Livet rundt studiene

Studentdemokrati

Medisinsk studentutvalg (MSU) er det øverste studentorgan ved fakultetet, og er representert i aktuelle styrer, råd og utvalg.

Studenttidsskrift

Æsculap er medisinstudentenes tidsskrift.

MedLink

Forening for studenter fra alle studieretninger innen helse

Norsk forum for helseledelse

Alumniorganisasjon for nåværende og tidligere MHA-studenter

Felles for alle studenter ved UiO

Studentarrangementer ved fakultetet

Ingen kommende arrangementer

Mer ...

Studentarrangementer ved UiO