Trine Bjøro

Bilde av Trine Bjøro
English version of this page
Telefon +47-22935906
Mobiltelefon +47-95179192
Rom A 108
Brukernavn
Besøksadresse Avdeling for medisinsk biokjemi Radiumhospitalet Oslo Universitetssykehus
Postadresse Postboks 4950 Nydalen 0424 OSLO

Forskningfelt

  • Tumormarkører og immunoassay
  • Endokrinologi med fokus på thyreoidea
  • Langtidseffekter hos kreftoverlevere (endokrin dysfunksjon)
  • Molekylær diagnostikk av thyreoideakreft
  • Thyreoideaepidemiologi (HUNT)

Undervisning

Medisinske studenter i medisinsk biokjemi (klinisk biokjemi)

Bakgrunn

  • Fra 2010 seksjonsleder for Medisinsk fagligseksjon, Avd for medisinsk biokjemi
  • Fra 2007 professor II ved Institutt for klinisk medisin.
  • 1990 Spesialist i medisinsk biokjemi
  • 1988 dr med ved UiO
  • 1980 cand med UiO
Emneord: Endokrinologi, Thyroiea, Kreftmarkører/Tumormarkører, Immunoassay, USA
Publisert 13. apr. 2011 11:36 - Sist endret 23. aug. 2017 10:14