Ola-Lars Hammer

Bilde av Ola-Lars Hammer
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Sykehusveien 25 None 1474 NORDBYHAGEN
Postadresse Akershus universitetssykehus 1478 LØRENSKOG
Andre tilknytninger Det medisinske fakultet (Student)

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Hammer, Ola-Lars & Randsborg, Per-Henrik (red.) (2014). Brudd- og skadebehandling. En metodebok. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215020112.  272 s.

Se alle arbeider i Cristin

  • Randsborg, Per-Henrik; Clementsen, Ståle; Hast, Joakim; Benth, Jurate Saltythè; Madsen, Jan Erik & Hammer, Ola-Lars (2017). VOLARE LÅSEPLATER VERSUS EKSTERN FIKSASJON VED INTRAARTIKULÆRE DISTALE RADIUSFRAKTURER: EN RCT.
  • Engebretsen, Erik; Hammer, Ola-Lars & Randsborg, Per-Henrik (2016). Klager og erstatning etter behandling av håndleddsbrudd i Norge i perioden 2000-2013. Resultater fra Norsk Pasientskadeerstatning.
  • Randsborg, Per-Henrik; Fuglesang, Hendrik Frølich; Røtterud, Jan H; Sivertsen, Einar & Hammer, Ola-Lars (2013). Selvrapporterte resultater 4,7 år etter kravebeinsbrudd hos pasienter i alderen 10-18 år.
  • Randsborg, Per-Henrik; Gulbrandsen, Pål; Sivertsen, Einar Andreas; Hammer, Ola-Lars; Fuglesang, Hendrik Frølich & Årøen, Asbjørn (2012). Bruddrater ved fysisk aktivitet hos barn, I: Person Ukjent (red.),  Høstmøteboken 2012 - Høstmøtet Norsk ortopedisk forening.  Norsk ortopedisk forening.  Abstract.  s 190 - 190

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 29. okt. 2012 09:26