English version of this page

Organisasjon

Ledelse

NORMENT ledes av Ole Andreassen (Oslo), og nestledere er Ingrid Melle (Oslo) og professor Vidar Steen (Bergen).

I tillegg består ledelsen av åtte kjerneforskere med utfyllende ekspertise fra ulike vitenskapelige disipliner. Forskningen ved NORMENT er organisert i ulike forskergrupper, og hver gruppe ledes av en kjerneforsker:

Foran fra venstre: Ingrid Melle, Stephanie Le Hellard, Ingrid Agartz
Bak fra venstre: Srdjan Djurovic, Kjetil Sundet, Ole A. Andreassen, Kenneth Hugdahl, Vidar M. Steen

Styre

Styret består av representanter fra de tre institusjonene som inngår i NORMENT (Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus og Universitetet i Bergen):

  • Hilde Irene Nebb, professor, prodekan for forskning, Det medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo (styreleder)
  • Marit Bjartveit, Klinikkleder, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo Universitetssykehus
  • Tim Brennen, professor, visedekan for forskning, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
  • Inger Hilde Nordhus, professor, prodekan for forskning, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen
  • Eyvind Rødahl, professor, prodekan for forskning, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Vitenskapelig rådgivende komité

NORMENT har en vitenskapelig rådgivende komité bestående av internasjonalt anerkjente forskere som evaluerer forskningsaktiviteten ved NORMENT, gir råd til senteret og deltar på senterets årlige møter:

Brukerråd

NORMENT har også opprettet et brukerråd som skal bidra til å utforme og kvalitetssikre forskningsprosjekter og sørge for å ivareta brukerens stemme i dette arbeidet. Medlemmene av Brukerrådet er:

Samarbeidspartnere

I tlllegg har NORMENT samarbeid med flere internasjonale gjesteforskere og deltar i en rekke store internasjonale samarbeidsprosjekter.

 

Publisert 18. apr. 2013 15:42 - Sist endret 26. sep. 2017 22:55