English version of this page

Kontakt HMS-koordinator og verneombud

Lokal HMS-koordinator

Lokal HMS-koordinator er første kontaktpunkt for henvendelser om arbeidsmiljø, laboratoriesikkerhet og uønskede hendelser, såkalte HMS-avvik.

Strålevernskoordinator ved NCMM

Lokale verneombud

NCMM bioteknologi

NCMM translasjonsforskning:

HMS-koordinator og verneombud ved fakultetet