Lars Mehlum

Professor og senterleder, NSSF
Bilde av Lars Mehlum
English version of this page
Telefon +47-22923473
Faks +47-22923958
Brukernavn
Besøksadresse Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging Sognsvannsveien 21 Bygg 12 2. etasje 0372 Oslo
Postadresse Sognsvannsveien 21 Bygg 12 0372 Oslo

Faglige interesser

 • Studier av det kliniske forløp under og etter suicidalkriser i ulike pasientgrupper
 • Psykoterapiforskning
 • Epidemiologiske studier av selvmordsatferd
 • Traumatisk stress og selvmordsatferd
 • Selvmordsatferd og personlighetsforstyrrelser
 • Utvikling og evaluering av forebyggende tiltak

Undervisning

Bakgrunn

 • Cand.med. Universitetet i Bergen 1982
 • Dr.med. Universitetet i Oslo 1995
 • Spesialist i psykiatri 1990
 • Leder av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og –forebygging 1996-d.d
 • Professor i suicidologi, Universitetet i Oslo 1999-d.d
 • Bestyrer Instituttgruppe for psykiatri 2003
 • Instituttleder Institutt for psykiatri 2004

Priser

 • H.M. Kongens Gullmedalje ved UiO for arbeidet: "Rom for unge liv", 1995
 • Ringel Service Award, International Association for Suicide Prevention, 2001
 • Leveprisen, Landsforeningen for etterlatte ved selvmord, 2010
 • Michael Kelleher Memorial Lecture, 2012
Emneord: Selvmord, suicidal atferd, psykoterapiforskning, registerforskning, psykiske lidelser

Publikasjoner

 • Burrell, Lisa Victoria; Mehlum, Lars & Qin, Ping (2017). Risk Factors for Suicide in Offspring Bereaved by Sudden Parental Death from External Causes. Journal of Affective Disorders.  ISSN 0165-0327.  222, s 71- 78 . doi: 10.1016/j.jad.2017.06.064
 • Burrell, Lisa Victoria; Mehlum, Lars & Qin, Ping (2017). Sudden Parental Death from External Causes and Risk of Suicide in the Bereaved Offspring: A National Study. Journal of Psychiatric Research.  ISSN 0022-3956.  96, s 49- 56
 • Burrell, Lisa Victoria; Puzo, Quirino; Mehlum, Lars & Qin, Ping (2017). Betydningen av sosiale forhold for mental helse og selvmordsatferd. Suicidologi.  ISSN 1501-6994.  3, s 4- 11
 • Puzo, Quirino; Mehlum, Lars & Qin, Ping (2017). Suicide among immigrant population in Norway: A national register-based study. Acta Psychiatrica Scandinavica.  ISSN 0001-690X.  135(6), s 584- 592 . doi: 10.1111/acps.12732
 • Ramleth, Ruth-Kari; Grøholt, Berit; Diep, Lien My; Walby, Fredrik A & Mehlum, Lars (2017). The impact of borderline personality disorder and sub-threshold borderline personality disorder on the course of self-reported and clinician-rated depression in self-harming adolescents. Borderline Personality Disorder and Emotion Dysregulation.  ISSN 2051-6673.  4 . doi: 10.1186/s40479-017-0073-5
 • Sæheim, Aleksandra; Hestetun, Ingebjørg; Mork, Erlend; Nrugham, Latha & Mehlum, Lars (2017). A 12-year National Study of Suicide by Jumping From Bridges in Norway. Archives of Suicide Research.  ISSN 1381-1118.  21(4), s 568- 576 . doi: 10.1080/13811118.2016.1199988
 • Mehlum, Lars; Ramberg, Maria; Tørmoen, Anita Johanna; Haga, Egil; Diep, Lien My; Stanley, Barbara; Miller, Alec L.; Sund, Anne Mari & Grøholt, Berit (2016). Dialectical behavior therapy compared with enhanced usual care for adolescents with repeated suicidal and self-harming behavior: outcomes over a one-year follow-up. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.  ISSN 0890-8567.  55(4), s 295- 300 . doi: 10.1016/j.jaac.2016.01.005
 • Puzo, Quirino; Qin, Ping & Mehlum, Lars (2016). Long-term trends of suicide by choice of method in Norway: A joinpoint regression analysis of data from 1969 to 2012. BMC Public Health.  ISSN 1471-2458.  16(1) . doi: 10.1186/s12889-016-2919-y
 • Mellesdal, Liv Solrunn; Gjestad, Rolf; Johnsen, Erik; Jørgensen, Hugo A; Ødegaard, Ketil Joachim; Kroken, Rune Andreas & Mehlum, Lars (2015). Borderline personality disorder and posttraumatic stress disorder at psychiatric discharge predict general hospital admission for self-harm. Journal of Traumatic Stress.  ISSN 0894-9867.  28(6), s 556- 562 . doi: 10.1002/jts.22053
 • Ramberg, Maria; Stanley, Barbara; Ystgaard, Mette & Mehlum, Lars (2015). Depressed Suicide Attempters with Posttraumatic Stress Disorder. Archives of Suicide Research.  ISSN 1381-1118.  19(1), s 48- 59 . doi: 10.1080/13811118.2014.915777
 • Fadum, Elin Anita; Stanley, Barbara; Qin, Ping; Diep, Lien My & Mehlum, Lars (2014). Self-poisoning with medications in adolescents: a national register study of hospital admissions and readmissions. General Hospital Psychiatry.  ISSN 0163-8343.  36(6), s 709- 715 . doi: 10.1016/j.genhosppsych.2014.09.004
 • Grøholt, Berit; Haga, Egil; Tørmoen, Anita Johanna; Ramberg, Maria & Mehlum, Lars (2014). Screening for selvksading i barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker - erfaringer fra rekruttering til en randomisert kontrollert studie. Suicidologi.  ISSN 1501-6994.  19(3), s 24- 29
 • Haga, Egil; Grøholt, Berit; Tørmoen, Anita Johanna; Aas, Eline & Mehlum, Lars (2014). Økonomisk evaluering av behandling for ungdom med villet egenskade - hvorfor og hvordan?. Suicidologi.  ISSN 1501-6994.  19(3), s 30- 35
 • Mehlum, Lars & Tørmoen, Anita Johanna (2014). Hva er dialektisk atferdsterapi? En kort oversikt. Suicidologi.  ISSN 1501-6994.  3
 • Mehlum, Lars; Tørmoen, Anita Johanna; Ramberg, Maria; Haga, Egil; Diep, Lien My; Laberg, Stine; Larsson, Bo Sture; Stanley, Barbara H.; Miller, Alec L; Sund, Anne Mari & Grøholt, Berit (2014). Dialectical Behavior Therapy for Adolescents With Repeated Suicidal and Self-harming Behavior: A Randomized Trial. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.  ISSN 0890-8567.  53(10), s 1082- 1091 . doi: 10.1016/j.jaac.2014.07.003
 • Mehlum, Lars; Tørmoen, Anita Johanna; Ramberg, Maria; Haga, Egil; Diep, Lien My; Sund, Anne Mari & Grøholt, Berit (2014). Dialektisk atferdsterapi for ungdommer med gjentatt suicidal og selvskadende adferd : en randomisert kontrollert undersøkelse. Suicidologi.  ISSN 1501-6994.  19(3), s 15- 23
 • Mellesdal, Liv; Kroken, Rune; Lutro, Olav; Wentzel-Larsen, Tore; Kjelby, Eirik; Ødegaard, Kjetil; Jørgensen, Hugo A & Mehlum, Lars (2014). Self-harm induced somatic admission after discharge from psychiatric hospital - a prospective cohort study. European psychiatry.  ISSN 0924-9338.  29(4), s 246- 252 . doi: 10.1016/j.eurpsy.2013.06.006
 • Tørmoen, Anita Johanna; Grøholt, Berit; Haga, Egil; Brager-Larsen, Anne Trana; Miller, Alec L; Walby, Fredrik A; Stanley, Barbara & Mehlum, Lars (2014). Feasibility of dialectical behavior therapy with suicidal and self-harming adolescents with multi-problems: training, adherence and retention. Archives of Suicide Research.  ISSN 1381-1118.  18(4), s 432- 444 . doi: 10.1080/13811118.2013.826156
 • Tørmoen, Anita Johanna; Rossow, Ingeborg; Mork, Erlend & Mehlum, Lars (2014). Contact with child and adolescent psychiatric services among self-harming and suicidal adolescents in the general population: A cross sectional study. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health.  ISSN 1753-2000.  8(13) . doi: 10.1186/1753-2000-8-13 Vis sammendrag
 • Fadum, Elin Anita; Stanley, Barbara; Rossow, Ingeborg; Mork, Erlend; Tørmoen, Anita Johanna & Mehlum, Lars (2013). Use of health services following self-harm in urban versus suburban and rural areas: a national cross-sectional study. BMJ Open.  ISSN 2044-6055.  3(7:e002570) . doi: 10.1136/bmjopen-2013-002570 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Mork, Erlend; Walby, Fredrik A; Harkavy-Friedman, Jill M.; Barrett, Elizabeth Ann; Steen, Nils Eiel; Lorentzen, Steinar; Andreassen, Ole Andreas; Melle, Ingrid & Mehlum, Lars (2013). Clinical characteristics in schizophrenia patients with or without suicide attempts and non-suicidal self-harm - a cross-sectional study. BMC Psychiatry.  ISSN 1471-244X.  13 . doi: 10.1186/1471-244X-13-255 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Titleman, David; Oskarsson, Høgni; Wahlbeck, K; Nordentoft, Merete; Mehlum, Lars; Jiang, G X; Erlangsen, A; Nrugham, Latha & Wasserman, Danuta (2013). Suicide mortality trends in the Nordic countries 1980-2009. Nordic Journal of Psychiatry.  ISSN 0803-9488.  67(6), s 414- 423 . doi: 10.3109/08039488.2012.752036
 • Tørmoen, Anita Johanna; Rossow, Ingeborg; Larsson, Bo Sture & Mehlum, Lars (2013). Nonsuicidal self-harm and suicide attempts in adolescents: differences in kind or in degree?. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology.  ISSN 0933-7954.  48(9), s 1447- 1455 . doi: 10.1007/s00127-012-0646-y
 • Jia, Chen-Xi; Mehlum, Lars & Qin, Ping (2012). AIDS/HIV Infection, Comorbid Psychiatric Illness, and Risk for Subsequent Suicide: A Nationwide Register Linkage Study. Journal of Clinical Psychiatry.  ISSN 0160-6689.  73(10), s 1315- 1321 . doi: 10.4088/JCP.12m07814
 • Koldsland, Bjørn Odd; Mehlum, Lars; Mellesdal, Liv; Walby, Fredrik A & Diep, Lien My (2012). The suicide assessment scale: Psychometric properties of a Norwegian language version. BMC Research Notes.  ISSN 1756-0500.  5, s 417 . doi: 10.1186/1756-0500-5-417
 • Mehlum, Lars (2012). Traumatisk stress og suicidal atferd :. Suicidologi.  ISSN 1501-6994.  17(3), s 3- 10
 • Mork, Erlend; Mehlum, Lars; Barrett, Elisabeth Ann; Agartz, Ingrid; Harkavy-Friedman, Jill M.; Lorentzen, Steinar; Melle, Ingrid; Andreassen, Ole Andreas & Walby, Fredrik A (2012). Self-Harm in Patients with Schizophrenia Spectrum Disorders. Archives of Suicide Research.  ISSN 1381-1118.  16(2), s 111- 123 . doi: 10.1080/13811118.2012.667328
 • Barrett, Elisabeth Ann; Sundet, Kjetil Søren; Simonsen, Carmen Elisabeth; Agartz, Ingrid; Lorentzen, Steinar; Mehlum, Lars; Mork, Erlend; Andreassen, Ole Andreas & Melle, Ingrid (2011). Neurocognitive functioning and suicidality in schizophrenia spectrum disorders. Comprehensive Psychiatry.  ISSN 0010-440X.  52(2), s 156- 163 . doi: 10.1016/j.comppsych.2010.06.001
 • Gravseth, Hans Magne Ulrik; Mehlum, Lars; Bjerkedal, Tor & Kristensen, Petter (2010). Suicide in young Norwegians in a life course perspective: population-based cohort study. Journal of Epidemiology and Community Health.  ISSN 0143-005X.  64(5), s 407- 412 . doi: 10.1136/jech.2008.083485
 • Mehlum, Lars; Jørgensen, Trond; Diep, Lien My & Nrugham, Latha (2010). Is Organizational Change Associated With Increased Rates of Readmission to General Hospital in Suicide Attempters? A 10-Year Prospective Catchment Area Study. Archives of Suicide Research.  ISSN 1381-1118.  14(2), s 171- 181 . doi: 10.1080/13811111003704811
 • Mehlum, Lars; Mork, Erlend; Reinholdt, Nils Petter; Fadum, Elin Anita & Rossow, Ingeborg (2010). Quality of Psychosocial Care of Suicide Attempters at General Hospitals in Norway : A Longitudinal Nationwide Study. Archives of Suicide Research.  ISSN 1381-1118.  14(2), s 146- 157 . doi: 10.1080/13811111003704753
 • Mellesdal, Liv Solrunn; Mehlum, Lars Ivar; Wentzel-Larsen, Tore; Kroken, Rune & Jørgensen, Hugo A (2010). Suicide risk and acute psychiatric readmissions: A prospective cohort study. Psychiatric Services.  ISSN 1075-2730.  61(1), s 25- 31
 • Nrugham, Latha; Herrestad, Henning & Mehlum, Lars (2010). Suicidality among Norwegian youth: Review of research on risk factors and interventions. Nordic Journal of Psychiatry.  ISSN 0803-9488.  64(5), s 317- 326 . doi: 10.3109/08039481003628364
 • Nrugham, Latha & Mehlum, Lars (2010). Det norske dødsårsaksregisteret: en kommentar til datakvaliteten. Suicidologi.  ISSN 1501-6994.  15(2), s 8- 11
 • Mehlum, Lars (2009). Clinical challenges in the assessment and management of suicidal behaviour in patients with borderline personality disorder. Epidemiologia e Psichiatria Sociale.  ISSN 1121-189X.  18(3), s 184- 190
 • Mehlum, Lars (2009). Networking in suicide prevention. The International Association for Suicide Prevention, In Danuta Wasserman & Camilla Wasserman (ed.),  Oxford Textbook of Suicidology and Suicide Prevention. A Global Perspective.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-857005-9.  Chapter 98.  s 729 - 732
 • Mehlum, Lars (2009). Treatment and prevention of suicide attempts and suicide in psychiatric care, In Danuta Wasserman & Camilla Wasserman (ed.),  Oxford Textbook of Suicidology and Suicide Prevention. A Global Perspective.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-857005-9.  Chapter 63.  s 471 - 476
 • Mehlum, Lars & Holseth, Kristin (2009). Selvskading - hva gjør vi?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  129(8), s 759- 762 . doi: http://pdf.tidsskriftet.no/tsPdf.php?pdf=pdf2009|759-62.pdf

Se alle arbeider i Cristin

 • Mehlum, Lars & Mork, Erlend (2016). After the Suicide Attempt—The Need for Continuity and Quality of Care. Chapter in: The International Handbook of Suicide Prevention, 2nd Edition. Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-118-90327-8.  16 s.
 • Ribe, Kristin & Mehlum, Lars (2015). Ut av selvskading. Veier til forståelse. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1459-4.  150 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Burrell, Lisa Victoria; Mehlum, Lars & Qin, Ping (2017). Sudden Parental Death from External Causes and Risk of Suicide in the Bereaved Offspring: A National Study.
 • Erik Oftedahl, Næss; Mehlum, Lars & Qin, Ping (2017). Suicide risk in relation to marital status: a national study.
 • Puzo, Quirino; Mehlum, Lars & Qin, Ping (2017). Suicide among immigrant population in Norway: A national register-based study.
 • Qin, Ping & Mehlum, Lars (2017). National plan for suicide prevention: Norwegian experience.
 • Qin, Ping & Mehlum, Lars (2017). Who receives a diagnosis of DSH in clinics? – Insight from Norwegian national patient registration.
 • Tang, Fang; Mehlum, Lars; Mehlum, Ingrid Sivesind & Qin, Ping (2017). Suicide risk and physical illness leading to leave from work: a national study of people in Norwegian labor force.
 • Burrell, Lisa Victoria; Mehlum, Lars & Qin, Ping (2016). Sudden Parental Death from External Causes and Risk of Suicide in the Bereaved Offspring: A National Study.
 • Mehlum, Lars (2016). Epidemiological studies on mental health and suicidal behaviours in children and adolescents in Norway – why do they matter?.
 • Mehlum, Lars (2016). Implementation of DBT in a publicly funded mental health context – Some lessons learned in Norway.
 • Mehlum, Lars (2016). Long-term outcomes in Self-harming Adolescents with Borderline Personality Features Having Received Dialectical Behaviour Therapy or Enhanced Usual Care.
 • Mehlum, Lars (2016). Mediators of Long-term Reduction in Self-harm in Adolescents with Borderline Personality Disorder Features.
 • Mehlum, Lars (2016). Skills use, Hopelessness and Self-esteem and Reduction in Self-harm in Adolescents with Borderline Personality Disorder Features - Follow-up Two years After Treatment.
 • Mehlum, Lars (2016). The role of family involvement in treating teenagers. Clinical round table discussion..
 • Mehlum, Lars (2016). Treating Self-harming Adolescents with Borderline Personality Disorder Features with DBT vs Enhanced Usual Care Long-term Efficacy, Mechanisms of Change and Cost Effectiveness.
 • Haga, Egil; Tørmoen, Anita Johanna; Aas, Eline; Mehlum, Lars & Grøholt, Berit (2015). Cost-effectiveness of Dialectical Behaviour Therapy (DBT) vs Enhanced Usual care in the treatment of adolescents With self-harm.
 • Lindkvist, Karoline & Mehlum, Lars (2015). Komplisert sorg og behandling. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Mehlum, Lars (2015). Adressing suicidal behaviour in adolescents.
 • Mehlum, Lars (2015). Challenges and achievements in suicide prevention in Norway.
 • Mehlum, Lars (2015). Dialectical Behavior Therapy for Adolescents with Repeated Suicidal and Self-Harming Behavior – A RCT.
 • Mehlum, Lars (2015). Dialectical Behaviour Therapy.
 • Mehlum, Lars (2015). Dialectical Behaviour Therapy adapted for Adolescents.
 • Mehlum, Lars (2015). Implementing DBT in a publicly funded mental health context - lessons learned from Norway.
 • Mehlum, Lars (2015). Mental Health Services and Care Organization in Norway Primary Care, Specialized Care and the School Setting.
 • Mehlum, Lars (2015). Prevention of suicidal behaviour in a clinical context. What is best practice?.
 • Mehlum, Lars (2015). Psychotherapeutic Interventions for Suicidal and Self-harming Behavior in Adolescents.
 • Mehlum, Lars (2015). Suicide risk assessment for general practitioners in Portugal.
 • Mehlum, Lars (2015). Treatment of Self-Harm in Adolescents – What Works?.
 • Mehlum, Lars; Ramberg, Maria; Tørmoen, Anita Johanna; Haga, Egil; Diep, Lien My; Stanley, Barbara; Miller, Alec L; Sund, Anne Mari & Grøholt, Berit (2015). Dialectical Behavior Therapy Compared With Enhanced Usual Care for Adolescents with Repeated Suicidal and Self-harming Behavior: Outcomes over a 1-year Follow-Up.
 • Mehlum, Lars; Ramberg, Maria; Tørmoen, Anita Johanna; Haga, Egil; Diep, Lien My; Stanley, Barbara; Miller, Alec L; Sund, Anne Mari & Grøholt, Berit (2015). One year follow-up of Dialectical Behavior Therapy vs. Enhanced Usual Care for Self-harming Adolescents.
 • Mellesdal, Liv Solrunn; Kroken, Rune Andreas; Lutro, Olav; Wentzel-Larsen, Tore; Kjelby, Eirik; Ødegaard, Ketil Joachim; Jørgensen, Hugo A & Mehlum, Lars (2015). Predictors of severe self-harm in patients discharged from psychiatric hospital. A prospective cohort study..
 • Morthorst, Brit; Mehlum, Lars; Pálsson, Sigurdur Emil; Muhlmann, Charlotte; Hammerlin, Yngve; Madsen, Trine; Nordentoft, Merete & Erlangsen, Annette (2015). Suicide in Danish, Icelandic, and Norwegian prisons, 1999 – 2011. A Nordic collaboration.
 • Qin, Ping & Mehlum, Lars (2015). Self-poisoning with medication — a nationwide investigation on the incidents, comorbidities and repetitions in Norway.
 • Qin, Ping & Mehlum, Lars (2015). Self-poisoning with medication — a nationwide investigation on the incidents, comorbidities and repetitions in Norway.
 • Qin, Ping & Mehlum, Lars (2015). Who receives a diagnosis of DSH in clinics? – An investigation of the national patient data from Norway.
 • Ramleth, Ruth-Kari; Grøholt, Berit; Diep, Lien My & Mehlum, Lars (2015). Depressive symptoms in self-harming adolescents with Borderline personality disorder.
 • Fadum, Elin Anita; Stanley, Barbara; Qin, Ping; Diep, Lien My & Mehlum, Lars (2014). Acute medication poisoning in adolescents: A national register study of hospital admissions and readmissions.
 • Fadum, Elin Anita; Stanley, Barbara; Qin, Ping; Diep, Lien My & Mehlum, Lars (2014). Acute medication poisoning in adolescents: A national register study of hospital admissions and readmissions. Norsk Epidemiologi, Supplement.  ISSN 0803-4206.
 • Mehlum, Lars; Ness, Ewa & Walby, Fredrik A (2014). Re: Overdreven tro på selvmordsrisikovurderinger?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134(6), s 593- 593 . doi: 10.4045/tidsskr.14.0283
 • Fadum, Elin Anita; Stanley, Barbara; Qin, Ping & Mehlum, Lars (2013). Risk of Repetition Among Hospital Treated Patients with Medicinal Poisoning 2008 – 2011.
 • Fadum, Elin Anita; Stanley, Barbara; Qin, Ping & Mehlum, Lars (2013). Risk of Repetition Among Hospital Treated Patients with Medicinal Poisoning 2008 – 2011. Suicidologi.  ISSN 1501-6994.  18, s 415- 415
 • Mellesdal, Liv; Gjestad, Rolf; Johnsen, Erik; Jørgensen, Hugo arild; Kroken, Rune andreas; Oedegaard, Ketil joachim & Mehlum, Lars (2013). Prospective self-harm predicted by Borderline Personality Disorder and -criteria, and PTSD Diagnosis in patients admitted to a psychiatric acute ward. Vis sammendrag
 • Nrugham, Latha; Lien, My Diep & Mehlum, Lars (2013). Firearms - Means Restriction As Suicide Prevention Intervention In Norway.
 • Qin, Ping; Fadum, Elin Anita & Mehlum, Lars (2013). Hospital Registration of Self-harm and Suicide Attempt: Norwegian Observation.
 • Mehlum, Lars & Nrugham, Latha (2012, 12. september). Kartlegger selvmordene.  Fredrikstad Blad.
 • Nrugham, Latha & Mehlum, Lars (2012). Ethnic minorities and suicide: Review of rates and risk factors.
 • Nrugham, Latha & Mehlum, Lars (2011). Suicide among ethnic minorities: Rates and risk factors.
 • Nrugham, Latha; Mehlum, Lars; Herrestad, Henning & My Diep, Lien (2011). Suicide rates and the Human Development Index (HDI) rankings among OECD members.
 • Mehlum, Lars & Ramberg, Maria (2010). Continuity of Care in the Treatment of Suicide AttemptersCurrent Challenges. Archives of Suicide Research.  ISSN 1381-1118.  14(2), s 105- 108 . doi: 10.1080/13811111003704472
 • Mork, Erlend; Mehlum, Lars & Walby, Fredrik A (2010). The clinical course of suicide attempts and nonsuicidal self injurious behaviour in schizophrenia disorder patients. A cross-sectional catchment area based study.
 • Nrugham, Latha; Herrestad, Henning & Mehlum, Lars (2010). Suicidality Among Norwegian Youth: Review of Research on Risk Factors.
 • Nrugham, Latha; Holen, Are & Mehlum, Lars (2010). Associates and predictors of attempted sucide among depressed adolescents. Doktoravhandlinger ved NTNU. 260.
 • Nrugham, Latha & Mehlum, Lars (2010). Differences and similarities of number of life events among patients admitted after attempted suicide.
 • Nrugham, Latha & Mehlum, Lars (2010). Differences and similarities of number of life events among patients admitted after attempted suicide. European psychiatry.  ISSN 0924-9338.  25, s 1365- 1365
 • Nrugham, Latha & Mehlum, Lars (2010). Gender and Comorbidity Profiles of Suicide Attempters Admitted to a General Hospital.
 • Nrugham, Latha & Mehlum, Lars (2010). Gender and diagnostic profiles of life events among patients consecutively admitted to a general hospital after attempted suicide.
 • Nrugham, Latha & Mehlum, Lars (2010). Gender and diagnostic profiles of life events among patients consecutively admitted to a general hospital after attempted suicide. European psychiatry.  ISSN 0924-9338.  25, s 630- 630
 • Nrugham, Latha & Mehlum, Lars (2010). Suicide Among Ethnic Minorities: Rates and Risk Factors.
 • Nrugham, Latha & Mehlum, Lars (2010). The Norwegian Causes of Death Register: A Note on Quality of Data.
 • Barrett, Elizabeth Ann; Sundet, Kjetil Søren; Simonsen, Carmen Elisabeth; Agartz, Ingrid; Lorentzen, Steinar; Mehlum, Lars; Mork, Erlend; Andreassen, Ole Andreas & Melle, Ingrid (2009). SUICIDE ATTEMPTS AND NEUROCOGNITIVE FUNCTIONING IN SCHIZOPHRENIA SPECTRUM DISORDERS. Schizophrenia Bulletin.  ISSN 0586-7614.  35, s 279- 279
 • Mehlum, Lars; Gravseth, Hans Magne Ulrik; Bjerkedal, Tor & Kristensen, Petter (2009). Risikofaktorer for selvmord blant unge voksne i Norge i et livstidsperspektiv.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 11:41 - Sist endret 12. nov. 2015 14:27