem; Sundnes, Olav; Haabeth, Ole Audun; Haraldsen, Guttorm & Bogen, Bjarne (2014). Indirect CD4+ T-cell-mediated elimination of MHC II(NEG) tumor cells is spatiallyrestricted and fails to prevent escape of antigen-negative cells. European Journal of Immunology.  ISSN 0014-2980.  44(9), s 2625- 2637 . doi: 10.1002/eji.201444659
 • Wong, David; Winter, Oliver; Hartig, Christina; Siebels, Svenja; Szyska, Martin; Tiburzy, Benjamin; Meng, Lingzhang; Kulkarni, Upasana; Fähnrich, Anke; Bommert, Kurt; Bargou, Ralf; Berek, Claudia; Chu, Van Trung; Bogen, Bjarne; Jundt, Franziska & Manz, Rudolf Armin (2014). Eosinophils and megakaryocytes support the early growth of murine MOPC315 myeloma cells in their bone marrow niches. PLoS ONE.  ISSN 1932-6203.  9(10) . doi: 10.1371/journal.pone.0109018
 • Øynebråten, Inger; Hinkula, Jorma; Fredriksen, Agnete & Bogen, Bjarne (2014). Increased generation of HIV-1 gp120-reactive CD8+ T cells by a DNA vaccine construct encoding the chemokine CCL3. PLoS ONE.  ISSN 1932-6203.  9(8) . doi: 10.1371/journal.pone.0104814
 • Frigstad, Terje; Løset, Geir Åge; Sandlie, Inger & Bogen, Bjarne (2013). A Public T cell Receptor Recognized by a MonoclonalAntibody Specific for the D-J Junction of the b-chain. Scandinavian Journal of Immunology.  ISSN 0300-9475.  (78), s 345- 351 . doi: 10.1111/sji.12098
 • Grødeland, Gunnveig; Mjaaland, Siri; Roux, Kenneth H.; Fredriksen, Agnete & Bogen, Bjarne (2013). DNA Vaccine that Targets Hemagglutinin to MHC Class II Molecules Rapidly Induces Antibody-Mediated Protection against Influenza. Journal of Immunology.  ISSN 0022-1767.  191(6), s 3221- 3231 . doi: 10.4049/jimmunol.1300504
 • Grødeland, Gunnveig; Mjaaland, Siri; Tunheim, Gro; Fredriksen, Agnete & Bogen, Bjarne (2013). The Specificity of Targeted Vaccines for APC Surface Molecules Influences the Immune Response Phenotype. PLoS ONE.  ISSN 1932-6203.  8(11) . doi: 10.1371/journal.pone.0080008 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gunnarsen, Kristin Støen; Kristinsson, Solveig Gunn; Justesen, Sune; Frigstad, Terje; Buus, Søren; Bogen, Bjarne; Sandlie, Inger & Løset, Geir Åge (2013). Chaperone-assisted thermostability engineering of a soluble T cell receptor using phage display. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  3 . doi: 10.1038/srep01162 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Heimberger, Tanja; Andrulis, Mindaugas; Riedel, Simone S.; Stühmer, Thorsten; Beilhack, Andreas; Bumm, Thomas; Bogen, Bjarne; Einsele, Hermann; Bargou, Ralf C.; Chatterjee, Manik & Chatterjee, M (2013). The heat shock transcription factor 1 as a potential new therapeutic target in multiple myeloma. British Journal of Haematology.  ISSN 0007-1048.  160(4), s 465- 476 . doi: 10.1111/bjh.12164
 • Hong, Sungyoul; Lee, Hyeunsoo; Jung, Keunok; Lee, Sang Min; Lee, Su-Jun; Jun, Hee Jae; Kim, Youngbok; Song, Hyunkeun; Bogen, Bjarne & Choi, Inhak (2013). Tumor cells loaded with alpha-galactosylceramide promote therapeutic NKT-dependent anti-tumor immunity in multiple myeloma. Immunology Letters.  ISSN 0165-2478.  156(1-2), s 132- 139 . doi: 10.1016/j.imlet.2013.10.002
 • Jacobsen, Johanne Tracey; Gjerstad, Vibeke Sundvold; Skjeldal, Frode Miltzow; Andersen, Jan Terje; Abrahamsen, Greger; Bakke, Oddmund; Spurkland, Anne & Bogen, Bjarne (2013). B-cell tolerance to the B-cell receptor variable regions. European Journal of Immunology.  ISSN 0014-2980.  43(10), s 2577- 2587 . doi: 10.1002/eji.201243203
 • Lorvik, Kristina Berg; Haabeth, Ole Audun; Clancy, Trevor; Bogen, Bjarne & Corthay, Alexandre (2013). Molecular profiling of tumor-specific T(H)1 cells activated in vivo. Oncoimmunology.  ISSN 2162-402X.  2(5:e24383) . doi: 10.4161/onci.24383
 • Os, Audun; Bürgler, Simone; Ribes, Anna Maria Parente; Funderud, Ane; Wang, Dong; Thompson, Keith M; Tjønnfjord, Geir Erland; Bogen, Bjarne & Munthe, Ludvig Andre (2013). Chronic Lymphocytic Leukemia Cells Are Activated and Proliferate in Response to Specific T Helper Cells. Cell reports.  ISSN 2211-1247.  4(3), s 566- 577 . doi: 10.1016/j.celrep.2013.07.011
 • Berge, Tone; Grønningsæter, Ingrid Helene; Lorvik, Kristina Berg; Abrahamsen, Greger; Granum, Stine; Gjerstad, Vibeke Sundvold; Corthay, Alexandre; Bogen, Bjarne & Spurkland, Anne (2012). SH2D2A Modulates T Cell Mediated Protection to a B Cell Derived Tumor in Transgenic Mice. PLoS ONE.  ISSN 1932-6203.  7(10)
 • Fredriksen, Agnete; Sandlie, Inger & Bogen, Bjarne (2012). Targeted DNA vaccines for enhanced induction of idiotype-specific B and T cells. Frontiers in Oncology.  ISSN 2234-943X.  2 . doi: 10.3389/fonc.2012.00154 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Haabeth, Ole Audun; Bogen, Bjarne & Corthay, Alexandre (2012). A model for cancer-suppressive inflammation. Oncoimmunology.  ISSN 2162-402X.  1(7), s 1146- 1155 . doi: 10.4161/onci.21542
 • Hofgaard, Peter Olaf; Jodal, Henriette Cecilie; Bommert, Kurt; Huard, Bertrand; Caers, Jo; Carlsen, Harald; Schwarzer, Rolf; Schünemann, Nicole; Jundt, Franziska; Lindeberg, Mona Mari & Bogen, Bjarne (2012). A Novel Mouse Model for Multiple Myeloma (MOPC315.BM) That Allows Noninvasive Spatiotemporal Detection of Osteolytic Disease. PLoS ONE.  ISSN 1932-6203.  7(12) . doi: 10.1371/journal.pone.0051892
 • Nilssen, Nicolay Rustad; Frigstad, Terje; Pollmann, Sylvie; Roos, Norbert; Bogen, Bjarne; Sandlie, Inger & Løset, Geir Åge (2012). DeltaPhage-a novel helper phage for high-valence pIX phagemid display. Nucleic Acids Research.  ISSN 0305-1048.  40(16) . doi: 10.1093/nar/gks341 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rasmussen, Ingunn B; Øynebråten, Inger; Høydahl, Lene Støkken; Flobakk, Morten; Lunde, Elin; Michaelsen, Terje Einar; Bogen, Bjarne & Sandlie, Inger (2012). CD40/APC-specific antibodies with three T-cell epitopes loaded in the constant domains induce CD4 T-cell responses. Protein Engineering Design & Selection.  ISSN 1741-0126.  25(3), s 89- 96 . doi: 10.1093/protein/gzr063
 • Riedel, Simone S.; Mottok, Anja; Brede, Christian; Baeuerlein, Carina A.; Garrote, Ana-Laura Jordan; Ritz, Miriam; Mattenheimer, Katharina; Rosenwald, Andreas; Einsele, Hermann; Bogen, Bjarne & Beilhack, Andreas (2012). Non-Invasive Imaging Provides Spatiotemporal Information on Disease Progression and Response to Therapy in a Murine Model of Multiple Myeloma. PLoS ONE.  ISSN 1932-6203.  7(12) . doi: 10.1371/journal.pone.0052398
 • Spång, Heidi Cecilie Larsen; Braathen, Ranveig & Bogen, Bjarne (2012). Heterodimeric Barnase-Barstar Vaccine Molecules: Influence of One versus Two Targeting Units Specific for Antigen Presenting Cells. PLoS ONE.  ISSN 1932-6203.  7(9) . doi: 10.1371/journal.pone.0045393
 • Øynebråten, Inger; Løvås, Tom-Ole; Thompson, Keith M & Bogen, Bjarne (2012). Generation of Antibody-Producing Hybridomas Following One Single Immunization with a Targeted DNA Vaccine. Scandinavian Journal of Immunology.  ISSN 0300-9475.  75(4), s 379- 388 . doi: 10.1111/j.1365-3083.2011.02639.x
 • Corthay, Alexandre; Lorvik, Kristina Berg & Bogen, Bjarne (2011). Is Secretion of Tumour-specific Antigen Important for Cancer Eradication by CD4+T Cells? - Implications for Cancer Immunotherapy by Adoptive T Cell Transfer. Scandinavian Journal of Immunology.  ISSN 0300-9475.  73(6), s 527- 530 . doi: 10.1111/j.1365-3083.2011.02558.x
 • Crozat, Karine; Tamoutounour, Samira; Manh, Thien-Phong; Fossum, Even; Luche, Hervé; Ardouin, Laurence; Guilliams, Martin; Azukizawa, Hiroaki; Bogen, Bjarne; Malissen, Bernard; Henri, Sandrine & Dalod, Marc (2011). Cutting Edge: Expression of XCR1 Defines Mouse Lymphoid-Tissue Resident and Migratory Dendritic Cells of the CD8 alpha(+) Type. Journal of Immunology.  ISSN 0022-1767.  187(9), s 4411- 4415 . doi: 10.4049/jimmunol.1101717
 • Follin-Arbelet, Virginie; Hofgaard, Peter Olaf; Hauglin, Harald; Naderi, Soheil; Sundan, Anders; Blomhoff, Rune; Bogen, Bjarne & Blomhoff, Heidi Kiil (2011). Cyclic AMP induces apoptosis in multiple myeloma cells and inhibits tumor development in a mouse myeloma model. BMC Cancer.  ISSN 1471-2407.  11 . doi: 10.1186/1471-2407-11-301 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Frøyland, Marianne; Ruffini, Pier Adelchi; Thompson, Keith M; Gedde-Dahl, Thobias; Fredriksen, Agnete & Bogen, Bjarne (2011). Targeted idiotype-fusion DNA vaccines for human multiple myeloma: preclinical testing. European Journal of Haematology.  ISSN 0902-4441.  86(5), s 385- 395 . doi: 10.1111/j.1600-0609.2011.01590.x
 • Haabeth, Ole Audun; Lorvik, Kristina Berg; Hammarstrøm, Clara Louise; Donaldson, Ian Matthew; Haraldsen, Guttorm; Bogen, Bjarne & Corthay, Alexandre (2011). Inflammation driven by tumour-specific Th1 cells protects against B-cell cancer. Nature Communications.  ISSN 2041-1723.  2 . doi: 10.1038/ncomms1239

Se alle arbeider i Cristin

 • Bjerkan, Louise; Visweswaran, Ganesh Ram; Braathen, Ranveig & Bogen, Bjarne (2016). Novel malaria vaccines by VaccibodyTM DNA immunization. Vis sammendrag
 • Haabeth, Ole Audun; Lorvik, Kristina Berg; Hammarström, Clara Louise; Donaldson, Ian M; Haraldsen, Guttorm; Bogen, Bjarne & Corthay, Alexandre (2016). Kreft-spesifikke betennelsesreaksjoner kan beskytte mot kreft. BestPractice. Onkologi Hematologi.  February
 • Haabeth, Ole Audun; Tveita, Anders; Fauskanger, Marte Hotvedt; Hennig, Kjartan; Hofgaard, Peter Olaf & Bogen, Bjarne (2016). Idiotype-specific CD4+ T cells eradicate disseminated myeloma. Leukemia.  ISSN 0887-6924.  30(5), s 1216- 1220 . doi: 10.1038/leu.2015.278
 • Ribes, Anna Maria Parente; Skånland, Sigrid Strand; Bürgler, Simone; Os, Audun; Wang, Dong; Bogen, Bjarne; Tjønnfjord, Geir Erland; Tasken, Kjetil & Munthe, Ludvig Andre (2016). Spleen tyrosine kinase inhibitors reduce CD40l-induced proliferation of chronic lymphocytic leukemia cells but not normal B cells. Haematologica.  ISSN 0390-6078.  101(2), s e59- e62 . doi: 10.3324/haematol.2015.135590
 • Visweswaran, Ganesh Ram; Bjerkan, Louise; Braathen, Ranveig & Bogen, Bjarne (2016). DEVELOPMENT OF EFFICACIOUS TARGETED DNA VACCINES AGAINST MALARIA. Vis sammendrag
 • Osnes, Liv T. N. & Bogen, Bjarne (2015). Primære immundefekter, I: Tor-Arne Hagve & Jens Petter Berg (red.),  Klinisk biokjemi og fysiologi.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-46367-7.  Kapittel 16.  s 147 - 154
 • Tjønnfjord, Geir Erland & Bogen, Bjarne (2015). Myeloproliferative og lymfoproliferative sykdommer, I: Tor-Arne Hagve & Jens Petter Berg (red.),  Klinisk biokjemi og fysiologi.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-46367-7.  Kapittel 15.  s 140 - 154
 • Dooper, Maaike; Myrset, Heidi & Bogen, Bjarne (2013). New fusion proteins for the treatment of allergic diseases.
 • Schjesvold, Fredrik Hellem; Tveita, Anders; Sundnes, Olav; Haraldsen, Guttorm & Bogen, Bjarne (2013). CD4+T cell-mediated protection against tumors: no bystander killing. Journal of Immunology.  ISSN 0022-1767.  190
 • Tveita, Anders; Schjesvold, Fredrik Hellem; Haabeth, Ole Audun & Bogen, Bjarne (2013). Escape of myeloma cells from CD4 T-cell-driven immunoprotection. Journal of Immunology.  ISSN 0022-1767.  190
 • Corthay, Alexandre; Hammarström, Clara; Fauskanger, M.; Haabeth, OAW; Zangani, Miriam; Haraldsen, H.; Bogen, Bjarne & Lorvik, Kristina Berg (2012). Cancer immunotherapy by adoptive transfer of tumor-specific Th2 cells. Immunology.  ISSN 0019-2805.  137, s 706- 706
 • Dooper, Maaike; Myrset, Heidi & Bogen, Bjarne (2012). Fusion proteins for the treatment of allergic diseases.
 • Jacobsen, Johanne Tracey; Schjetne, Karoline W; Munthe, Ludvig Andre & Bogen, Bjarne (2012). Naive anti-Id B cells and Id-specific CD4(+) T cells collaborate efficiently to non infectious antigens in the absence of dendritic cells. Journal of Immunology.  ISSN 0022-1767.  188
 • Lorvik, Kristina Berg; Bogen, Bjarne & Corthay, Alexandre (2012). Fingolimod blocks immunosurveillance of myeloma and B-cell lymphoma resulting in cancer development in mice. Blood.  ISSN 0006-4971.  119(9), s 2176- 2177 . doi: 10.1182/blood-2011-10-388892
 • Schwarzer, Rolf; Schünemann, Nicole; Wong, David M.; Bogen, Bjarne; Bommert, Kurt; Dörken, Bernd; Manz, Rudolf & Jundt, Franziska (2012). Targeting Notch and Hedgehog Embryonic Signaling Pathways Has Potent Anti-Tumor Activity in Myeloma and Is Effective in Myeloma Bone Disease. Blood.  ISSN 0006-4971.  120(21)
 • Terhorst, D.; Tamoutounour, Samira; Crozat, K.; Guilliams, M.; Fossum, Eigil; Bogen, Bjarne; Dalod, Marc; Malissen, Bernard & Henri, S. (2012). Functional properties of dermal dendritic cells. Journal of Investigative Dermatology.  ISSN 0022-202X.  132, s S112- S112
 • Wong, D M; Meng, Liping; Chu, V T; Bogen, Bjarne; Jundt, F; Bommert, Kurt; Berek, C & Manz, R A (2012). The potential role of eosinophils in the microenvironment niche of Multiple Myeloma. Immunology.  ISSN 0019-2805.  137(Supp. 1), s 620- 620
 • Alfsnes, Katrine; Lorvik, Kristina Berg; Audun, Ole; Haabeth, Werner; Bogen, Bjarne & Corthay, Alexandre (2011). Workshop IV - Tumor Immunology and Infectious Diseases Immunology. Scandinavian Journal of Immunology.  ISSN 0300-9475.  73(4), s 380- 380
 • Bogen, Bjarne (2011). Lymphoma invisibility-vaccination-attack?. Blood.  ISSN 0006-4971.  117(5), s 1437- 1438 . doi: 10.1182/blood-2010-11-318469
 • Bogen, Bjarne (2011). Welcome to the 40th Scandinavian Society for Immunology meeting at Geilo, Norway. Scandinavian Journal of Immunology.  ISSN 0300-9475.  73(4), s 267- 267 . doi: 10.1111/j.1365-3083.2011.02509.x
 • Braathen, Ranveig; Fredriksen, Agnete; Spång, Heidi Cecilie Larsen; Lindeberg, Mona Mari; Fossum, Even & Bogen, Bjarne (2011). Targeting DNA Vaccines against Influenza, can the Immune Response be Orchestered?. Scandinavian Journal of Immunology.  ISSN 0300-9475.  73(4), s 382- 383
 • Fossum, Even; Leversen, Nils Anders; Wiker, Harald G & Bogen, Bjarne (2011). Targeted Vaccibodies against Mycobacterium tuberculosis. Scandinavian Journal of Immunology.  ISSN 0300-9475.  73(4), s 383- 384
 • Grødeland, Gunnveig; Fredriksen, Agnete; Mjaaland, Siri & Bogen, Bjarne (2011). Immunogenicity and Protective Efficacy of Targeted DNA Vaccine against Influenza. Scandinavian Journal of Immunology.  ISSN 0300-9475.  73(4), s 384- 384
 • Gunnarsen, Kristin Støen; Kristinsson, Solveig Gunn; Bogen, Bjarne; Sandlie, Inger & Løset, Geir Åge (2011). Thermostability Engineering of a Soluble Single Chain T Cell Receptor (scTCR) Using Phage Display. Scandinavian Journal of Immunology.  ISSN 0300-9475.  73(4), s 352- 352
 • Haabeth, Ole Audun; Lorvik, Kristina Berg; Hammarstrom, C; Donaldson, Ian Matthew; Haraldsen, Guttorm; Bogen, Bjarne & Corthay, Alexandre (2011). A cancer-protective role of inflammation. Cytokine.  ISSN 1043-4666.  56(1), s 101- 101 . doi: 10.1016/j.cyto.2011.07.392
 • Haabeth, Ole Audun; Lorvik, Kristina Berg; Hammarström, Clara; Donaldson, Ian Matthew; Haraldsen, Guttorm; Bogen, Bjarne & Corthay, Alexandre (2011). Cancer Immunosurveillance by CD4(+) T Cells. Scandinavian Journal of Immunology.  ISSN 0300-9475.  73(6), s 603- 603
 • Haabeth, Ole Audun; Lorvik, Kristina Berg; Hammarström, Clara; Donaldson, Ian Matthew; Haraldsen, Guttorm; Bogen, Bjarne & Corthay, Alexandre (2011). Inflammation Driven by Tumor-Specific Th1 Cells Protects against B-Cell Cancer. Scandinavian Journal of Immunology.  ISSN 0300-9475.  73(4), s 384- 384
 • Hauge, Helena; Ramsell, Jon; Hedfors, Ida; Grimholt, Unni; Bogen, Bjarne & Mjaaland, Siri (2011). Application of a new vaccine principle to combat infectious salmon anemia virus (ISAV) – a piscine orthomyxovirus.
 • Hauge, Linda Helena; Ramsell, Jon; Hedfors, Ida; Grimholt, Unni; Bogen, Bjarne & Mjaaland, Siri (2011). A Cure for the Salmon Flu?. Scandinavian Journal of Immunology.  ISSN 0300-9475.  73(4), s 386- 386
 • Hoornaert, Chloé Juliette; Grødeland, Gunnveig & Bogen, Bjarne (2011). Potential of Targeted DNA Vaccines against Conserved Influenza Proteins. Scandinavian Journal of Immunology.  ISSN 0300-9475.  73(4), s 387- 387
 • Jacobsen, Johanne Tracey; Schjetne, Karoline W; Munthe, Ludvig Andre & Bogen, Bjarne (2011). New Immunoglobulin Knock-in Mice for Idiotype (Id)-Driven T-B Collaboration. Scandinavian Journal of Immunology.  ISSN 0300-9475.  73(4), s 388- 388
 • Jodal, Henriette Cecilie; Hofgaard, Peter Olaf; Dembic, Zlatko & Bogen, Bjarne (2011). A New Mouse Model for Multiple Myeloma. Scandinavian Journal of Immunology.  ISSN 0300-9475.  73(4), s 388- 388
 • Kabashi, Saranda; Øynebråten, Inger & Bogen, Bjarne (2011). Vaccine Constructs with Resurfaced gp120: A Step towards an HIV Vaccine Eliciting Broadly Neutralizing Antibodies?. Scandinavian Journal of Immunology.  ISSN 0300-9475.  73(4), s 389- 389
 • Lindeberg, Mona Mari; Harandi, Ali M.; Thörn, Karolina; Grødeland, Gunnveig; Bogen, Bjarne; Brekke, Ole Henrik & Fredriksen, Agnete (2011). Vaccibodies as Proteins act as Effective Prophylactic Vaccines against Infectious Diseases. Scandinavian Journal of Immunology.  ISSN 0300-9475.  73(4), s 391- 391
 • Lorvik, Kristina Berg; Zangani, Michael Mehrdad; Bogen, Bjarne & Corthay, Alexandre (2011). Myeloma Immunotherapy by Adoptive Transfer of Idiotype-Specific Th2 Cells. Scandinavian Journal of Immunology.  ISSN 0300-9475.  73(4), s 392- 392

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 11:36 - Sist endret 28. sep. 2017 10:04