English version of this page

Medisinsk studentutvalg (MSU)

MSU representerer alle studentene ved Det medisinske fakultet, fra både bachelor- og masterstudiene og profesjonsstudiet i medisin.

MSU-logo

 

Medisinsk studentutvalg (MSU) fungerer som et overordnet og samlende organ for alle studenter ved fakultetet. Hvert studieprogram har et fagutvalg/programutvalg som ivaretar programstudentenes rettigheter og interesser. Alle fagutvalgene er representert i MSU. MSU vil sikre at studentene er godt representert i fakultetets utvalg, styrer og råd. Studentutvalget har til oppgave å drøfte og eventuelt uttale seg om saker som gjelder fakultetet og dets virksomhet, og saker generelt som MSU anser viktige for fakultetets studenter, eksempelvis studentvelferd.

Alle studenter ved Det medisinske fakultet har mulighet til å søke om penger til alle ulike typer aktiviteter gjennom fondet "Midler til studentrettede tiltak". Det er MSU som i samarbeid med fakultetet behandler disse søknadene. Informasjon om søknadsprosessen og frister blir sendt ut i månedsskiftet februar/mars hvert år.

MSU har kontor på Rikshospitalets område B1, vis-à-vis Mikrobiologi-labben. Post kan leveres i postkassen utenfor døren.

 

Representanter i MSU, studieåret 2015-2016
Leder  Tiril Seppola Reed
Sekretær:  Johan Parnian
Representant MFU: Maria Due
Representant MFU: Marita Knudsen
Representant MFU: Julie Stabbursvik
Representant EFU:  
Representant HLED Ulrikke Fredriksen Ullestad
Fakultetsstyret:  Ida Susanna Fattah
Fakultetsstyret:  Ine Marie Larsson
Studentparlamentet:  Synne Lofstad

Valgallmøter

Protokoll for valgallmøtet 2015

Protokoll for valgallmøtet 2014

Kontakt

Leder, Medisinsk studentutvalg
Tiril Seppola Reed

E-post: uiomsu@gmail.com

Medisinsk studentutvalg
Postboks 1170 Blindern
0318 Oslo

Publisert 26. feb. 2011 17:38 - Sist endret 26. jan. 2018 11:25