Miklos Degre

Professor emeritus - Avdeling for mikrobiologi

Publikasjoner

  • Degre, Miklos; Sagedal, Solbjørg & Rollag, Halvor (2005). Viral infections in immunocompromised patients. A review. Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica.  ISSN 1217-8950.  52, s 351- 362
  • Sagedal, Solbjørg; Hartmann, Anders; Nordal, KP; Osnes, K; Leivestad, Torbjørn; Foss, Aksel; Degre, Miklos; Fauchald, Per & Rollag, Halvor (2004). Impact of early cytomegalovirus infection and disease on long-term recipient and kidney graft survival. Kidney International.  ISSN 0085-2538.  66, s 329- 337
  • Moen, E.M.; Sagedal, Solbjørg; Bjøro, Kristian; Degre, Miklos; Opstad, Per Kristian & Grinde, B. (2003). Effect of immune modulation on TT virus (TTV) and TTV-like-mini-virus (TLMV) viremia. Journal of Medical Virology.  ISSN 0146-6615.  70, s 177- 182
  • Nordøy, Ingvild; Rollag, Halvor; Lien, Egil; Sindre, Hilde; Degre, Miklos; Aukrust, Pål; Frøland, Stig Sophus & Muller, Fredrik (2003). Cytomegalovirus infection induces production of human interleukin-10 in macrophages. European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases.  ISSN 0934-9723.  22, s 737- 741
  • Degre, Miklos (2002). Has cytomegalovirus any role in development of atherosclerosis. Clinical Microbiology and Infection.  ISSN 1198-743X.  8, s 191- 195
  • Megyeri, K.; Mándi, Y.; Degre, Miklos & Rosztóczy, I. (2002). Induction of cytocine production by different staphylococcal strains. Cytokine.  ISSN 1043-4666.  19, s 206- 212

Se alle arbeider i Cristin

  • Degre, Miklos; Hovig, Berit & Rollag, Halvor (red.) (2009). Medisinsk Mikrobiologi, 3.utg. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-31590-7.  803 s.
  • Degre, Miklos; Hovig, Berit & Rollag, Halvor (red.) (2008). Medisinsk mikrobiologi 3.utgave. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-31590-7.  803 s.

Se alle arbeider i Cristin

  • Degre, Miklos (2002). Har cytomegalovirus noen rolle i utvikling av coronar arteriosklerose?.
  • Moen, E.M.; Degre, Miklos; Bjøro, Kristian; Sagedal, Solbjørg; Opstad, Per Kristian & Grinde, B. (2002). Effect of immune deficiency and immune modulation on the replicating and TTV and TLMV.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 16. sep. 2014 10:57