Sikkerhet og beredskap ved NCMM

Ved ulykker eller farlige situasjoner skal du ringe Vakt- og alarmsentralen ved UiO på 22 85 66 66 (døgnbemannet), alternativt kontakte brannvesen/politi/ambulanse.

Uønskede hendelser

Alle personskader, materiellskader og hendelser som under andre omstendigheter kunne volde skade på personer eller miljø skal rapporteres til:

  • Gruppeleder
  • Ledelsen ved NCMM
  • Avdeling for HMS ved UiO

Brannvern

Brannvern er en viktig del av HMS-arbeidet ved NCMM.

Beredskapsplan

Det medisinske fakultets lokale beredskapsplan beskriver tiltak og ansvarlige ved hendelser hvor det er et behov for krisehåndtering.

Frysere

Oversikt over registrerte -80 og -150 frysere for laboratoriearbeid ved NCMM.

  • Liste over frysere (pdf)
  • Mer informasjon om frysere og alarmer (engelsk)

Låsesystem

Ansatte må følge Forskningsparkens rutiner for registrering. NCMM benytter ARX-låsesystemer for adgang til kontorer og laboratorier.

UiOs beredskapsplan

UiOs beredskapsplan skal dekke alle typer hendelser som UiO, universitetets tilsatte og studenter kan bli involvert i og hvor det er et behov for krisehåndtering. Les UiOs beredskapsplan.

Nødnumre

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113 

Vakt- og alarmsentralen

22 85 66 66

Mindre personskader

Oslo legevakt

22 11 72 96