Aktuelle nyheter

Publisert 6. apr. 2018 12:22

NORMENTs årsrapport for 2017 er nå publisert. Rapporten er en bestilling fra Forskningsrådet som en del av SFF-ordningen.

Publisert 5. mars 2018 09:50

NORMENT og SERAF inviterer til konferansen "Mental Health and Addiction - Norwegian Research Opportunities" i Oslo den 31. mai og 1. juni 2018. 

Publisert 9. feb. 2018 11:37

Postdoktor Akiah Ottesen Berg og stipendiat Camilla Bakkalia Büchmann har skrevet et sammendrag av forskning gjort ved NORMENT om sykdomsinnsikt og sosiokulturelle forklaringsmodeller hos innvandrere med psykose. Artikkelen er publisert i tidsskriftet BestPractice.

Publisert 1. feb. 2018 09:30

Aftenposten har den siste tiden publisert flere artikler om psykiske lidelser. Leder ved NORMENT, Ole A. Andreassen, har sammen med professor og overlege Jan Ivar Røssberg så langt bidratt med seks kronikker om myter, årsaker, medisinbruk og samtaleterapi relatert til psykiske lidelser.

Publisert 31. jan. 2018 09:17

Ingrid Melle og Ole A. Andreassen er redaktører av boken, og flere andre forskere ved NORMENT har skrevet kapitler i den nye utgaven av den mest omfattende læreboken i psykiatri i Norge.

Publisert 22. des. 2017 12:29

Hugdahl er kjerneforsker ved NORMENT og har nylig blitt intervjuet av nyhetsmagasinet til EU's Vision2020-nettverk. 

Publisert 6. des. 2017 15:17

Tobias Kaufmann er tildelt et stipend for unge forskertalenter fra Forskningsrådet for prosjektet "LifespanHealth". Søknaden hans var blant de 10% som ble innvilget i år.

Publisert 1. des. 2017 11:16

Oslo universitetssykehus deler hvert halvår ut priser til seks forskergrupper ved sykehuset. For første halvår 2017 ble Tobias Kaufmann og kollegaer ved NORMENT tildelt pris for fremragende forskningsartikkel om hjernens utvikling og psykisk sykdom.

Publisert 27. nov. 2017 11:52

Tittel på avhandlingen er "Cannabis use in the early phase of bipolar disorder. A naturalistic longitudinal study of a first treatment sample".

Publisert 24. nov. 2017 14:28

Tittel på avhandlingen er "Metacognition in severe mental disorders".

Publisert 17. nov. 2017 13:32

Tittel på avhandlingen er "Brain structure imaging of apathy and auditory hallucinations in psychotic disorders".

Publisert 6. nov. 2017 14:00

Etter en midtveisevaluering i mai, er det nå klart at NORMENT får fem nye år som senter for fremragende forskning (SFF) ved UiO.

Publisert 20. okt. 2017 17:23

En studie som nylig ble publisert i det anerkjente tidsskriftet Molecular Psychiatry viser at nervefibre (hvit substans) i store deler av hjernen er endret hos mennesker med schizofreni. Flere forskere fra NORMENT har bidratt til studien, som er den største analysen noensinne av hvit substans i en psykisk lidelse.

Publisert 26. sep. 2017 09:16

10. oktober arrangerer Nansen Neuroscience Network og Hjernerådet et møte med tittelen "Hvor står forskningsfronten innen schizofreni idag? Et klinisk perspektiv". Flere forskere fra NORMENT skal holde innlegg. Møtet er åpent både for helsepersonell og andre interesserte.

Publisert 28. aug. 2017 12:14

Forskere ved NORMENT i Bergen søker deltakere til et forskningsprosjekt om stemmehøring og spesielle sanseopplevelser i befolkningen. Både personer med og uten slike erfaringer inviteres til å delta.

Illustrasjon av ulike apper
Publisert 25. aug. 2017 12:30

Bruken av mobilapper åpner helt nye muligheter og har endret måten vi forsker på. UiO har i 2017 tatt i bruk mye ny teknologi for innsamling av forskningsdata ved hjelp av mobilapper.

Publisert 8. aug. 2017 10:40

Tittel: Executive functioning in schizophrenia spectrum disorders: Methods of measurement and longitudinal course.

Publisert 6. juli 2017 13:05

Monica Aas, Ingrid Melle og Trine Vik Lagerberg ved NORMENT har skrevet kapitler om cannabis og alvorlige psykiske lidelser i boka Handbook of Cannabis and Related Pathologies som nylig ble gitt ut.

Publisert 23. juni 2017 13:48

Professor Kenneth Hugdahl ved NORMENT og Universitetet i Bergen risikerte å miste sine EU-midler ved fylte 70 år. Nå har Kunnskapsdepartmentet gitt ham lov til å fortsette sin forskning.

Publisert 23. juni 2017 13:33

Forskere har utviklet en ny genetisk test som kan forutsi hvilken alder vi får Alzheimers sykdom. Testen kan bidra til målrettet forebygging og behandling av sykdommen.

Publisert 16. juni 2017 10:45

På en rangering av de 100 mest publiserende forskerne i Norge de siste fem årene, er professor Ole A. Andreassen på femte plass, og er den med flest tellende poeng fra UiO.

Publisert 15. juni 2017 13:52
Publisert 6. juni 2017 21:34

Tittel: Understanding brain structure alterations in severe mental disorders: The influence of cigarette smoking, antipsychotic medication and weight gain.

Publisert 18. mai 2017 10:31

Tittel: The relationship between oxytocin pathway genes and personality traits and psychosis characteristics

Publisert 4. mai 2017 14:27

Forskere ved NORMENT deltar i et stort internasjonalt samarbeidsprosjekt som nylig har publisert den hittil største MR-studien av personer med bipolar lidelse. Resultatene viser hvordan hjernen er endret ved bipolar lidelse, blant annet i områder som er knyttet til emosjoner.