Forside

Vi forsker på

Genetikk

Gener i samspill med miljøfaktorer

Hjerneavbildning

Hjernens oppbygning og funksjon

Medikamenter

Effekt av antipsykotisk medisinering og bivirkninger

Sykdomsutvikling

Faktorer som påvirker sykdomsforløp

Aktuelle saker

  • forskerkonferansen-2018-engelsk Forskerkonferanse om psykisk helse og rus 2018 5. mars 2018 09:50

    NORMENT og SERAF inviterer til konferansen "Mental Health and Addiction - Norwegian Research Opportunities" i Oslo den 31. mai og 1. juni 2018.

  • akiah-berg Sykdomsinnsikt hos innvandrere med psykose 9. feb. 2018 11:37

    Postdoktor Akiah Ottesen Berg og stipendiat Camilla Bakkalia Büchmann har skrevet et sammendrag av forskning gjort ved NORMENT om sykdomsinnsikt og sosiokulturelle forklaringsmodeller hos innvandrere med psykose. Artikkelen er publisert i tidsskriftet BestPractice.

Månedens forsker

 

NORMENT er et Senter for fremragende forskning (SFF) finansiert av Norges forskningsråd.

Vårt overordnede mål er å finne svar på hvorfor noen mennesker utvikler alvorlige psykiske lidelser.

Hvem kan delta?

Her finner du informasjon om deltakelse i forskningen ved NORMENT og hvilke undersøkelser som inngår.

Følg oss på sosiale medier

Et samarbeid mellom: