English version of this page

Forskning

Det overordnede målet med forskningen ved NORMENT er å finne svar på hvorfor noen mennesker utvikler alvorlige psykiske lidelser.

Vi forsker på

Genetikk

Gener i samspill med miljøfaktorer

Hjerneavbildning

Hjernens oppbygning og funksjon

Medikamenter

Effekt av antipsykotisk medisinering og bivirkninger

Sykdomsutvikling

Faktorer som påvirker sykdomsforløp

Forskergrupper

Forskningen ved NORMENT er organisert i åtte grupper med utfyllende faglig ekspertise. Hver forskningsgruppe ledes av en av NORMENTs åtte kjerneforskere.

Klinisk psykoseforskning

Professor Ingrid Melle

Nevrokognisjon

Professor Kjetil Sundet

Hjerneavbildning: Hørselshallusinasjoner

Professor Kenneth Hugdahl

Hjerneavbildning: Strukturell MRI

Professor Ingrid Agartz

Translasjonell psykiatri

Professor Ole A. Andreassen

Basal og klinisk psykofarmakologi

Professor Vidar M. Steen

Epigenetikk og genomisk analyse

Professor Stephanie Le Hellard

Psykiatrisk molekylær genetikk

Professor Srdjan Djurovic

Forskningssamarbeid

NORMENTs forskere har et utstrakt samarbeid både internt i senteret og gjennom deltakelse i nasjonale og internasjonale forskningsnettverk.

Doktorgrad og forskerkarriere

Potensiell søker til en doktorgrad ved NORMENT?

Hvem kan delta?

Her finner du informasjon om deltakelse i forskningen ved NORMENT og hvilke undersøkelser som inngår.