Svetlana Skurtveit

Bilde av Svetlana Skurtveit
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Bygg 45 0450 OSLO
Postadresse Postboks 1039 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

Forsker på bruk og misbruk av vanedannede legemidler, epidemiologiske metoder

Pågående forskning

 • Opioid use in the Norwegian general population

 • Prescription drug use among patients in Opioid maintenance treatment (OMT)

 • Prescription drug use during pregnancy

 • Does Nicotine Dependence predict problematic use of prescribed opioids

Undervisning

Erfaringbasert master -Master i psykososialt arbeid

Bakgrunn

Utdannelse

1986    Doktorgrad i uorganisk kjemi (RNDr.) Det naturvitenskapelige fakultet, Praha, Tsjekkoslovakia

1992    Dr. scient grad ved kjemisk institutt Universitetet i Bergen

Praksis

 • 1989 - 1992 Stipendiat ved Den Norske Kreftforening.
 • 1992 - 2001 Forsker ved Statens rettstoksikologiske institutt (SRI)
 • 2001- Forsker ved Statens helseundersøkelser/senere Nasjonalt Folkehelseinstitutt
 • 2005-2009 Professor II UiTø (Farmasi) Det medisinske fakultet
 • 2009- Professor II UiO, Det medisinske fakultet. Senter for rus og avhengighetsforskning (SERAF)

Priser

 • The Scandinavian association for the Study of Pain- meeting 2010, Oslo
 • Poster pris på Farmasidagene 2010

Samarbeid

 • Nasjonalt kompetansesenter for sammensatte lidelser (NKSL), Trondheim
 • Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for epidemiologi
 • Høyskolen i Hedmark:
 •  
 • Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning ved FHI
 •  
 • Universitet i Tromsø
 •  
 • Universitet i Ottawa, Canada
Emneord: Helse og medisin, Mental helse, Rus og medikamentmisbruk, Epidemiologi, Benzodiazepiner, Opiatavhengighet

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Handal, Marte; Nechanska, Blanka; Lund, Ingunn Olea; Gabrhelik, Roman; Mahic, Milada; Engeland, Anders; Mravcik, Viktor & Skurtveit, Svetlana (2017). OMT or drug abuse during pregnancy - does it affect the offspring? Results from Nationwide registry studies in the Czech Republic and Norway.
 • Holdø, Ingvild; Bramness, Jørgen Gustav; Handal, Marte; Hansen, Berit Marina Hjelde; Hjellvik, Vidar & Skurtveit, Svetlana (2017). Infants With dispensed hypnotics have a greater risk of developing hyperkinetic disorder in School age.
 • Holdø, Ingvild; Bramness, Jørgen Gustav; Skurtveit, Svetlana; Handal, Marte; Hansen, Berit Hjelde & Hjellvik, Vidar (2017). Infants with Sleep Problems have a Greater Risk of Developing ADHD in school age.
 • Muller, Ashley; Clausen, Thomas & Skurtveit, Svetlana (2017). Building an abstinent network to support quality of life gains through treatment.
 • Nechanska, Blanka; Mravcik, Viktor; Skurtveit, Svetlana; Lund, Ingunn Olea; Gabrhelik, Roman; Engeland, Anders & Handal, Marte (2017). Condition of newborns of women received OMT and opiates during pregnancy: comparison of Czech and Norwegian cohorts.
 • Bukten, Anne; Stavseth, Marianne Riksheim; Skurtveit, Svetlana; Kunøe, Nikolaj; Lobmaier, Philipp Paul; Lund, Ingunn Olea & Clausen, Thomas (2016). Rusmiddelbruk og helsesituasjon blant innsatte i norske fengsel. Resultater fra The Norwegian offender mental health and addiction study (NorMA) . Fulltekst i vitenarkiv
 • Handal, Marte; Mahic, Milada; Hjellvik, Vidar; Lund, Ingunn Olea; Øhman, Inger; Wikner, Birgitta Nordstedt; Kieler, Helle; Nørgaard, Mette; Hernandez-Diaz, Sonia; Bramness, Jørgen Gustav; Ravndal, Edle; Halmesmæki, Erja & Skurtveit, Svetlana (2016). Background and design: A Scandinavian cohort of pregnant women in opioid maintenance treatment during pregnancy: long term consequences for the child (ScopeOMT).
 • Tjagvad, Christian; Clausen, Thomas & Skurtveit, Svetlana (2016). Addictive medication in relation to drug treatment and overdose death. Fulltekst i vitenarkiv
 • Berg, Christian Lie; Skurtveit, Svetlana; Sakshaug, Solveig; Hjellvik, Vidar & Handal, Marte (2015). Reduced Prescribing of Benzodiazepines in Denmark and Norway. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology.  ISSN 1742-7835.  116(6), s 457- 458 . doi: 10.1111/bcpt.12377
 • Hartz, Ingeborg; Skurtveit, Svetlana; Hjellvik, Vidar; Furu, Kari; Nesvåg, Ragnar & Handal, Marte (2015). Antidepressant drug use among adolescents during 2004-2013 – a population-based linkage study between the Nationwide prescription database and patient register. Norsk Epidemiologi, Supplement.  ISSN 0803-4206.  25, s 95- 95
 • Hartz, Ingeborg; Skurtveit, Svetlana; Steffenak, Anne Kjersti Myhrene; Karlstad, Øystein & Handal, Marte (2015). Psychotropic drug use among 0-17 year olds during 2004-2013: a nationwide prescription database study.
 • Hoff, Mari; Skurtveit, Svetlana; Meyer, Haakon E; Langhammer, Arnulf; Søgaard, Anne-Johanne; Syversen, Unni; Abrahamsen, Bo & Schei, Berit (2015). Use of anti-osteoporotic drugs among women in central Norway after a forearm fracture. Norsk Epidemiologi, Supplement.  ISSN 0803-4206.  25, s 96- 96
 • Lund, Ingunn Olea; Skurtveit, Svetlana & Handal, Marte (2015). Commentary on Raitasalo et al. (2015): The great potential in nation-wide registers to study prescription drug use and abuse. Addiction.  ISSN 0965-2140.  110(4), s 644- 645 . doi: 10.1111/add.12856
 • Hartz, Ingeborg; Handal, Marte; Tverdal, Aage & Skurtveit, Svetlana (2014). Pediatric off-label use of melatonin - a register-linkage study between the Norwegian Prescription Database and Patient Registry.
 • Hartz, Ingeborg; Skurtveit, Svetlana & Handal, Marte (2014). Trends in melatonin use during 2004 to 2011 among children and adolecents. A Nationwide prescription database study.
 • Hartz, Ingeborg; Skurtveit, Svetlana; Karlstad, Øystein; Steffenak, Anne Kjersti Myhrene & Handal, Marte (2014). Psychotropic drug use among 0-17 year olds during 2004-2013: a nationwide prescription database study.
 • Hartz, Ingeborg; Skurtveit, Svetlana; Steffenak, Anne Kjersti Myhrene; Karlstad, Øystein & Handal, Marte (2014). Psychotropic drug use among 0-17 year olds during 2004-2013: a Nationwide prescription database study. Norsk Epidemiologi, Supplement.  ISSN 0803-4206.  24, s 57- 57
 • Hartz, Ingeborg; Skurtveit, Svetlana; Steffenak, Anne Kjersti Myhrene; Karlstad, Øystein & Handal, Marte (2014). Psychotropic drug use among 0-17 year olds during 2004-2013: a Nationwide prescription database study.
 • Nielsen, Christopher Sivert; Handal, Marte; Skurtveit, Svetlana & Steingrímsdóttir, Ólöf Anna (2014). Langvarige smertetilstander, I: Camilla Stoltenberg (red.),  Folkehelserapporten 2014. Helsetilstanden i Norge.  Folkehelseinstituttet.  ISBN 9788280826350.  Del 3..  s 141 - 147
 • Bukten, Anne; Clausen, Thomas & Skurtveit, Svetlana (2012). Criminal convictions among patients in opioid maintenance treatment in Norway. A national cohort study.
 • Furu, Kari; Karlstad, Øystein; Skurtveit, Svetlana & Selmer, Randi (2012). Treatment of ADHD with Psychostimulants in Patients on Opioid Maintenance Therapy (OMT) in Norway – A Nationwide Study. Pharmacoepidemiology and Drug Safety.  ISSN 1053-8569.  21, s 424- 424
 • Gustavsen, Ingebjørg Gussgard; Mørland, Jørg; Bramness, Jørgen Gustav & Skurtveit, Svetlana (2012). Zopiclone and traffic safety: introducing legalized blood zopiclone concentration limits - is it evidence based?.
 • Holdo, Ingvild; Handal, Marte; Skurtveit, Svetlana & Bramness, Jørgen Gustav (2012). Parent's Use of Hypnotics Predicts Alimemazine Use in Infants and Toddlers. Pharmacoepidemiology and Drug Safety.  ISSN 1053-8569.  21, s 142- 143
 • Lund, Ingunn Olea; Engeland, Anders; Furu, Kari; Ravndal, Edle; Skurtveit, Svetlana & Handal, Marte (2012). Prescription Drug Use among Pregnant Women in Opioid Maintenance Treatment. Pharmacoepidemiology and Drug Safety.  ISSN 1053-8569.  21, s 388- 388

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 11:44 - Sist endret 27. mai 2011 12:02