Trond Ganes

Bilde av Trond Ganes
English version of this page
Telefon +47-23073581
Mobiltelefon 90659899 +47 906 59 899
Brukernavn

Publikasjoner

  • Hynås, Inger Anette; Ganes, Trond & Naalsund, Anne (2001). Acute respiratory failure caused by myotonic dystrophy. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  121, s 2278- 9
  • Helland, Ingrid Bergliot; Saugstad, Ola Didrik; Smith, Lars; Saarem, Kristin; Solvoll, Kari; Ganes, Trond & Drevon, Christian A (2001). Similar effects on infants of n-3 and n-6 fatty acids supplementation to pregnant and lactating women. Pediatrics.  ISSN 0031-4005.  108(5), s e82 . doi: 10.1542/peds.108.5.e82 Vis sammendrag
  • Rasmussen, Magnhild; Skjeldal, Ola; Ganes, Trond; Michalsen, H & Storm-Mathisen, Ingebjørg (2001). Critical illness polyneuropathy treated with plasmapheresis. European journal of paediatric neurology.  ISSN 1090-3798.  5, s A90
  • Ganes, Trond (2000). Elektroencefalografi (EEG), I: Leif Gjerstad & Ola Skjeldal (red.),  Nevrologi. Fra barn til voksen.  Vett og Viten.  s 75 - 78
  • Ganes, Trond (2000). Stimulusfremkalte svarpotensialer, I: Leif Gjerstad & Ola Skjeldal (red.),  Nevrologi. Fra barn til voksen.  Vett og Viten.  s 83 - 86
  • Skjeldal, Ola; Sponheim, Eili; Ganes, Trond; Jellum, Egil & Bakke, Søren Jacob (1998). Childhood autism: The need for physical investigations. Brain & development (Tokyo. 1979).  ISSN 0387-7604.  20, s 227- 233
  • Skjeldal, Ola; Sponheim, Eili; Ganes, Trond; Jellum, Egil & Bakke, Søren Jacob (1998). Childhood autism: the need for physical investigations. Brain & development (Tokyo. 1979).  ISSN 0387-7604.  20, s 227- 233 Vis sammendrag
  • Feet, Bjørn Aage; Medbø, Sverre; Rootwelt, Terje; Ganes, Trond & Saugstad, Ola Didrik (1998). Hypoxemic resucitation in newborn piglets. Recovery of somatosensory evoked potentials, hypoxanthine, and acid-base balance. Pediatric Research.  ISSN 0031-3998.  43, s 690- 696
  • Feet, Bjørn Aage; Medbø, Sverre; Rootwelt, Terje; Ganes, Trond & Saugstad, Ola Didrik (1998). Hypoxemic resuscitation in newborn piglets; Recovery of somatosensory evoked potentials, hypoxanthine and acid-base balance. Pediatric Research.  ISSN 0031-3998.  43, s 690- 696

Se alle arbeider i Cristin

  • Ganes, Trond (2002). Kompendium i nevrofysiologi for medisinske studenter.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 18. feb. 2014 10:12 - Sist endret 5. mars 2014 13:49