Berit M Hjelde Hansen

Bilde av Berit M Hjelde Hansen
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Sykehusveien 25 None 1474 NORDBYHAGEN
Postadresse Akershus universitetssykehus 1478 LØRENSKOG

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Hansen, Berit Marina Hjelde & Knudsen, Stine (2017). ADHD symptoms in unmedicated youths with Narcolepsy type 1.
 • Holdø, Ingvild; Bramness, Jørgen Gustav; Handal, Marte; Hansen, Berit Marina Hjelde; Hjellvik, Vidar & Skurtveit, Svetlana (2017). Infants With dispensed hypnotics have a greater risk of developing hyperkinetic disorder in School age.
 • Lode-Kolz, Karoline & Hansen, Berit Marina Hjelde (2017). "Søvnforstyrrelser hos barn og unge - hvorfor er dette aktuelt". Paidos: Tidsskrift for Norsk barnelegeforening.  ISSN 1503-5360.
 • Nordstrand, Sebjørg Elizabeth Hesla; Hansen, Berit M Hjelde; Kamaleri, Yusman; Nilsen, Kristian Bernhard; Karlsen, Tor-Ivar & Knudsen, Stine (2017). Changes in Quality of Life in individuals with narcolepsy in Norway after H1N1-influensa epidemic in 2009- a 2-year prospective cohort study.
 • Nordstrand, Sebjørg Elizabeth Hesla; Hansen, Berit Marina Hjelde; Kamaleri, Yusman; Nilsen, Kristian Bernhard & Knudsen, Stine (2017). Changes in Quality of Life in individuals With narcolepsy in Norway after H1N1-influensa epidemic in 2009- a 2 year prospecticve cohort study.
 • Ørbeck, Beate & Hansen, Berit Marina Hjelde (2017). Barn med angstlidelse , får de tilstrekkelig behandling?. BestPractice Norge.
 • Andresen, Hilde K; Hansen, Berit Marina Hjelde; Bronder, Knut Halvard; Juvodden, Hilde Therese & Knudsen, Stine (2016). Narcolepsy type 1 is associated with executive dysfunction.
 • Hansen, Berit Marina Hjelde; Skirbekk, Anne Benedicte; Ørbeck, Beate & Kristensen, Hanne (2015). ADHD og komorbiditet hos barn henvist til BUP.
 • Kaspersen, Hanne Cecilie & Hansen, Berit Marina Hjelde (2015). Er retningslinjene for oppfølging av AD/HD gode nok?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  135(21), s 1929- 1930 . doi: 10.4045/tidsskr.15.0952
 • Hansen, Berit Marina Hjelde (2014). Sleep disturbances in children with neurodevelopmental disorders.
 • Hansen, Berit Marina Hjelde (2013). Sleep Problems in Children with Anxiety and Attention Deficit Disorders.
 • Hansen, Berit Marina Hjelde (2013). “Sleep problems in children with anxiety and attention deficit hyperactivity disorder”,.
 • Hansen, Berit Marina Hjelde (2013). Søvnproblemer hos barn med ADHD. SØVN.  ISSN 1891-5493.
 • Hansen, Berit Marina Hjelde; Alfstad, Kristin Åshild; Van Roy, Betty & Lossius, Morten (2013). Self- and parent- reported sleep problems in children and youths with epilepsy.
 • Hansen, Berit Marina Hjelde; Skirbekk, Benedicte; Ørbeck, Beate & Kristensen, Hanne (2010). Mother reported sleep problems in children with anxiety disorders and/or ADHD.
 • Skirbekk, Benedicte; Hansen, Berit Marina Hjelde; Ørbeck, Beate & Kristensen, Hanne (2010). Association of motor impairment and anxiety disorders in children aged 7-13 years.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 23. aug. 2017 08:53 - Sist endret 14. sep. 2017 13:28