Forside

Ukens forsker

 

Antipsykotisk medisinering

Definere nye mekanismer for å optimere forholdet mellom gunstige og ugunstige virkninger.

Hjerneavbildning

Identifisere nye karakteristika ved hjernen som kan sees i sammenheng med både gener og sykdomsutforming.

Prediktorer av utfall

Bruke genetiske og miljømessige faktorer for å anslå sykdomsforløp og utfall.

Psykiatrisk genetikk

Identifisere sjeldne genetiske varianter eller variasjon i genuttrykk, for
å avdekke ukjent arvelighet.

Grafisk illustrasjon av hjernen som merke for NORMENT

Vi samarbeider med

Logo for Oslo UniversitetssykehusLogo for Universitetet i Bergen

TOP-prosjektet

Senterets forskningsvirksomhet er samlet i TOP prosjektet (Tematisk Organisert Psykoseforskning), et tverrfaglig forskningsprosjekt innen psykoselidelser.

Følg oss på sosiale medier