Hendrik Frølich Fuglesang

Bilde av Hendrik Frølich Fuglesang
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Sykehusveien 25 None 1474 NORDBYHAGEN
Postadresse Akershus universitetssykehus 1478 LØRENSKOG

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Fuglesang, Hendrik Frølich (2016). Perkutan intramedulær nagling av to parts proksimale humerusfrakturer med en rett nagle..
  • Randsborg, Per-Henrik; Fuglesang, Hendrik Frølich; Røtterud, Jan H & Sivertsen, Einar (2013). Selvrapporterte resultater 4,7 år etter kravebeinsbrudd hos pasienter i alderen 10-18 år, I: Knut Fjeldsgaard (red.),  Høstmøteboken : vitenskapelig program og abstrakter - 2013.  Norsk ortopedisk forening.  Abstract.  s 190
  • Randsborg, Per-Henrik; Fuglesang, Hendrik Frølich; Røtterud, Jan H; Sivertsen, Einar & Hammer, Ola-Lars (2013). Selvrapporterte resultater 4,7 år etter kravebeinsbrudd hos pasienter i alderen 10-18 år.
  • Randsborg, Per-Henrik; Gulbrandsen, Pål; Sivertsen, Einar Andreas; Hammer, Ola-Lars; Fuglesang, Hendrik Frølich & Årøen, Asbjørn (2012). Bruddrater ved fysisk aktivitet hos barn, I: Person Ukjent (red.),  Høstmøteboken 2012 - Høstmøtet Norsk ortopedisk forening.  Norsk ortopedisk forening.  Abstract.  s 190 - 190

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. des. 2016 13:16