Ibrahim Akkouh

Stipendiat - NORMENT part UiO
Bilde av Ibrahim Akkouh
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Oslo Universitetssykehus HF - Ullevål Avdeling for psykoseforskning Bygg 49 0424 OSLO
Postadresse OUS, Postboks 4956 Nydalen 0424 OSLO
Publisert 7. des. 2016 15:17 - Sist endret 28. juni 2017 14:15