Sirenene

- medisinstudentenes jentekor

Sirenene er medisinfakultetets rene jentekor. Korets formål er å spre trivsel og glede blant korets egne medlemmer og medstudenter med vår glade sang.

Vi har et variert sangrepertoar, men holder oss til de lettere sjangre. Koret holder minst en konsert i året og deltar på fakultetes arrangementer. Sirenene skal bidra til at studenter på tvers av kullgrensene kan være sammen, og dermed skape samhold og vennskap blant studenter på ulike kull. Vi drar på tur hvert år, har kake hver korøvelse og har det veldig moro sammen.

Kontakt

Telefon: 97595985
E-post: sirenene(a)gmail.com

Kontaktperson
Kathrina Isachsen
Telefon: 97595985
E-post: kathrina.isachsen(a)studmed.uio.no

Publisert 9. mars 2011 22:21 - Sist endret 9. nov. 2017 10:34