Jan Egil Brattgjerd

Bilde av Jan Egil Brattgjerd
English version of this page
Mobiltelefon 95295505
Brukernavn
Besøksadresse Rikshospitalet Sognsvannsveien 20 Biomekanisk lab Inst. for kirurgisk forskning
Postadresse Postboks 4956 Nydalen 0424 OSLO
Andre tilknytninger Det medisinske fakultet (Student)

Publikasjoner

  • Mukherjee, Pavel; Brattgjerd, Jan Egil; Nilsen, Jan Rune; Niratisairak, Sanyalak; Steen, Harald & Strømsøe, Knut (2017). Betydningen av cerclage i en kompositt benmodell. En biomekanisk studie av intramedullær nagling av subtrokantære brudd.
  • Brattgjerd, Jan Egil; Niratisairak, Sanyalak; Steen, Harald & Strømsøe, Knut (2016). Fiksasjonsmetoder for lårhalsbrudd i Norge – En biomekanisk sammenlikning.
  • Wright, Bryan; Ragan, Lydia; Brattgjerd, Jan Egil; Niratisairak, Sanyalak; Steen, Harald; Høiseth, Arne & Strømsøe, Knut (2016). Validering av formalinfikserte humane lårben til biomekaniske studier.
  • Brattgjerd, Jan Egil; Niratisairak, Sanyalak; Steen, Harald & Strømsøe, Knut (2015). Biomechanical evaluation of the Hansson Pinloc.
  • Brattgjerd, Jan Egil; Niratisairak, Sanyalak; Steen, Harald & Strømsøe, Knut (2015). Biomekanisk studie av fiksasjon for lårhalsbrudd: Betydning av implantatets design i en human benmodell.
  • Brattgjerd, Jan Egil; Niratisairak, Sanyalak; Steen, Harald & Strømsøe, Knut (2015). Ulike prekliniske studier av samme fiksasjonsmetode for lårhalsbrudd: Konsistens mellom implantatets design, FEA og biomekaniske studier.
  • Brattgjerd, Jan Egil; Flügel, J; Niratisairak, Sanyalak; Steen, Harald & Strømsøe, Knut (2014). Torsional analysis of femoral neck fracture fixation in a synthetic bone model: The role of implant design and configuration.
  • Brattgjerd, Jan Egil; Niratisairak, Sanyalak; Steen, Harald & Strømsøe, Knut (2014). 251. Brattgjerd JE, Niratisairak S, Steen H, Strømsøe K: Torsjonsanalyser av fiksasjon for lårhalsbrudd: Betydningen av implantatets design og konfigurasjon i en syntestisk benmodell.
  • Brattgjerd, Jan Egil; Niratisairak, Sanyalak; Steen, Harald & Strømsøe, Knut (2014). Biomekanisk analyse av fiksasjon for lårhalsbrudd ved ettbens stående belastning: Betydningen av implantatets design og konfigurasjon i en syntestisk benmodell.
  • Brattgjerd, Jan Egil; Niratisairak, Sanyalak; Steen, Harald & Strømsøe, Knut (2014). Biomekanisk analyse av fiksasjon for lårhalsbrudd ved trappegang: Betydningen av implantatets design og konfigurasjon i en syntestisk benmodell.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. nov. 2013 11:09 - Sist endret 23. nov. 2015 08:48