Erik Fink Eriksen

Bilde av Erik Fink Eriksen
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Trondheimsveien 235 OUS Aker 0586 OSLO
Postadresse Postboks 4959 Nydalen 0424 OSLO

Faglige interesser

Min forskning fokuserer på calcium- og beinmetabolisme, osteoporose patogenese og behandling. Mine nuværende prosjekter omfatter mikroskopisk r av ebeiog immunhistokemisk analyse av beinvev, vitamin D metabolisme og målinger av beinkvalitet in vivo.

Bakgrunn

 • Medisinsk embedseksamen fra Århus Universitet 1980
 • dr.med. Århus Universitet 1989
 • Postdocotoral Fellow Mayo Clinic, Department of Endocrinoloy and Metabolism 1985-1987
 • Leder av forskningslaboratorium på Århus Amtssygehus 1986-2002 med fokus på kalsiummetabolisme, cellebiologi og osteoporose patogenese (14 Ph.D og doktorgrader)
 • Overlege endokrinologisk avd., Århus Amtssygehus 1994-2001, herunder ledende overlege, 1995-200
 • Global Medical Director, Eli Lilly & Co., Indianapolis, USA md ansvar for klinisk utvikling av Forsteo 2002-2005
 • Global Brand Medical Director, Novartis Pharmaceuticals, Basel, Sveits,med ansvar for klinisk utvikling av Aclasta 2005-2008
 • Professor II i endokrinologiog seksjonsoverlege, Oslo Universitetssykehus, Aker 2008.  

Priser

 • Guldm edalje i medisinsk biokjemi Århus Universitet 1979
 • Young Investigator Award of the American Society of Bone and Mineral Research 1987
 • NOVO-Nordisk research grant for postdoctoral researchers 2001
 • 2 artikler blant de 25 mest siterte artikler over de siste 25 år i Journal of Bone and Mineral Research
 • Good Clinical Practice Award for best clinical research team in a Pharma Company 2007.

Verv 

 •  Board of Directors of the International Society for Bone Morphometry 1994-2008
 • Committee of Scientific Advisors, International Osteoporosis Foundation (1998-)
 • Chairman Advisory Board, Danish Osteoporosis Society (1994–2000)
 • Chairman, Danish Bone and Tooth Society (1989–1993)
 • Board Member, Danish Endocrinology Society (1989–1993)
 • Scientific Editor of the European Journal Clinical Investigation  Editorial Boards of Bone, Journal of Bone and Mineral Research, Osteoporosis International and European Journal of Musculoskeletal Research
 • International Medical Advisor Committee, European Calcified Soc. 2008-.

Samarbeid

Dept. of Endocrinology and Metabolism, Mayo Clinic; Boltzman Inst. Vienna; Nevrologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus; Ortopdkir. avd. Oslo Universitetssykehus; Hormonlaboratoriet; Glittreklinikken,

 

Emneord: Muskelsykdommer, Skjelettsykdommer, Benskjørhet, Hormoner

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Eriksen, Erik Fink; Moen, Mette Haase & Iversen, Ole-Erik (2018). Østrogener i menopausen - på tide å endre anbefalingene?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  138(6) . doi: 10.4045/tidsskr.17.1059
 • Andreasen, Camilla; Osima, Marit; Rognli, Veronica; Grundel, Dag E.; Elvenes, Jan; Knutsen, Gunnar; Meknas, Khaled; Joakimsen, Ragnar Martin; Borgen, Tove Tveitan; Solberg, Lene Bergendal; Frihagen, Frede Jon; Nordsletten, Lars; Eriksen, Erik Fink; Basso, Trude; Dahl, Cecilie; Omsland, Tone Kristin & Bjørnerem, Åshild (2017). Tromsoporosis - Adherence to a Secondary Fracture Prevention Program in Tromsø, Norway.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 11:38 - Sist endret 5. nov. 2012 13:47