English version of this page

Aktuelt

Aktuelle saker

Arrangementer

  • Prøveforelesning: Ellen Østensen 5. des. 2017 10:15

    M.Sc. Ellen Østensen ved Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM) avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Cardiotoxic effects of drugs used in the clinic ‐ mechanisms and possible therapeutic interventions».

  • ellenost Disputas: Ellen Østensen – Molekylærmedisin 5. des. 2017 13:15

    M.Sc. Ellen Østensen ved Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM) vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «Adrenergic regulation of the Ca2+ homeostasis in the heart - Cardioprotective effects in ischemia-reperfusion injury of targeting the AKAP18γ/δ-PLB interaction».

  • 13530---h-h-image Nasjonale konferanse om hjertet og hjernen 15. feb. 2018 08:00

    Velkommen til den 4. nasjonale konferanse om hjertet og hjernen