Forside

Ukas forsker

 

Antipsykotisk medisinering

Definere nye mekanismer for å optimere forholdet mellom gunstige og ugunstige virkninger.

Hjerneavbildning

Identifisere nye karakteristika ved hjernen som kan sees i sammenheng med både gener og sykdomsutforming.

Prediktorer av utfall

Bruke genetiske og miljømessige faktorer for å anslå sykdomsforløp og utfall.

Psykiatrisk genetikk

Identifisere sjeldne genetiske varianter eller variasjon i genuttrykk, for
å avdekke ukjent arvelighet.

 

Et samarbeid mellom:

Ledig stilling

NORMENT søker stipendiat til forskningsprosjekt om somatisk sykdom ved psykotiske lidelser

Følg oss på sosiale medier