Deltakere i Taskén-gruppen

Navn Telefon E-post Emneord
Kjetil Tasken Senterleder +47-22840505 +47-90860759 (mob) kjetil.tasken@ncmm.uio.no Cell signalling, Livsvitenskap
Berit Johanne H Barkley Førstekonsulent +47-22840549 b.j.h.barkley@ncmm.uio.no Arrangementer, Disputas, Cristin, Nettpublisering, Reise, Fakturaer
Einar Martin Aandahl +47-22840543 e.m.aandahl@biotek.uio.no Cell signalling
Guro Mørk Johnsen Postdoktor +47-22840576 g.m.johnsen@biotek.uio.no
Johannes Landskron Forsker +47-22840509 johannes.landskron@ncmm.uio.no Cell signalling
Sigrid Skånland Forsker +47-22859128 sigrid.skanland@ncmm.uio.no T-celler, Cellesignallering, Regulatoriske T-celler, Kreft, Kreftforskning, B celler, Immunologi, Kronisk lymfatisk leukemi
Maria-Niki Mylonakou Student +47-22840573 m.n.mylonakou@ncmm.uio.no
Ellen Østensen
Gladys Marie Tjørhom Overingeniør +47-22840556 g.m.tjorhom@ncmm.uio.no Cellesignallering, Laboratoriedrift
Stalin Chellappa Gunasekaran Postdoktor +47-22840557 s.c.gunasekaran@ncmm.uio.no Kreftforskning
Vanessa Leila Wehbi
Anna Mari Lone Postdoktor +47-22840503 a.m.lone@ncmm.uio.no Immunologi
Ana Isabel Costa Calejo Forsker +47-22845610 a.i.c.calejo@ncmm.uio.no Proteinanalyse
Kristina Berg Lorvik Forsker +47-22840526 k.b.lorvik@ncmm.uio.no
Aleksandra Dukic Postdoktor +47-22840545 aleksandra.dukic@ncmm.uio.no Sykdom
Morten Hagness +47-22840525 morten.hagness@ncmm.uio.no
Marianne Enger Overingeniør +47-22840554 marianne.enger@ncmm.uio.no Laboratoriedrift
Martine Schrøder Avdelingsingeniør +47-22840553 martine.schroder@ncmm.uio.no Laboratoriearbeid
Tove Julie Evjen Seniorrådgiver +47-22845313 t.j.evjen@medisin.uio.no
Kushi Kushekhar Postdoktor +47-22840576 +4796855738 kushi.kushekhar@medisin.uio.no
Sorina Dinescu
Simer Bains +47-22840528 simer.bains@ncmm.uio.no