English version of this page

Tall og fakta

Norsk senter for molekylær medisin (NCMM) er et nasjonalt forskningssenter og fungerer som et drivhus for unge forskere. Senteret er norsk node i det nordiske EMBL-partnerskapet.

NCMM finansieres med midler fra Norges Forskningsråd, Helse Sør-Øst og UiO og er lokalisert i Forskningsparken, Oslo. Fra 2017 er NCMM slått sammen med tidligere Bioteknologisenteret, og det fusjonerte senteret består av to avdelinger: NCMM Translational Research (tidligere NCMM) og NCMM Biotechnology (tidligere BiO).

Senteret har til sammen 10 forskningsgrupper, hvor gruppeledere er rekruttert internasjonalt, og andelen engelskspråklige forskere er stor. NCMM har som sitt overordnede mål å drive fremragende forskning innen molekylærmedisin og bioteknologi samt bidra til translasjon av molekylærmedisinske oppdagelser for slik å kunne bygge bro fra grunnforskningen og ut til klinisk praksis.

NCMM utgjør den norske noden i et nordisk EMBL-partnerskap innen molekylærmedisin med søstersentre i Finland, Sverige og Danmark. Partnerskapet inkluderer i tillegg European Molecular Biology Laboratory (EMBL). Mer om det nordiske EMBL-partnerskapet på våre engelske nettsider.

Publisert 18. des. 2016 15:12 - Sist endret 20. des. 2016 22:36