Malin Eberhard-Gran

Bilde av Malin Eberhard-Gran
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Akershus universitetssykehus 1478 Lørenskog Sykehusveien 25
Postadresse Akershus universitetssykehus 1478 LØRENSKOG

Faglige interesser

 • Svangerskapsrelatert psykisk helse
 • Psykometri
 • Helsetjenestetilbud for gravide og nybakte mødre
 • Bekkenleddsmerter i forbindelse med graviditet

Undervisning

 • Klinisk kommunikasjon
 • Reproduktiv epidemiologi
 • Spørreskjemametodikk

Bakgrunn

 • 2014 - Spesialist i samfunnsmedisin
 • 2013 - Professor i klinisk epidemiologi og helsetjenesteforskning
 • 2006-d.d. - Seniorforsker, FHI
 • 2003 - Dr.med., UiO (Depression in women with focus on the postpartum period)
 • 1994-1999 - Allmennlegepraksis
 • 1990 - Cand.med., Lunds universitet, Sverige

Verv

 • 2015-d.d. - Styremedlem i Landsforeningen for kvinner med bekkenleddsmerter
 • 2014-d.d. - Styremedlem i Nordisk Marcé
 • 2004-d.d. - Innvalgt medlem i «Det svenska serotoninsällskapet»

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Eberhard-Gran, Malin (2017). Spørreskjema som metode - for helsefagene. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02940-5.  64 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Brean, Gro Vatne & Eberhard-Gran, Malin (2017). Perinatal mental health during pregnancy.
 • Garthus-Niegel, Susan; Ayers, Susan; Weidner, Kerstin; von Soest, Tilmann & Eberhard-Gran, Malin (2017). Auswirkungen postpartaler posttraumatischer Belastungsstörungen auf die Entwiklung des Kindes: eine populationsbasierte 2-Jahres-Follow-up-Studie. Geburtshilfe und Frauenheilkunde.  ISSN 0016-5751.  77, s 182- 191 . doi: 10.1055/s-0037-1598129
 • Garthus-Niegel, Susan; Eberhard-Gran, Malin; Horsch, Antje; Ayers, Susan; Junge-Hoffmeister, J. & Weidner, Kerstin (2017). The influence of postpartum PTSD on breastfeeding: a longitudinal population-based study.
 • Haugsdal, Lene; Eberhard-Gran, Malin & Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson (2017, 10. oktober). Hvert år blir ti - 15 prosent av nybakte mødre rammet: – Vær rask med å søke hjelp.. [Internett].  iTromsø.
 • Haugsdal, Lene; Eberhard-Gran, Malin & Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson (2017, 18. oktober). Hvert år blir ti - 15 prosent av nybakte mødre rammet: – Vær rask med å søke hjelp.. [Internett].  Aftenposten.
 • Haugsdal, Lene; Eberhard-Gran, Malin & Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson (2017, 12. oktober). Lene Haugsdal (39) var verdens lykkeligste under svangerskapet. Da hun ble mamma, ble alt mørkt..  Aftenposten.
 • Junge, Carolin; Garthus-Niegel, Susan; von Soest, Tilmann; Weidner, Kerstin & Eberhard-Gran, Malin (2017). Der Einfluss von Geburtsangst auf das Erleben von Geburtsschmerzen: eine Bevolkerungsbezogene Kohortenstudie. Geburtshilfe und Frauenheilkunde.  ISSN 0016-5751.  77, s 182- 191 . doi: 10.1055/s-0037-1598122
 • Kjeldgaard, Helena; Eberhard-Gran, Malin; Benth, Jūratė Šaltytė & Vikanes, Åse Vigdis (2017). Hyperemesis gravidarum and the risk of depression during and after pregnancy.
 • Shakeel, Nilam; Eberhard-Gran, Malin; Richardsen, Kåre Rønn; Slinning, Kari; Martinsen, Egil Wilhelm & Jenum, Anne Karen (2017). Physical Activity and postpartum depression in a multiethnic cohort.
 • Bjelland, Elisabeth Krefting; Owe, Katrine Mari; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Engdahl, Bo Lars; Kristiansson, Per; Vangen, Siri & Eberhard-Gran, Malin (2016). Does progestin-only contraceptive use affect recovery of pelvic girdle pain? A prospective population study.
 • Bjelland, Elisabeth Krefting; Owe, Katrine Mari; Pingel, Ronnie; Kristiansson, Per; Vangen, Siri & Eberhard-Gran, Malin (2016). Pelvic pain after childbirth: a longitudinal study.
 • Harris, Gerd Marie Eskerud; Wood, Mollie; Eberhard-Gran, Malin & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2016). Patterns and predictors of analgesic use in pregnant women with migraine.
 • Bjelland, Elisabeth Krefting; Owe, Katrine Mari; Pingel, Ronnie; Kristiansson, Per; Vangen, Siri & Eberhard-Gran, Malin (2015). Pelvic pain after childbirth: a longitudinal study.
 • Brandlistuen, Ragnhild Eek; Ystrøm, Eivind; Eberhard-Gran, Malin; Nulman, Irena; Koren, Gideon & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2015). Behavioral Effects of Fetal Antidepressant Exposure in a Norwegian Cohort of Dicordant Siblings.
 • Brandlistuen, Ragnhild Eek; Ystrøm, Eivind; Eberhard-Gran, Malin; Nulman, Irena; Koren, Gideon & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2015). Behavioural effects of fetal antidepressant exposure in a Norwegian cohort of discordant siblings..
 • Chortatos, Arthur; Haugen, Margaretha; Iversen, Per Ole; Vikanes, Åse Vigdis; Eberhard-Gran, Malin; Bjelland, Elisabeth Krefting; Magnus, Per & Veierød, Marit Bragelien (2015). Erratum to Pregnancy complications and birth outcomes among women experiencing nausea only or nausea and vomiting during pregnancy in the Norwegian Mother and Child Cohort Study. [BMC Pregnancy Childbirth, 15, (2015), 138] doi: 10.1186/s12884-015-0580-6.. BMC Pregnancy and Childbirth.  ISSN 1471-2393.  15:167 . doi: 10.1186/s12884-015-0596-y
 • Lukasse, Mirjam; Helbig, Anne; Saltyte Benth, Jurate & Eberhard-Gran, Malin (2015). Distress and duration of pregnancy.
 • Bjelland, Elisabeth Krefting; Kristiansson, Per; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Vangen, Siri & Eberhard-Gran, Malin (2014). Hormonal contraception and pelvic girdle pain: a population study.
 • Bjelland, Elisabeth Krefting; Kristiansson, Per; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Vangen, Siri; Stuge, Britt & Eberhard-Gran, Malin (2014). Hormonal contraception and pelvic girdle pain during pregnancy: a population study.
 • Dørheim, Signe Karen; Garthus-Niegel, Susan; Bjorvatn, Bjørn & Eberhard-Gran, Malin (2014). May personality traits predict insomnia or sleep pattern in late pregnancy and after delivery?.
 • Eberhard-Gran, Malin (2014). The Ahus Birth Cohort: a follow-up study of pregnant and postpartum women.
 • Garthus-Niegel, Susan; Ayers, Susan; von Soest, Tilmann; Torgersen, Leila & Eberhard-Gran, Malin (2014). Maintaining factors of posttraumatic stress symptoms following childbirth: a population-based, two-year follow-up study.
 • Junge, Carolin; Eberhard-Gran, Malin & Niegel, Susan (2014). The consequences of maternal prenatal and postnatal depression for child development at two years of age.
 • Kvalevaag, Anne Lise; Ramchandani, Paul G.; Hove, Oddbjørn; Eberhard-Gran, Malin; Assmus, Jörg; Havik, Odd E.; Sivertsen, Børge & Biringer, Eva Aaker (2014). Erratum to: Does paternal mental health in pregnancy predict physically aggressive behavior in children?. European Child and Adolescent Psychiatry.  ISSN 1018-8827. . doi: 10.1007/s00787-014-0654-4
 • Lukasse, Mirjam; Helbig, Anne; Saltyte Benth, Jurate & Eberhard-Gran, Malin (2014). Betyr symptomer på depresjon i svangerskapet noe for svangerskapslengde?.
 • Owe, Katrine Mari; Bjelland, Elisabeth Krefting; Stuge, Britt; Eberhard-Gran, Malin & Vangen, Siri (2014). How does prepregnancy exercise influence the risk of pelvic girdle pain during pregnancy?.
 • Owe, Katrine Mari; Bjelland, Elisabeth Krefting; Stuge, Britt; Eberhard-Gran, Malin & Vangen, Siri (2014). Pre-pregnancy exercise levels: Does it affect pelvic girdle pain.
 • Slinning, Kari; Eberhard-Gran, Malin & Rognerud, Marit (2014, 12. februar). Vil sjekke alle mødre for barseldepresjon.  Aftenposten.no.
 • Størksen, Hege Therese & Eberhard-Gran, Malin (2014). Fear of childbirth, mental health, and obstetric outcome. A population-based cohort study.
 • Bjelland, Elisabeth Krefting; Kristiansson, Per; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Vangen, Siri & Eberhard-Gran, Malin (2013). Pelvic girdle pain during pregnancy: is there an association with pre-pregnancy hormonal contraceptive use?.
 • Bjelland, Elisabeth Krefting; Stuge, Britt; Vangen, Siri; Stray-Pedersen, Babill & Eberhard-Gran, Malin (2013). Mode of delivery and persistence of pelvic girdle syndrome 6 months postpartum.
 • Dørheim, Signe Karen; Bjorvatn, Bjørn & Eberhard-Gran, Malin (2013). May insomnia in late pregnancy predict postpartum depressive symptoms? A population based longitudinal study.
 • Dørheim, Signe Karen; Bjorvatn, Bjørn & Eberhard-Gran, Malin (2013). Rates and risk factors for sick leave during pregnancy- a longitudinal study.
 • Dørheim, Signe Karen & Eberhard-Gran, Malin (2013). What is the right level of sick leave among pregnant women?. Women's health..  ISSN 1745-5057.  9(2), s 125- 126
 • Garthus-Niegel, Susan; von Soest, Tilmann; Knoph, Cecilie; Simonsen, Tone Breines; Torgersen, Leila & Eberhard-Gran, Malin (2013). The influence of women's preferences and actual mode of delivery on posttraumatic stress symptoms following childbirth.
 • Simonsen, Tone Breines; Eberhard-Gran, Malin & Wahl, Astrid Klopstad (2013). Sammenheng mellom tidligere aborter og fødselsangst.
 • Adams, Samantha Salvesen; Eberhard-Gran, Malin & Eskild, Anne (2012). Mental health, fetal growth and childbirth.
 • Bjelland, Elisabeth Krefting; Eberhard-Gran, Malin & Eskild, Anne (2012). Pregnancy-related pelvic girdle pain: reproductive risk factors and prognosis. Series of dissertations submitted to the Faculty of Medicine, University of Oslo. 1285.
 • Bjelland, Elisabeth Krefting; Stuge, Britt; Engdahl, Bo Lars & Eberhard-Gran, Malin M C (2012). Er symptomer på angst og depresjon i svangerskapet assosiert med vedvarende bekkenleddssmerter etter fødsel?.
 • Bjelland, Elisabeth Krefting; Stuge, Britt; Engdahl, Bo Lars & Eberhard-Gran, Malin M C (2012). The effect of emotional distress on persistent pelvic girdle pain after delivery: a population study.
 • Dørheim, Signe Karen; Bjorvatn, Bjørn & Eberhard-Gran, Malin (2012). Insomnia and depressionin late pregnancy- a population based study.
 • Niegel, Susan; Vollrath, Margarete E.; von Soest, Tilmann & Eberhard-Gran, Malin (2012). The impact of birth experiences on posttraumatic stress symptoms: a longitudinal study.
 • Størksen, Hege Therese; Eberhard-Gran, Malin M C; Niegel, Susan & Eskild, Anne (2012). Fear of childbirth; the relation to anxiety and depression. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.  ISSN 0001-6349.  91, s 130- 130
 • Størksen, Hege Therese; Eberhard-Gran, Malin; Niegel, Susan & Eskild, Anne (2012). Fear of childbirth and its association with anxiety and depression.
 • Bjelland, Elisabeth Krefting; Eberhard-Gran, Malin M C; Nielsen, Christopher Sivert & Eskild, Anne (2011). Age at menarche and pelvic girdle syndrome in pregnancy: a population study of 74,973 women.
 • Bjelland, Elisabeth Krefting; Eberhard-Gran, Malin M C; Nielsen, Christopher Sivert & Eskild, Anne (2011). Er tidlig menarke assosiert med bekkenleddsmerter i svangerskapet?.
 • Eberhard-Gran, Malin M C (2011). Nedstemthet og depresjon i forbindelse med fødsel. Utposten.  ISSN 0800-5680.  (1), s 31- 35

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. nov. 2013 13:13 - Sist endret 4. mai 2017 11:05