English version of this page

LAMU ved NCMM

Lærings- og arbeidsmiljøutvalget (LAMU) jobber systematisk for å forbedre arbeidsmiljøet. 

LAMU møtes fire ganger i året for å diskutere og vedta tiltak i saker fremmet av ansatte, LAMUs medlemmer eller av ledelsen. LAMU er oppnevnt for to år fra 1.3.2016.

Du finner LAMU-rapportene fra de siste årene på våre engelske sider.

LAMU-medlemmer:

Varamedlemmer:

Publisert 1. apr. 2016 16:00 - Sist endret 27. apr. 2018 09:41