English version of this page

Avfallshåndtering

Generelt om laboratorieavfall

Se rutiner for farlig avfall, risikoavfall og radioaktivt avfall.

Spesielt om GMO-avfall

Se rutiner for håndtering av GMO-avfall.

Papp, papir og glass

Rutiner for papp-, papir- og glassavfall.

Elektronisk avfall

Illustrasjonsfoto av batterier

Elektronisk avfall plasseres på anvist plass i underetasjen.

Adgang til avfallsrommene