Livet rundt studiene

Studentorganisasjoner

  • logo-a-scalpella A Scalpella

    Blandet kor for medisin- odontologi- og ernæringsstudenter

  • Hs-i Helseledernes Studentforening

    Helseledernes Studentforenings formål er å samle foreningens medlemmer til å drøfte spørsmål av allmenn og faglig art.

Studentdemokrati

Medisinsk studentutvalg (MSU) er det øverste studentorgan ved fakultetet, og er representert i aktuelle styrer, råd og utvalg.

Studenttidsskrift

Æsculap er medisinstudentenes tidsskrift.

Felles for alle studenter ved UiO

Studentarrangementer ved fakultetet

Ingen kommende arrangementer

Mer ...