English version of this page

Morth-gruppen

Gruppen fokuserer membranproteiners struktur og funksjon, og deres samspill med lipider i biologisk membran.

Se Morth-gruppens engelske nettsider for mer utfyllende informasjon.

Publisert 16. des. 2016 19:27 - Sist endret 4. jan. 2017 13:26