Fredrik Walby

Bilde av Fredrik Walby
English version of this page
Telefon +47-22923473
Mobiltelefon +47-91345195 +47 91345195
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 21 Bygg 12 0372 OSLO
Postadresse Sognsvannsveien 21 0372 OSLO

Fredrik A. Walby er sjefpsykolog, Diakonhjemmet sykehus, Psykiatrisk klinikk, Vinderen.
Bistilling: forsker og teamleder; NSSFs DBT-behandlerteam.

CV

Har jobbet som psykolog i voksenpsykiatrien fra 1998, i kombinasjon med ulike
stillingsprosenter ved NSSF fra 1999.

Faglige interesseområder

Suicidologi
Evidensbasert behandling
Dialektisk atferdsterapi
Akuttpsykiatri, rus og psykiatri
Personlighetsforstyrrelser
Diagnostikk

Aktuelle prosjekter

Selvmord blant psykiatriske pasienter i Oslo; omfang og risikofaktorer (SPIO)

SPIO-R: Videreføring av prosjektet Selvmord blant psykiatriske pasienter

TOP-Studien: Selvmordsatferd blant pasienter med schizofreni eller bipolar lidelse

Sammenhengen mellom svikt i autobiografisk hukommelse og selvmordsatferd ved schizofreni og ved bipolar lidelse.

Etterlattes reaksjoner ved selvmord, en systematisk litteraturstudie

Sammenheng mellom salg av antidepressiva og selvmord i Norge

Rus og selvmordsatferd ved innleggelser i akuttpsykiatriske avdelinger

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Walby, Fredrik A (2018). Selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling 2008-2015. Historiske data fra Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord.
  • Walby, Fredrik A (2018). Selvmordsrisikovurderinger: Hvor vanskelig er det? Kunnskapsstatus og utfordringer..
  • Berg, Siv Hilde; Rørtveit, Kristine; Walby, Fredrik A & Aase, Karina (2017). Being asked about suicide thoughts and plans: suicidal patients' experiences..
  • Berg, Siv Hilde; Walby, Fredrik A; Rørtveit, Kristine & Aase, Karina (2017). Selvmordsrisikovurdering: bare en prosedyre eller også en intervensjon?.
  • Myhre, Martin Øverlien; Walby, Fredrik A & Kildahl, Anine Therese (2017). Contact with mental health services prior to suicide - A systematic review and meta-analysis.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 11:46 - Sist endret 8. sep. 2012 18:48