Stian Nissen Biong

Bilde av Stian Nissen Biong
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Bygg 45 0450 OSLO
Postadresse Postboks 1039 Blindern 0315 OSLO

Publikasjoner

 • Pettersen, Henning; Landheim, Anne; Skeie, Ivar; Biong, Stian; Brodahl, Morten; Benson, Victoria & Davidson, Larry (2018). Why Do Those With Long-Term Substance Use Disorders Stop Abusing Substances: A Qualitative Study. Substance Abuse: Research and Treatment.  ISSN 1178-2218.  12, s 1- 8 . doi: 10.1177/1178221817752678 Vis sammendrag
 • Brekke, Eva; Lien, Lars & Biong, Stian (2017). Experiences of Professional Helping Relations by Persons with Co-occurring Mental Health and Substance Use Disorders. International Journal of Mental Health and Addiction.  ISSN 1557-1874.  16(1), s 53- 65 . doi: 10.1007/s11469-017-9780-9 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Eva; Lien, Lars; Davidson, Larry & Biong, Stian (2017). First-person experiences of recovery in co-occurring mental health and substance use conditions. Advances in Dual Diagnosis: Policy, practice and research in mental health and substance use.  ISSN 1757-0972.  10(1), s 13- 24 . doi: 10.1108/ADD-07-2016-0015 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Soggiu, Anna-Sabina & Biong, Stian (2017). Samarbeid noen dør med: Om sosialarbeideres erfaringer med klienter som dør i overdose :. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  14(4), s 302- 314 . doi: 10.18261/issn.1504-3010-2017-04-03 Vis sammendrag
 • Sælør, Knut Tore & Biong, Stian (2017). "Å få lyset til å fortsette å brenne": En fenomenologisk studie av håp hos pårørende i psykisk helsevern. Scandinavian Psychologist.  ISSN 1894-5570.  4 . doi: 10.15714/scandpsychol.4.e3
 • Titchen, Angie; Cardiff, Shaun & Biong, Stian (2017). The Knowing and Being of Person-centred Research Practice Across Worldviews: an Epistemological and Ontological Framework, In Brendan McCormack; Sandra van Dulmen; Hilde Eide; Kirsti-Iren Skovdahl & Tom Eide (ed.),  Person-Centred Healthcare Research.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-119-09960-4.  3.  s 31 - 50
 • Biong, Stian (2016). Å bli en del av fellesskapet: En analyse av recovery som personlige og sosiale prosesser ved ROP-lidelser, I: Anne Landheim; Frøy Lode Wiig; Marit Brendbekken; Morten Brodahl & Stian Biong (red.),  Et bedre liv : historier, erfaringer og forskning om recovery ved rusmiddelmisbruk og psykiske helseproblemer.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205480322.  Kap 17.  s 134 - 145
 • Biong, Stian & Gjersing, Linn Renathe (2016). Bidrar opplæring av ansatte i språk og språkobservasjoner til økt brukertilfredshet hos beboerne i et lavterskel hybelhus?. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  12(3), s 210- 220 . doi: 10.18261/issn.1504-3010-2016-03-04 Vis sammendrag
 • Biong, Stian & Thylstrup, Birgitte (2016). Verden vælter: Pårørendes erfaringer med narkotikarelaterede dødsfald. Klinisk Sygepleje.  ISSN 0902-2767.  30(2), s 75- 86 . doi: 10.18261/issn.1903-2285-2016-02-02
 • Sundet, Rolf; Kim, Hesook Suzie; Ness, Ottar; Borg, Marit; Karlsson, Bengt Eirik & Biong, Stian (2016). Collaboration: Suggested Understandings. Australian and New Zealand Journal of Family Therapy.  ISSN 0814-723X.  37(1), s 93- 104 . doi: 10.1002/anzf.1137 Vis sammendrag
 • Biong, Stian (2015). Sykepleieres erfaringer med overdosedødsfall i Oslo : "en overdose er ikke en overdose". Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  (2), s 124- 130 . doi: 10.4220/Sykepleienf.2015.54266
 • Biong, Stian & Soggiu, Anna (2015). "Her tar de tingene i henda og gjør noe med det": Om recovery-orienteringen i en kommunal ROP-tjeneste. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  12(1), s 50- 60 Vis sammendrag
 • Biong, Stian; Sveipe, Eli Jorid & Ravndal, Edle (2015). "Alt verker og alt har satt seg fast": Om pårørendes erfaringer med overdosedødsfall.. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  12(4), s 278- 287
 • Norheim, Irene; Nilsen, Liv & Biong, Stian (2015). Psykoedukative flerfamiliegrupper anbefales i nye nasjonale retningslinjer for behandling av psykoselidelser : hvilke erfaringer har deltakerne?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  52(3), s 199- 206 Vis sammendrag
 • Sælør, Knut Tore; Ness, Ottar; Borg, Marit & Biong, Stian (2015). You never know what’s around the next corner: Exploring practitioners’ hope inspiring practices. Advances in Dual Diagnosis.  ISSN 1757-0972.  8(3), s 141- 152 . doi: 10.1108/ADD-05-2015-0010 Vis sammendrag
 • Andvig, Ellen & Biong, Stian (2014). Recovery oriented conversations in a milieu therapeutic setting. International Practice Development Journal.  ISSN 2046-9292.  4(1), s 1- 15 Vis sammendrag
 • Heimstad, Gro Fjelde & Biong, Stian (2014). Pasienter med dissosiativ lidelse: Sykepleieres erfaringer med stabiliseringssituasjoner :. Klinisk Sygepleje.  ISSN 0902-2767.  28(4), s 4- 15 Vis sammendrag
 • Herrestad, Henning; Biong, Stian; McCormack, Brendan; Borg, Marit & Karlsson, Bengt (2014). A pragmatist approach to the hope discourse in health care research. Nursing Philosophy.  ISSN 1466-7681.  15(3), s 211- 220 . doi: 10.1111/nup.12053 Vis sammendrag
 • Johannessen, Aud; Möller, Anders; Haugen, Per Kristian & Biong, Stian (2014). A shifting sense of being: A secondary analysis and comparison of two qualitative studies on young-onset dementia. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being.  ISSN 1748-2623.  9(1) . doi: 10.3402/qhw.v9.24756
 • Ness, Ottar; Karlsson, Bengt; Borg, Marit; Biong, Stian; Sundet, Rolf; McCormack, Brendan & Kim, Hesook Suzie (2014). Towards a model for collaborative practice in community mental health care. Scandinavian Psychologist.  ISSN 1894-5570.  1 . doi: 10.15714/scandpsychol.1.e6 Vis sammendrag
 • Næss, Hege Eileen & Biong, Stian (2014). Sykepleiepersonells beskrivelser av helsefremmende miljøterapi kveld, natt og helg i psykisk helsevern. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  11(1), s 24- 33
 • Biong, Stian (2013). Overdoser som selvmord: en fenomenologisk case studie. Suicidologi.  ISSN 1501-6994.  18(3), s 6- 10
 • Burheim, Oddrun & Biong, Stian (2013). Orker ikke mer - Selvmord etter avsluttet døgnbehandling i psykisk helsevern. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  10(1), s 5- 14
 • Gjersing, Linn; Jonassen, Kristine V.; Biong, Stian; Ravndal, Edle; Waal, Helge; Bramness, Jørgen G. & Clausen, Thomas (2013). Diversity in causes and characteristics of drug-induced deaths in an urban setting. Scandinavian Journal of Public Health.  ISSN 1403-4948.  41(2), s 119- 125 . doi: 10.1177/1403494812472007 Vis sammendrag
 • Grøthe, Åse Annbjørg; Biong, Stian & Grov, Ellen Karine (2013). Acting with dedication and expertise: Relatives’ experience of nurses’ provision of care in a palliative unit. Palliative & Supportive Care.  ISSN 1478-9515. . doi: 10.1017/S1478951513000825
 • Aakre, Marie & Biong, Stian (2012). Etiske utfordringer og etisk kompetanse - om makt, verdighet og dømmekraft i rusomsorgen, I: Stian Biong & Siri Ytrehus (red.),  Helsehjelp til personer med rusproblemer.  Akribe Forlag.  ISBN 978-82-7950-160-2.  Kapittel 4.  s 78 - 96
 • Alstadius, Ståle; Skjølås, Jan Erik & Biong, Stian (2012). Akutt helsehjelp ved opioidoverdoser, I: Stian Biong & Siri Ytrehus (red.),  Helsehjelp til personer med rusproblemer.  Akribe Forlag.  ISBN 978-82-7950-160-2.  Kapittel 10.  s 202 - 217 Vis sammendrag
 • Biong, Stian; Ness, Ottar; Karlsson, Bengt; Borg, Marit & Kim, Hesook Suzie (2012). A crisis resolution and home treatment team in Norway: a longitudinal survey study Part 3. Changes in morbidity and clinical problems from admission to discharge. International Journal of Mental Health Systems.  ISSN 1752-4458.  6(17) . doi: 10.1186/1752-4458-6-17
 • Biong, Stian & Ytrehus, Siri (2012). Rusproblemer – en utfordring for samfunnet, helsetjenesten og den enkelte, I: Stian Biong & Siri Ytrehus (red.),  Helsehjelp til personer med rusproblemer.  Akribe Forlag.  ISBN 978-82-7950-160-2.  Kapittel 1.  s 15 - 33
 • Ervik, Randi & Biong, Stian (2012). Politikk og konsekvenser for praksis, I: Stian Biong & Siri Ytrehus (red.),  Helsehjelp til personer med rusproblemer.  Akribe Forlag.  ISBN 978-82-7950-160-2.  Kapittel 2.  s 33 - 55
 • Ervik, Randi; Sælør, Knut Tore & Biong, Stian (2012). «Å gripe øyeblikket» Om hvordan miljøansatte ved et lavterskelhybelhus erfarer samarbeidet mellom seg og beboerne. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  9(4), s 302- 313
 • Karlsson, Bengt; Borg, Marit; Ness, Ottar; Biong, Stian & Kim, Hesook Suzie (2012). A crisis resolution and home treatment team in Norway: a longitudinal survey study Part 2. Provision of professional services. International Journal of Mental Health Systems.  ISSN 1752-4458.  6(14) . doi: 10.1186/1752-4458-6-14
 • Ness, Ottar; Karlsson, Bengt; Borg, Marit; Biong, Stian & Kim, Hesook Suzie (2012). A crisis resolution and home treatment team in norway: a longitudinal survey study Part 1. Patient characteristics at admission and referral. International Journal of Mental Health Systems.  ISSN 1752-4458.  6(18) . doi: 10.1186/1752-4458-6-18
 • Skoglund, Anne & Biong, Stian (2012). Sykepleie til personer med opioidavhengighet i somatiske sykehus, I: Stian Biong & Siri Ytrehus (red.),  Helsehjelp til personer med rusproblemer.  Akribe Forlag.  ISBN 978-82-7950-160-2.  Kapittel 9.  s 186 - 200
 • Biong, Stian Nissen (2011). "Å guide hverandre i hverandres systemer" : en fenomenologisk hermeneutisk studie av godt samarbeid i en tverretatlig styringsgruppe. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  8(1), s 35- 45
 • Biong, Stian Nissen & Herrestad, Henning (2011). "Som å åpne noe som er fastlåst" : begrepet håp i krisehåndtering og hjemmebehandling i lokalbasert psykisk helsevern. Klinisk Sygepleje.  ISSN 0902-2767.  25(2), s 45- 55
 • Herrestad, Henning & Biong, Stian Nissen (2011). Inspirere og tilrettelegge for å skape bevegelser i fastlåste situasjoner: Om håpefull praksis i et ambulant akuttpsykiatrisk team. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  8(2), s 109- 119 Vis sammendrag
 • Kouwenhoven, Siren E.; Kirkevold, Marit; Engedal, Knut Arne; Biong, Stian & Kim, Hesook Suzie (2011). The lived experience of stroke survivors with early depressive symptoms: A longitudinal perspective. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being.  ISSN 1748-2623.  6(4)
 • Skoglund, Anne & Biong, Stian Nissen (2011). Når virkeligheten strammer grepet : ansattes erfaringer med overdoser hos beboere i lavterskel botiltak. Klinisk Sygepleje.  ISSN 0902-2767.  25(3), s 30- 40
 • Sælør, Knut Tore & Biong, Stian Nissen (2011). Endringer i sykepleieres arbeid etter rusreformen. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  (2), s 170- 176
 • Herrestad, Henning & Biong, Stian (2010). Relational hopes: A study of the lived experience of hope in some patients hospitalized for intentional self-harm. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being.  ISSN 1748-2623.  5(1) . doi: 10.3402/qhw.v5i1.4651 Vis sammendrag
 • Biong, Stian (2009). Metaforer noen dør med. Socialmedicinsk Tidskrift.  ISSN 0037-833X.  86(4), s 324- 331 Vis sammendrag
 • Biong, Stian (2009). Rusavhengighet og selvmordsadferd blant ikke-vestlige menn. Suicidologi.  ISSN 1501-6994.  14(3), s 8- 13 Vis sammendrag
 • Biong, Stian & Ravndal, Edle (2009). Living in a maze: Health, well-being and coping in young non-western men in Scandinavia experiencing substance abuse and suicidal behaviour. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being.  ISSN 1748-2623.  4(1), s 4- 16 . doi: 10.1080/17482620802239869 Vis sammendrag
 • Biong, Stian & Svensson, Tommy (2009). Bridging the gaps: Experiencing and preventing fife-threatening heroin overdoses in men in Oslo. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being.  ISSN 1748-2623.  4(2), s 94- 105 . doi: 10.1080/17482620902880075 Vis sammendrag
 • Biong, Stian; Karlsson, Bengt & Svensson, Tommy (2008). Metaphors of a Shifting Sense of Self in Men Recovering from Substance Abuce and Suicidal Behavior. Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services.  ISSN 0279-3695.  46(4), s 35- 41 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Landheim, Anne; Wiig, Frøy Lode; Brendbekken, Marit; Brodahl, Morten & Biong, Stian (red.) (2016). Et bedre liv : historier, erfaringer og forskning om recovery ved rusmiddelmisbruk og psykiske helseproblemer. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205480322.
 • Biong, Stian & Ytrehus, Siri (red.) (2012). Helsehjelp til personer med rusproblemer. Akribe Forlag.  ISBN 978-82-7950-160-2.  283 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Brekke, Eva; Lien, Lars; Davidson, Larry & Biong, Stian (2017). Recovery in Co-occurring Mental Health and Substance Use Disorders: First-person Perspectives.
 • Sælør, Knut Tore; Ness, Ottar; Borg, Marit & Biong, Stian (2017). You never know what´s around the next corner: Exploring practitioners` hope inspiring practices.
 • Biong, Stian & Borg, Marit (2016). Hva handler recovery om?, I: Anne Landheim; Frøy Lode Wiig; Marit Brendbekken; Morten Brodahl & Stian Biong (red.),  Et bedre liv : historier, erfaringer og forskning om recovery ved rusmiddelmisbruk og psykiske helseproblemer.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205480322.  Kap. 1.  s 18 - 29
 • Biong, Stian & Landheim, Anne (2016). Recovery sett fra brukere, fagfolk og forskning, I: Anne Landheim; Frøy Lode Wiig; Marit Brendbekken; Morten Brodahl & Stian Biong (red.),  Et bedre liv : historier, erfaringer og forskning om recovery ved rusmiddelmisbruk og psykiske helseproblemer.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205480322.  Innledning.  s 13 - 16
 • Brekke, Eva; Lien, Lars; Biong, Stian & Davidson, Larry (2016). From double trouble to dual recovery: Patient perspectives on recovery in dual disorders..
 • Biong, Stian & Soggiu, Anna-Sabina Lindroos (2015). Community based recovery-oriented services to people living with dual diagnosis.
 • Biong, Stian (2014). Overdose deaths as suicide: A phenomenological case study. Vis sammendrag
 • Johannessen, Aud; Möller, Anders; Haugen, Per Kristian & Biong, Stian (2014). A shifting sense of being: A secondary analysis and comparison of two qualitative studies on young-onset dementia.
 • Tjagvad, Christian; Petersen, Helle; Thylstrup, Birgitte; Biong, Stian & Clausen, Thomas (2014). Forgiftningsdødsfald og øvrige narkotikarelaterede dødsfald i Danmark 2008-2011.
 • Biong, Stian (2013). Hva er personlig og sosial recovery?.
 • Biong, Stian (2013). Håp og håpefull praksis i rus- og psykisk helsefeltet.
 • Biong, Stian (2013). Håp –som livsprosesser og praksiser - Hvordan bidra til håp-fremmende psykisk helsearbeid?.
 • Biong, Stian (2013). Metaforer noen dør med- om språk og språk-observasjoner ved alvorlige rusproblemer og selvmordsadferd.
 • Biong, Stian (2013). Nytenkning om overdoser. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 22- 22
 • Biong, Stian (2013). Om håp og håpefull praksis i rus- og psykisk helsefeltet.
 • Biong, Stian (2013). Recovery.
 • Biong, Stian (2013). Recovery.
 • Biong, Stian (2013). Recovery.
 • Biong, Stian (2013). Recovery som teoretisk og praktisk tilnærming i lokalbasert psykisk helse- og rusarbeid.
 • Biong, Stian & Borg, Marit (2013). Recovery.
 • Biong, Stian & Karlsson, Bengt (2013). Et hjem for deg, et hjem for andre?. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  10(2), s 102- 104
 • Johannessen, Aud; Möller, Anders; Haugen, Per Kristian & Biong, Stian (2013). A shifting sence of being.
 • Ness, Ottar; Karlsson, Bengt Eirik; Borg, Marit; Biong, Stian; Sundet, Rolf; McCormack, Brendan & Kim, Hesook Suzie (2013). A model for collaborative practice in mental health- and substance abuse services.
 • Ness, Ottar; Karlsson, Bengt; Borg, Marit; Biong, Stian; Sundet, Rolf; McCormack, Brendan & Kim, Hesook Suzie (2013). A Model for Collaborative Practice in Community Mental Health Care.
 • Sælør, Knut Tore; Ness, Ottar & Biong, Stian (2013). Experiences of hope within the mental health and substance abuse services.
 • Biong, Stian (2012). A micro-sociological perspective on social networks: a linguistic approach to preventing overdoses in men who are dependent on opiates.
 • Biong, Stian (2012). Pearls of Hope – disparate hues of hope in different care contexts. Vis sammendrag
 • Biong, Stian (2012). Social network guiding professionals in psychiatric treatment and care.
 • Biong, Stian (2012). Tilfriskning- hva virker? Om bedringsprosesser ved sammensatte lidelser.
 • Biong, Stian; Fugletveit, Ragnhild & Lofthus, Ann-Mari (2012). Utdanningen medarbeider med brukererfaring i Nedre Buskerud : en forskningsbasert evaluering.
 • Biong, Stian; Ness, Ottar & Karlsson, Bengt (2012). Springbrett og anerkjennelse i en oppgavebasert tilnærming : En forskningsbasert evaluering av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammens aktiviteter relatert til Nyby'n Aktivitetskafé.
 • Fodstad, Hjørdis & Biong, Stian (2012). Samarbeid og samhandling - med hvem, om hva og hvordan. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  9(4), s 290- 291
 • Gjersing, Linn Renathe; Biong, Stian Nissen; Ravndal, Edle; Waal, Helge; Bramness, Jørgen Gustav & Clausen, Thomas (2011). Dødelige overdoser i Oslo 2006 til 2008 : En helhetlig gjennomgang. Rapport. 2.
 • Biong, Stian (2010). The basic foundation and contribution of qualitative methodology in suicide research : ideas, challenges and empirical examples.
 • Biong, Stian (2009). Metaforer som perspektiv i arbeidet med å forebygge selvmordsadferd hos yngre menn med heroinavhengighet. Vis sammendrag
 • Biong, Stian (2009). Metaphors- a tool when words are insufficient.
 • Biong, Stian & Alstadius, Ståle (2008). Det siste skuddet i Oslo. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.  s 15

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. mars 2013 12:34 - Sist endret 7. mars 2013 12:34