print logo

Drude Merete Fugelseth

Professor II - Pediatri
Bilde av Drude Merete Fugelseth
English version of this page
Telefon +47-22850544
Mobiltelefon +47-41478650
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166
Postadresse Postboks 4956 Nydalen 0424 OSLO

Professor II og overlege ved Nyfødtintensiv avdeling OUS Ullevål

Faglige interesser

Primære interesseområder er nyfødtmedisin med spesiell vektlegging på nyfødtsirkulasjon/-kardiologi og ventilasjon.

Forskningen er hovedsaklig rettet mot hjertefunksjon og sirkulasjon hos friske og syke nyfødte med spesiell fokus på den sårbare sirkulatoriske omstillingsfasen for barnet fra foster- til etablert nyfødtsirkulasjon.

Som leder av forskningsgruppen NeoCHIBS (Neonatal Circulation, Heart, Infection and Brain Study group) er det pågående prosjekter som omfatter nyere metoder for vurdering av hjertemuskelfunksjon (Vevsdopplerbaserte metoder), sirkulatoriske studier på både makro- og mikronivå (ultralyd, laser Doppler, videomikroskopi og spektroskopi), cerebrale sirkulasjons- og MR studier ved hypotermibehandling etter moderat og alvorlig fødselsasfyxi samt studier av spesifikke GBS-antistoff hos mor og transmisjon til barnet.

Målsetningen for flere av studiene er å utvikle og tilpasse metoder for bedre diagnostikk og monitorering av alvorlig syke nyfødte/premature med den hensikt å optimalisere sirkulasjonsunderstøttende behandling.

Gruppen samarbeider med flere andre avdelinger innen OUS, men også andre institusjoner og helseregioner i Norge samt grupper i utlandet.

Undervisning

Medisinerstudentundervisning i 9. semester rettet hovedsaklig mot neonatologi.

Bakgrunn

 • 2011-2014 Nestleder Institutt for klinisk medisin, Medisinske fakultet, UiO, og overlege/professor II Nyfødtintensiv avdeling, Kvinne- og barneklinikken, OUS Ullevål.
 • 2007 Professor II Neonatology, UiO
 • 2000 Doctor Medicinae, UiO (Avhandling: Ductus Venosus “Arantii” in the Newborn. “The forgotten vessel in neonatologi?” An ultrasonographic study.)
 • 1993 Overlege neonatologi og barnekardiologi, Ullevål/OUS
 • 1991 Spesialist i barnesykdommer
 • 1984 Autorisasjon som lege
 • 1981 Cand. med. fra Universitetet i Oslo
 • 1975 Pedagogikk grunnfag ved Universitetet i Oslo
 • 1972 Fysioterapeut, Statens Fysioterapiskole, Oslo.

Priser

Direktørens pris for fremragende forskning 2003.

Verv

 • Regional perinatalkomite Helse Sør-Øst.
 • Lokal perinatalkomite OUS.
 • Abortnemda Oslo-Akershus.

Samarbeid

Samarbeidspartnere ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Medisinske fakultet, NTNU og Institutt for elektronikk og telekommunikasjon, NTNU, Trondheim, Institutt for informatikk, UiO, Oslo, Institut för Medicinsk Teknik, Univ. i Linköping, Sverige, St. Michaels Hospital, Univ i Bristol, Dept. of Physiology, Temple University, Philadelphia PA, USA, Novartis Vaccines and Diagnostics, Siena, Italia, Sykehuset i Ålesund, Helse Sunnmøre HF, Midt-Norge, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg, Thoraxkirurgisk avdeling og Gynekologisk avdeling, OUS, Ullevål.

Emneord: Nyfødtmedisin, Mor og barn, Pediatri, Hjerte, kar og lunger, Kardiologi, Sirkulasjon, Ekkokardiografi, Terapeutisk hypotermi
Publisert 13. apr. 2011 11:38 - Sist endret 28. mai. 2015 13:29