English version of this page

Medisinsk studentutvalg (MSU)

MSU representerer alle studentene ved Det medisinske fakultet, fra både bachelor- og masterstudiene og profesjonsstudiet i medisin.

MSU-logo

 

Medisinsk studentutvalg (MSU) fungerer som et overordnet og samlende organ for alle studenter ved fakultetet. Hvert studieprogram har et fagutvalg/programutvalg som ivaretar programstudentenes rettigheter og interesser. Alle fagutvalgene er representert i MSU. MSU vil sikre at studentene er godt representert i fakultetets utvalg, styrer og råd. Studentutvalget har til oppgave å drøfte og eventuelt uttale seg om saker som gjelder fakultetet og dets virksomhet, og saker generelt som MSU anser viktige for fakultetets studenter, eksempelvis studentvelferd.

Alle studenter ved Det medisinske fakultet har mulighet til å søke om penger til alle ulike typer aktiviteter gjennom fondet "Midler til studentrettede tiltak". Det er MSU som i samarbeid med fakultetet behandler disse søknadene. Informasjon om søknadsprosessen og frister blir sendt ut i månedsskiftet februar/mars hvert år.

MSU har kontor på Rikshospitalets område B1, vis-à-vis Mikrobiologi-labben. Post kan leveres i postkassen utenfor døren.

 

Representanter i MSU, studieåret 2015-2016
Leder  Christina Lønstad             
Sekretær:  Johan Parnian
Representant MFU: Polina Petrovich
Representant MFU: Anne Lise Gjøs
Representant MFU: Oline Marie Sæther
Representant EFU: Eline Horne
Representant HLED Lema Hussaini
Fakultetsstyret:  Kristine Grini Jacobsen  
Fakultetsstyret:  Oda Lockert
Studentparlamentet:  Synne H Sjøberg

Valgallmøter

Protokoll for valgallmøtet 2015

Protokoll for valgallmøtet 2014

Kontakt

Leder, Medisinsk studentutvalg
Christina Lønstad

E-post: uiomsu@gmail.com

Medisinsk studentutvalg
Postboks 1170 Blindern
0318 Oslo

Publisert 26. feb. 2011 17:38 - Sist endret 21. feb. 2018 13:51