Aktuelle nyheter

Publisert 20. okt. 2017 17:23

En studie som nylig ble publisert i det anerkjente tidsskriftet Molecular Psychiatry viser at nervefibre (hvit substans) i store deler av hjernen er endret hos mennesker med schizofreni. Flere forskere fra NORMENT har bidratt til studien, som er den største analysen noensinne av hvit substans i en psykisk lidelse.

Publisert 26. sep. 2017 09:16

10. oktober arrangerer Nansen Neuroscience Network og Hjernerådet et møte med tittelen "Hvor står forskningsfronten innen schizofreni idag? Et klinisk perspektiv". Flere forskere fra NORMENT skal holde innlegg. Møtet er åpent både for helsepersonell og andre interesserte.

Publisert 28. aug. 2017 12:14

Forskere ved NORMENT i Bergen søker deltakere til et forskningsprosjekt om stemmehøring og spesielle sanseopplevelser i befolkningen. Både personer med og uten slike erfaringer inviteres til å delta.

Publisert 8. aug. 2017 10:40

Tittel: Executive functioning in schizophrenia spectrum disorders: Methods of measurement and longitudinal course.

Publisert 6. juli 2017 13:05

Monica Aas, Ingrid Melle og Trine Vik Lagerberg ved NORMENT har skrevet kapitler om cannabis og alvorlige psykiske lidelser i boka Handbook of Cannabis and Related Pathologies som nylig ble gitt ut.

Publisert 23. juni 2017 13:48

Professor Kenneth Hugdahl ved NORMENT og Universitetet i Bergen risikerte å miste sine EU-midler ved fylte 70 år. Nå har Kunnskapsdepartmentet gitt ham lov til å fortsette sin forskning.

Publisert 23. juni 2017 13:33

Forskere har utviklet en ny genetisk test som kan forutsi hvilken alder vi får Alzheimers sykdom. Testen kan bidra til målrettet forebygging og behandling av sykdommen.

Publisert 16. juni 2017 10:45

På en rangering av de 100 mest publiserende forskerne i Norge de siste fem årene, er professor Ole A. Andreassen på femte plass, og er den med flest tellende poeng fra UiO.

Publisert 15. juni 2017 13:52
Publisert 6. juni 2017 21:34

Tittel: Understanding brain structure alterations in severe mental disorders: The influence of cigarette smoking, antipsychotic medication and weight gain.

Publisert 18. mai 2017 10:31

Tittel: The relationship between oxytocin pathway genes and personality traits and psychosis characteristics

Publisert 4. mai 2017 14:27

Forskere ved NORMENT deltar i et stort internasjonalt samarbeidsprosjekt som nylig har publisert den hittil største MR-studien av personer med bipolar lidelse. Resultatene viser hvordan hjernen er endret ved bipolar lidelse, blant annet i områder som er knyttet til emosjoner.

Lars Tjelta Westlye foran en MRI-maskin
Publisert 28. apr. 2017 09:49

På samme måte som hvert individ har sitt unike fingeravtrykk, har alle mennesker en unik kombinasjon av forbindelser i hjernen. Dette nettverket stabiliseres i barne- og ungdomsårene. En forsinket utvikling kan avsløre tidlige tegn på psykiske lidelser.

Publisert 31. mars 2017 12:03

Forskere ved NORMENT er bidragsytere på en artikkel om genetisk prediksjon av Alzheimers sykdom, som nylig er publisert i tidsskriftet PLOS Medicine.

Publisert 30. mars 2017 16:40

30. mars er Verdensdagen for bipolare lidelser. Dagen markeres for å øke kunnskap om hva bipolar lidelse er, for å fjerne stigma og sette fokus på mestring av livet for personer som har diagnosen og for deres pårørende.

Publisert 28. mars 2017 09:33

NORMENTs årsrapport for 2016 er nå publisert.

Publisert 24. feb. 2017 18:19

På samme måte som hvert individ har sitt unike fingeravtrykk, har alle mennesker særegne nettverk og forbindelser i hjernen som i samspill med våre omgivelser er med på å forme oss til de vi er. I en studie som nylig ble publisert i det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet Nature Neuroscience, har forskere ved NORMENT avdekket at slike forbindelser i hjernen utvikles og blir betydelig mer individuelle og unike gjennom barne- og ungdomsårene, og at denne utviklingen er knyttet til mental helse.

Publisert 20. feb. 2017 16:48

Tittel: Migration and Vitamin D in psychotic disorders – A cross sectional study of clinical and cognitive correlates

Publisert 23. jan. 2017 09:02

Lørdag 28. januar kl 17:10 viser NRK2 programmet Hearing Voices - om å avbilde stemmer som ikke finnes, som omhandler professor Kenneth Hugdahls forskning på hørselshallusinasjoner. Hugdahl er en av åtte kjerneforskere ved NORMENT.

Publisert 20. jan. 2017 15:45

I samarbeid med SERAF (Senter for rus- og avhengighetsforskning) arrangerer NORMENT konferansen Forskning på psykisk helse og rus - muligheter og utfordringer på Gardermoen den 13.-15. februar 2017 .

Publisert 6. jan. 2017 11:02

Tittelen: Abnormal brain connectivity in schizophrenia and bipolar disorder – a resting state functional MRI study.

Publisert 9. des. 2016 15:57

Forskere ved NORMENT og Universitetet i California San Diego (UCSD) har funnet en sammenheng mellom seks ulike genvarianter og visse personlighetstrekk. I tillegg tyder funnene på at enkelte genvarianter påvirker både personlighetstrekk og psykiske lidelser som schizofreni og bipolar lidelse. Resultatene er publisert i tidsskriftet Nature Genetics.

Publisert 7. des. 2016 08:18

Professor Kenneth Hugdahl, en av NORMENTs åtte kjerneforskere, har skrevet en kronikk i Bergens Tidende om hørselshallusinasjoner. Å høre stemmer som ikke finnes, er et fenomen som ikke bare rammer pasienter med schizofreni, men som også forekommer i befolkningen generelt.

Publisert 28. nov. 2016 13:23

Tittelen på avhandlingen er Neurocognition, Cognitive Remediation and Functional Outcome in Schizophrenia Spectrum Disorders, og omhandler sammenhengen mellom kognitiv funksjon og arbeid hos personer med psykoselidelser.

Publisert 18. nov. 2016 17:35

Oslo Universitetssykehus deler hvert halvår ut priser til seks forskergrupper ved sykehuset. For første halvår av 2016 mottok forskere ved NORMENT pris for fremragende forskning om hjerneforandringer hos pasienter med bipolar lidelse.