Stian Nissen Biong

Bilde av Stian Nissen Biong
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Bygg 45 0450 OSLO
Postadresse Postboks 1039 Blindern 0315 OSLO

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Landheim, Anne; Wiig, Frøy Lode; Brendbekken, Marit; Brodahl, Morten & Biong, Stian (red.) (2016). Et bedre liv : historier, erfaringer og forskning om recovery ved rusmiddelmisbruk og psykiske helseproblemer. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205480322.
 • Biong, Stian & Ytrehus, Siri (red.) (2012). Helsehjelp til personer med rusproblemer. Akribe Forlag.  ISBN 978-82-7950-160-2.  283 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sælør, Knut Tore; Ness, Ottar; Borg, Marit & Biong, Stian (2017). You never know what´s around the next corner: Exploring practitioners` hope inspiring practices.
 • Biong, Stian & Borg, Marit (2016). Hva handler recovery om?, I: Anne Landheim; Frøy Lode Wiig; Marit Brendbekken; Morten Brodahl & Stian Biong (red.),  Et bedre liv : historier, erfaringer og forskning om recovery ved rusmiddelmisbruk og psykiske helseproblemer.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205480322.  Kap. 1.  s 18 - 29
 • Biong, Stian & Landheim, Anne (2016). Recovery sett fra brukere, fagfolk og forskning, I: Anne Landheim; Frøy Lode Wiig; Marit Brendbekken; Morten Brodahl & Stian Biong (red.),  Et bedre liv : historier, erfaringer og forskning om recovery ved rusmiddelmisbruk og psykiske helseproblemer.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205480322.  Innledning.  s 13 - 16
 • Brekke, Eva; Lien, Lars; Biong, Stian & Davidson, Larry (2016). From double trouble to dual recovery: Patient perspectives on recovery in dual disorders..
 • Biong, Stian & Soggiu, Anna-Sabina Lindroos (2015). Community based recovery-oriented services to people living with dual diagnosis.
 • Biong, Stian (2014). Overdose deaths as suicide: A phenomenological case study.
 • Johannessen, Aud; Möller, Anders; Haugen, Per Kristian & Biong, Stian (2014). A shifting sense of being: A secondary analysis and comparison of two qualitative studies on young-onset dementia.
 • Tjagvad, Christian; Petersen, Helle; Thylstrup, Birgitte; Biong, Stian & Clausen, Thomas (2014). Forgiftningsdødsfald og øvrige narkotikarelaterede dødsfald i Danmark 2008-2011 .
 • Biong, Stian (2013). Hva er personlig og sosial recovery?.
 • Biong, Stian (2013). Håp og håpefull praksis i rus- og psykisk helsefeltet.
 • Biong, Stian (2013). Håp –som livsprosesser og praksiser - Hvordan bidra til håp-fremmende psykisk helsearbeid?.
 • Biong, Stian (2013). Metaforer noen dør med- om språk og språk-observasjoner ved alvorlige rusproblemer og selvmordsadferd.
 • Biong, Stian (2013). Nytenkning om overdoser. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 22- 22
 • Biong, Stian (2013). Om håp og håpefull praksis i rus- og psykisk helsefeltet.
 • Biong, Stian (2013). Recovery.
 • Biong, Stian (2013). Recovery.
 • Biong, Stian (2013). Recovery.
 • Biong, Stian (2013). Recovery som teoretisk og praktisk tilnærming i lokalbasert psykisk helse- og rusarbeid.
 • Biong, Stian & Borg, Marit (2013). Recovery.
 • Biong, Stian & Karlsson, Bengt (2013). Et hjem for deg, et hjem for andre?. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  10(2), s 102- 104
 • Johannessen, Aud; Möller, Anders; Haugen, Per Kristian & Biong, Stian (2013). A shifting sence of being.
 • Ness, Ottar; Karlsson, Bengt Eirik; Borg, Marit; Biong, Stian; Sundet, Rolf; McCormack, Brendan & Kim, Hesook Suzie (2013). A model for collaborative practice in mental health- and substance abuse services.
 • Ness, Ottar; Karlsson, Bengt; Borg, Marit; Biong, Stian; Sundet, Rolf; McCormack, Brendan & Kim, Hesook Suzie (2013). A Model for Collaborative Practice in Community Mental Health Care.
 • Sælør, Knut Tore; Ness, Ottar & Biong, Stian (2013). Experiences of hope within the mental health and substance abuse services.
 • Biong, Stian (2012). A micro-sociological perspective on social networks: a linguistic approach to preventing overdoses in men who are dependent on opiates.
 • Biong, Stian (2012). Pearls of Hope – disparate hues of hope in different care contexts.
 • Biong, Stian (2012). Social network guiding professionals in psychiatric treatment and care.
 • Biong, Stian (2012). Tilfriskning- hva virker? Om bedringsprosesser ved sammensatte lidelser.
 • Biong, Stian; Fugletveit, Ragnhild & Lofthus, Ann-Mari (2012). Utdanningen medarbeider med brukererfaring i Nedre Buskerud : en forskningsbasert evaluering .
 • Biong, Stian; Ness, Ottar & Karlsson, Bengt (2012). Springbrett og anerkjennelse i en oppgavebasert tilnærming : En forskningsbasert evaluering av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammens aktiviteter relatert til Nyby'n Aktivitetskafé .
 • Fodstad, Hjørdis & Biong, Stian (2012). Samarbeid og samhandling - med hvem, om hva og hvordan. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  9(4), s 290- 291
 • Gjersing, Linn Renathe; Biong, Stian Nissen; Ravndal, Edle; Waal, Helge; Bramness, Jørgen Gustav & Clausen, Thomas (2011). Dødelige overdoser i Oslo 2006 til 2008 : En helhetlig gjennomgang.
 • Biong, Stian (2010). The basic foundation and contribution of qualitative methodology in suicide research : ideas, challenges and empirical examples.
 • Biong, Stian (2009). Metaforer som perspektiv i arbeidet med å forebygge selvmordsadferd hos yngre menn med heroinavhengighet.
 • Biong, Stian (2009). Metaphors- a tool when words are insufficient.
 • Biong, Stian & Alstadius, Ståle (2008). Det siste skuddet i Oslo. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.  s 15

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. mars 2013 12:34 - Sist endret 7. mars 2013 12:34