Thomas Clausen

Bilde av Thomas Clausen
English version of this page
Telefon +47-23368978
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Bygg 45 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1039 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

 • Ulike behandlingstilnærminger og effekt i behandlingen av rusmiddelavhengighet
 • LAR-behandling og øvrig behandling av opioid avhengighet
 • Overdoser; årsaker og effektive tiltak
 • Evaluering av nye intervensjoner i rusfeltet; fokus på lokal kunnskapsgenerering
 • Alkoholkonsum og mental helse i lav- og middelinntektsland
 • Utvikling av forskningsmetoder og epidemiologisk metoder i rusfaget
 • Tverrfaglig forskning med komplementære metoder
 • Forskningsledelse

Undervisning

 • Epidemiologi og terminologi i rusmedisin
 • Forskningsmetode og formidling av forskningsresultater
 • Behandling av rus- og avhengighetslidelser
 • Behandlingsutfall og hvor godt virker behandling? Utforske ulike utfall og faktorer som påvirker utfall
 • Rus og svangerskap
 • Overdoser
 • LAR-behandling
 • Tvangsbehandlinge etter Helse- og Omsorgstjenesteloven

Bakgrunn

Professor Thomas Clausen avla medisinsk embetseksamen i 2000, ved Universitetet i Oslo og disputerte for graden Dr. med i 2005 også ved Universitetet i Oslo. Avhandlingen hadde tittelen; "Old age and ageing in Botswana; Health, Nutrition and Lifestyle". Har vært ansatt ved SKR/SERAF siden vinteren 2006. Senterleder ved SERAF fra høsten 2016.

Er forskningsgruppeleder for forskningsgruppen; LAR og opioid avhengighet, ved SERAF.

Fulbright scholar ved Alcohol Research Group (ARG) i Emeryville, California, USA; for perioden 2014-2015.

 

https://www.researchgate.net/profile/Thomas_Clausen2

 

Verv

Nasjonal ekspert for "Rusmiddelrelatert dødelighet" i EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction), med årlig representasjon ved møter i Lisboa, Portugal

Samarbeid

 • Pågående samarbeid med WHO i Genève vedrørende prosjekter om alkoholkonsum i Afrika og øvrige lav- og middelinnteksts land
 • Pågående Europeisk-Amerikansk samarbeidsprosjekt med EUROPAD/RADARS for kartlegging av rusmiddelbruk forut for behandlingsopphold
 • Pågående Nordisk samarbeid om registerforskning for overdosedødelighet og for utfall av LAR-behandling i de nordiske landene
 • Pågående samarbeid med Sørlandet Sykehus, Avdeling for Rus og Avhengighet på flere prosjekter som undersøker nytten av ulike rusbehandlingstiltak, inklusive tvangsbehandling, 12-trinnsbehandling og LAR-behandling
 • Pågående samarbeid med regionale LAR-senter/Helseforetak i Norge for evaluering av nytten av LAR-behandlingen
 • Pågående samarbeid med Helsedirektoratet, Oslo kommune og Bergen kommune omkring gjennomføring av og evaluering av prosjektet «Utdeling av nalokson nesespray til brukere» som er del av nasjonal overdose strategi 2014-18
 • Pågående samarbeid med ARG i California, om alkoholkonsum og konsekvenser med fokus på lav- og middelinntektsland

PhD veiledning

Pågående PhD-prosjekter:

Marianne Riksheim; Longitudinelle analyser av LAR- i Norge data

Kristine Jonassen; (Forskerlinjestudent) Overdosedødelighet i Oslo

Adrian Razvan Pasareanu; Tvangsbehandling i rusfeltet og langtidsresultater

Ingeborg Skjærvø; Kriminalitet og rusbehandling: NorCOMT-prosjektet

Desiree Madah-Amiri; Utdeling av nalokson nesespray til brukere av opioider

Ashley Muller; Livskvalitet, sosiale nettverk og rusbehandling: NorCOMT-prosjektet

Anne Bech; Dødelighet i LAR-behandling i Norge

Gjennomførte PhD-prosjekter

Christian Tjagvad; Vanedannende medisiner og relasjon til avhengighetsbehandling og overdosedødelighet (2016)

Ingrid A. Havnes;Vold og lekkasje av LAR-medisiner fra LAR pasienter; Komplementær-metode-studie (2015)

Priscilla Martinez; Alkoholkonsum i utvalgte grupper i Afrika; WHO-data (2013)

Anne Opsal; Tvangsbehandling blant rus-pasienter (2013)

Anne Bukten; Kriminalitet i LAR, registerstudier (2012)

John-Kåre Vederhus; Tolvtrinnbaserte selvhjelpsgrupper; holdninger og deltagelse (2012)

Linn Gjersing; Kunnskaper og holdninger blant ansatte i LAR-sentre (2011)

Emneord: Rus- og avhengighetsmedisin, Epidemiologi, Internasjonal helse

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Muller, Ashley; Clausen, Thomas & Skurtveit, Svetlana (2017). Building an abstinent network to support quality of life gains through treatment.
 • Bukten, Anne; Stavseth, Marianne Riksheim; Skurtveit, Svetlana; Kunøe, Nikolaj; Lobmaier, Philipp Paul; Lund, Ingunn Olea & Clausen, Thomas (2016). Rusmiddelbruk og helsesituasjon blant innsatte i norske fengsel. Resultater fra The Norwegian offender mental health and addiction study (NorMA) . Fulltekst i vitenarkiv
 • Havnes, Ingrid Amalia; Clausen, Thomas & Bukten, Anne (2016). Anabolic androgenic steroid use prior to and during imprisonment - findings from a Norwegian national prison survey.
 • Lobmaier, Philipp Paul & Clausen, Thomas (2016). Radical red tape reduction by government supported nasal naloxone: the Norwegian pilot project is innovative, safe and an important contribution to further development and dissemination of take-home naloxone. Addiction.  ISSN 0965-2140.  11(4), s 586- 587 . doi: 10.1111/add.13261
 • Madah-Amiri, Desiree & Clausen, Thomas (2016). The use of public health infrastructure probably the best strategy for national and large-scale naloxone distribution programmes. Addiction.  ISSN 0965-2140.  111(7), s 1309- 1310 . doi: 10.1111/add.13400
 • Tjagvad, Christian; Clausen, Thomas & Skurtveit, Svetlana (2016). Addictive medication in relation to drug treatment and overdose death. Fulltekst i vitenarkiv
 • Clausen, Thomas (2015). Coherent long-term treatment approaches–superior in the treatment of opioid dependence. Addiction.  ISSN 0965-2140.  110(6), s 1006- 1007 . doi: 10.1111/add.12922
 • Havnes, Ingrid Amalia; Clausen, Thomas; Middelthon, Anne-Lise Orvin & Waal, Helge (2015). Violence and diversion of prescribed opioids among individuals in opioid maintenance treatment.A complementary methods study of violent crime convictions in a national cohort and qualitative interviews among prisoners.
 • Clausen, Thomas; Kristensen, Øistein; Clausen, Thomas & Åsland, Reidun (2014). Re: Pasienter som avbryter LAR-behandling - hvordan går det med dem?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134(16), s 1548- 1549 . doi: 10.4045/tidsskr.14.0927
 • Skeie, Ivar; Clausen, Thomas & Bukten, Anne (2014). I. Skeie og medarbeidere svarer: :. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134(16), s 1548 . doi: 10.4045/tidsskr.14.0922
 • Skeie, Ivar; Clausen, Thomas & Bukten, Anne (2014). Legemiddelassistert rehabilitering – viktig behandling med dilemmaer :. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134(11), s 1156- 1158 . doi: 10.4045/tidsskr.13.1429
 • Tjagvad, Christian; Petersen, Helle; Thylstrup, Birgitte; Biong, Stian & Clausen, Thomas (2014). Forgiftningsdødsfald og øvrige narkotikarelaterede dødsfald i Danmark 2008-2011 .
 • Martinez, Priscilla; Lien, Lars; Clausen, Thomas & Landheim, Anne (2013). Alcohol use in special populations in Africa: Data from the World Health Survey and Study on Global AGEing and adult health.
 • Opsal, Anne; Clausen, Thomas & Larsen, Tor Ketil (2013). Involuntarily admitted patients with substance use disorders.
 • Wüsthoff, Linda Elise; Rognli, Eline Borger; Waal, Helge & Clausen, Thomas (2013). Lost in Downtown Oslo - How did they get there and how do they get out? - A Project presentation.
 • Bramness, Jørgen Gustav; Clausen, Thomas; Ravndal, Edle & Waal, Helge (2012). LAR- forskningen 2011.
 • Bukten, Anne; Clausen, Thomas & Skurtveit, Svetlana (2012). Criminal convictions among patients in opioid maintenance treatment in Norway. A national cohort study.
 • John-Kåre, Vederhus & Clausen, Thomas (2012). Addiction professionals’ and substance abuse patients’ attitudes towards and usage of 12-step-based self-help groups.
 • Waal, Helge; Clausen, Thomas; Håseth, Atle & Lillevold, Pål Henrik (2012). Statusrapport 2011 LAR i Helseforetakene.
 • Bukten, Anne; Røislien, Jo; Skurtveit, Svetlana & Clausen, Thomas (2011). GENDER DIFFERENCES IN CRIME DURING PERIODS OF TRANSITION IN OPIOID MAINTENANCE TREATMENT: A NATIONAL COHORT STUDY. Drug and Alcohol Review.  ISSN 0959-5236.  30, s 16- 16
 • Clausen, Thomas (2011). Mortality is reduced while on opiate maintenance treatment, but there is a temporary increase in mortality immediately after starting and stopping treatment, a finding that may vary by setting. Evidence-Based Medicine.  ISSN 1356-5524.  16(3), s 94- 95
 • Gjersing, Linn Renathe; Biong, Stian Nissen; Ravndal, Edle; Waal, Helge; Bramness, Jørgen Gustav & Clausen, Thomas (2011). Dødelige overdoser i Oslo 2006 til 2008 : En helhetlig gjennomgang.
 • Gjersing, Linn Renathe & Clausen, Thomas (2011). Holdninger og behandlinger. Rus & samfunn.  ISSN 1500-8614.  5(3), s 28- 29
 • Gjersing, Linn Renathe; Clausen, Thomas & Waal, Helge (2011). Staff attitudes towards opioid maintenance treatment (OMT) and the associations with treatment .
 • Gjersing, Linn Renathe; Jonassen, Kristine Vinge; Skurtveit, Svetlana; Bramness, Jørgen Gustav & Clausen, Thomas (2011). A descriptive registry study of those who died from drug-induced deaths between 2006-2008 in Oslo.
 • Hjemdahl, Bente; John-Kåre, Vederhus & Clausen, Thomas (2011). Quality of Life (QoL) - Perceived QoL among Patients Admitted to Detox.
 • Waal, Helge; Clausen, Thomas; Håseth, Atle & Lillevold, Pål Henrik (2011). SERAF rapport 1/2012. Statusrapport 2011 LAR i helseforetakene.
 • Waal, Helge; Gjersing, Linn Renathe & Clausen, Thomas (2011). Open Drug Scenes and Overdose Mortality - What to Do? Lessons from five European cities.
 • Bukten, Anne; Havnes, Ingrid Amalia; Skurtveit, Svetlana; Gossop, Michael; Waal, Helge; Stangeland, Per & Clausen, Thomas (2010). Kriminalitet - før, under og etter LAR (1997-2003)Fokus på regionale forskjeller.
 • Bukten, Anne; Skurtveit, Svetlana; Gossop, Michael; Havnes, Ingrid Amalia; Waal, Helge & Clausen, Thomas (2010). The effect of Opioid Maintenance Treatment on rates of criminal charges during a 7 year study period: A longitudinal national cohort study.
 • Fredheim, Olav Magnus; Borchgrevink, Petter Chr.; Nordstrand, Berit; Clausen, Thomas & Skurtveit, Svetlana (2010). Prescription of analgesics to patients in opioid maintenance therapy - a pharmacoepidemiological study.
 • Havnes, Ingrid Amalia; Bernard, Jean-Paul Anthony; Waal, Helge; Clausen, Thomas & Mørland, Jørg (2010). Methadone treatment and methadone-related deaths in Norway.
 • Havnes, Ingrid Amalia; Bukten, Anne; Waal, Helge & Clausen, Thomas (2010). Violent crime before, during and after opioid maintenance treatment; a national cohort study.
 • Havnes, Ingrid Amalia; Bukten, Anne; Waal, Helge & Clausen, Thomas (2010). Voldskriminalitet før, under og etter LAR.
 • Waal, Helge; Clausen, Thomas; Håseth, Atle & Lillevold, Pål Henrik (2010). SERAF rapport 1/2010 Statusrapport 2009 .
 • Anchersen, Katinka; Hansteen, Viggo; Gossop, Michael; Clausen, Thomas & Waal, Helge (2009). QTc Prolongation during opioid maintenance treatment: congenital long QT syndrome and cardiac management.
 • Clausen, Thomas (2009). Age and its relationship with cause of death among opiate users.
 • Clausen, Thomas (2009). Mortalitet før, under og etter LAR.
 • Clausen, Thomas (2009). Opioid Maintenance Therapy (OMT) and cardiac arrhythmia; Mortality assessment in a Norwegian national registry study.
 • Clausen, Thomas (2009). Samfunnets reaksjoner og sanksjoner; bruk av tvang.
 • Gjersing, Linn Renathe; Waal, Helge & Clausen, Thomas (2009). BENZODIAZEPINE USE AMONG PATIENTS IN OPIOID MAINTENANCE TREATMENT (OMT) CENTRES WITH DIFFERENT TREATMENT APPROACHES. Drug and Alcohol Review.  ISSN 0959-5236.  28, s A24- A24
 • Gjersing, Linn Renathe; Waal, Helge & Clausen, Thomas (2009). Evaluering av Klinikk Motivasjon (SERAF rapport 3/2009).
 • Vederhus, John-Kåre; Kristensen, Øistein; Laudet, Alexandre & Clausen, Thomas (2009). Attitudes toward 12-step groups and referral practices in a culture naive to 12-step ideology.
 • Waal, Helge; Clausen, Thomas; Håseth, Atle & Lillevold, Pål Henrik (2009). LAR i Norge 10 år; Statusrapport 2008 (SERAF rapport 2/2009) .
 • Clausen, Thomas; Langva, H. A. & Gudmestad, Ove Tobias (2007). Heated Arctic Bundles, In  Proceedings of Russian Arctic Offshore Conference, RAO 2007.  Russian Arctic Offshore Conference, RAO 2007.  s 139
 • Clausen, Thomas; Langva, H. A. & Gudmestad, Ove Tobias (2007). Heated Arctic Bundles.
 • Clausen, Thomas & Rossow, Ingeborg (2007). Diverse alcohol drinking patterns in 20 African countries.
 • Clausen, Thomas & Waal, Helge (2007). Patterns of mortality after Opioid Maintenance Treatment.
 • Clausen, Thomas (2006). Mental disorder and limited social support predict of short survival in older persons in Botswana.
 • Clausen, Thomas & Holmboe-Ottesen, Gerd (2004). Health inequalities in older persons in Botswana, a sub-Saharan African country in health transition.
 • Clausen, Thomas; Gobotswang, Kesitegile & Holmboe-Ottesen, Gerd (2003). Nutritional status among the older adults in Botswana.
 • Clausen, Thomas; Romøren, Tor Inge & Holmboe-Ottesen, Gerd (2003). Health status among the elderly in Botswana .
 • Clausen, Thomas; Romøren, Tor Inge & Holmboe-Ottesen, Gerd (2003). Self reported health status among the elderly in Botswana.
 • Clausen, Thomas; Romøren, Tor Inge; Molebatsi, Robert & Holmboe-Ottesen, Gerd (2003). Alcohol consumption among the elderly in Botswana: Drinking patterns and some relevant health measures.
 • Johannessen, Hans-Olaf; Clausen, Thomas; Mjåland, Odd & Johnson, Egil (2003). Smerter og rehablitering etter dagkirurgi for lyskebrokk.
 • Clausen, Thomas; Romøren, Tor Inge; Gobotswang, Kesitegile & Holmboe-Ottesen, Gerd (2002). Alcohol consumption among the elderly in Botswana; Is it a health problem?.
 • Mjåland, Odd; Clausen, Thomas & Tønnessen, Theis (1997). Brokkirurgi-1-årsmateriale fra dagkirurgisk avdeling.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 11:37 - Sist endret 11. jan. 2017 16:49