English version of this page

Styret ved NCMM

NCMMs styre, er i samarbeid med direktøren, ansvarlig for senterets overordnede koordinering og fremdrift. Styret veileder og overvåker NCMMs virksomhet og økonomi, og godkjenner senterets strategiske planer, mål og budsjett.

Møter høsten 2017

30 August NCMM Møterom                
7 November NCMM Møterom
27 November NCMM Møterom
12 Desember NCMM Møterom

 

Styret består av styreleder og fem medlemmer som representerer Universitetet i Oslo og Helse Sør-Øst, samt en nasjonal representant. Styret møtes opp til seks ganger per år.

 

Styrets innkallinger og godkjente referat

Styremedlemmer

Styreleder

Medlemmer

Varamedlemmer

  • Professor Hilde Nilsen, Det medisinske fakultet, UiO and Akershus Universitetssykehus
  • Forskningssjef Øystein Krüger, Avdelingen for forskning, innovasjon og utdanning, Helse Sør-Øst
  • Torunn Berge, Spesialrådgiver, Helse Sør-Øst
  • Professor Bente Halvorsen, Oslo universitetssykehus og UiO
  • Professor Ola Myklebost, Universitetet i Bergen
Publisert 17. des. 2015 10:25 - Sist endret 3. jan. 2018 13:54