Hendrik Frølich Stange Fuglesang

Publikasjoner

  • Fuglesang, Hendrik Frølich; Oksum, Mads Anders & Wikerøy, Annette Konstanse Bordewich (2018). Mini-invasive intramedullary faxation of displaced midshaft clavicle fractures With an elastic titanium nail. Journal of Bone and Joint Surgery.  ISSN 0301-620X.
  • Fuglesang, Hendrik Frølich; Flugsrud, Gunnar B; Randsborg, Per-Henrik; Oord, Pieter; Saltyte Benth, Jurate & Utvåg, Stein-Erik (2017). Plate fixation versus intramedullary nailing of completely displaced midshaft fractures of the clavicle - a prospective randomised controlled trial. The Bone & Joint Journal.  ISSN 2049-4394.  99B(8), s 1095- 1101 . doi: 10.1302/0301-620X.99B8.BJJ-2016-1318.R1
  • Fuglesang, Hendrik Frølich; Flugsrud, Gunnar B; Randsborg, Per-Henrik; Stavem, Knut & Utvåg, Stein-Erik (2015). Radiological and functional outcomes 2.7 years following conservatively treated completely displaced midshaft clavicle fractures. Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery.  ISSN 0936-8051.  136(1), s 17- 25 . doi: 10.1007/s00402-015-2354-z Vis sammendrag
  • Randsborg, Per-Henrik; Fuglesang, Hendrik Frølich; Røtterud, Jan H; Hammer, Ola-Lars & Sivertsen, Einar (2014). Long-term Patient-reported Outcome After Fractures of the Clavicle in Patients Aged 10 to 18 Years. Journal of Pediatric Orthopaedics.  ISSN 0271-6798.  34(4), s 393- 399 . doi: 10.1097/BPO.0000000000000082
  • Randsborg, Per-Henrik; Gulbrandsen, Pål; Sivertsen, Einar; Hammer, Ola-Lars; Fuglesang, Hendrik Frølich; Årøen, Asbjørn & Saltyte Benth, Jurate (2013). Fractures in children: epidemiology and activity-specific fracture rates. Journal of Bone and Joint Surgery. American volume.  ISSN 0021-9355.  95(3) . doi: 10.2106/JBJS.L.00369

Se alle arbeider i Cristin

  • Fuglesang, Hendrik Frølich (2016). Perkutan intramedulær nagling av to parts proksimale humerusfrakturer med en rett nagle..
  • Oppebøen, Sjur; Wikerøy, Annette Konstanse Bordewich; Fuglesang, Hendrik Frølich & Randsborg, Per-Henrik (2016). Pasientrapporterte resultater etter proksimal humerusfraktur, operert med Philos-plate på Akershus universitetssykehus 01.01.11-31.12.14.
  • Randsborg, Per-Henrik; Fuglesang, Hendrik Frølich; Røtterud, Jan H & Sivertsen, Einar (2013). Selvrapporterte resultater 4,7 år etter kravebeinsbrudd hos pasienter i alderen 10-18 år, I: Knut Fjeldsgaard (red.),  Høstmøteboken : vitenskapelig program og abstrakter - 2013.  Norsk ortopedisk forening.  Abstract.  s 190
  • Randsborg, Per-Henrik; Fuglesang, Hendrik Frølich; Røtterud, Jan H; Sivertsen, Einar & Hammer, Ola-Lars (2013). Selvrapporterte resultater 4,7 år etter kravebeinsbrudd hos pasienter i alderen 10-18 år.
  • Randsborg, Per-Henrik; Gulbrandsen, Pål; Sivertsen, Einar Andreas; Hammer, Ola-Lars; Fuglesang, Hendrik Frølich & Årøen, Asbjørn (2012). Bruddrater ved fysisk aktivitet hos barn, I: Person Ukjent (red.),  Høstmøteboken 2012 - Høstmøtet Norsk ortopedisk forening.  Norsk ortopedisk forening.  Abstract.  s 190 - 190

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. des. 2016 13:16