English version of this page

Styret ved NCMM

NCMMs styre, er i samarbeid med direktøren, ansvarlig for senterets overordnede koordinering og fremdrift. Styret veileder og overvåker NCMMs virksomhet og økonomi, og godkjenner senterets strategiske planer, mål og budsjett.

Photo of Ragnhild A. Lothe and Kjetil Taskén

Styreleder Ragnhild A. Lothe og senterleder Kjetil Taskén. Foto: Terje Heiestad.

Møter høsten 2017

30 August NCMM Møterom                
7 November NCMM Møterom
12 Desember NCMM Møterom

 

Styret består av styreleder og fem medlemmer som representerer Universitetet i Oslo og Helse Sør-Øst, samt en nasjonal representant. Styret møtes opp til seks ganger per år.

 

Styrets innkallinger og godkjente referat

Styremedlemmer

Styreleder

  • Professor Ragnhild A. Lothe, Oslo Universitetssykehus (OUS) og Universitetet i Oslo (UiO)

Medlemmer

Varamedlemmer

  • Professor Hilde Nilsen, Det medisinske fakultet, UiO and Akershus Universitetssykehus
  • Forskningssjef Øystein Krüger, Avdelingen for forskning, innovasjon og utdanning, Helse Sør-Øst
  • Professor Ola Myklebost, Universitetet i Bergen
Publisert 17. des. 2015 10:25 - Sist endret 15. nov. 2017 07:36