English version of this page

Medisinsk fagutvalg (MFU)

MFU er et utvalg av medisinstudentenes tillitsvalgte. Her er det representanter fra alle kull som skal fremme medisinstudentenes interesser overfor fakultetets ledelse og andre myndigheter. MFU er representert i Studentparlamentet.

MFU har oppgaver som strekker seg fra daglig drift med forvaltning av bokskap, lesesalsplasser etc. til konkrete studentpolitiske saker som vedrører studentene på profesjonsstudiet. Blant annet er utvalget involvert når fakultetet skal innføre nye eksamensformer.

For mer info og direkte oppdatering, lik MFUs side: https://www.facebook.com/mfuoslo

Kontakt

Ingeborg Solberg (leder): ledermfu@gmail.com

Maja Schenkel (sekretær): sekretarmfu@gmail.com

Publisert 26. feb. 2011 17:59 - Sist endret 26. jan. 2018 11:25