English version of this page

Organisasjon

Ledelse

NORMENT ledes av Ole A. Andreassen (Oslo). Nestledere er Ingrid Melle (Oslo) og professor Vidar M. Steen (Bergen).

Senterets vitenskapelige ledelse består av åtte kjerneforskere med komplementær ekspertise fra ulike fagdisipliner:

Hver kjerneforsker leder hver sin forskergruppe. I tillegg har senteret syv andre gruppeledere med egne forskergrupper som alle er integrert i NORMENT. Tilsammen utgjør disse NORMENT's 15 forskergrupper.

Styre

Styret består av representanter fra de tre institusjonene som inngår i NORMENT (Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus og Universitetet i Bergen):

  • Ivar Prydz Gladhaug (styreleder), professor, instituttleder, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
  • Marit Bjartveit, klinikkleder, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo Universitetssykehus
  • Timothy Brennen, professor, visedekan for forskning, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
  • Inger Hilde Nordhus, professor, prodekan for forskning, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen
  • Marit Bakke, professor, prodekan for forskning, Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen

Vitenskapelig rådgivende komité

NORMENT har en vitenskapelig rådgivende komité bestående av internasjonalt anerkjente forskere som evaluerer forskningsaktiviteten ved NORMENT, gir råd til senteret og deltar på senterets årlige møter:

Brukerråd

NORMENT har også opprettet et brukerråd som skal bidra til å utforme og kvalitetssikre forskningsprosjekter og sørge for å ivareta brukerens stemme i dette arbeidet. Medlemmene av Brukerrådet er:

Samarbeidspartnere

I tlllegg har NORMENT samarbeid med flere internasjonale gjesteforskere og deltar i en rekke store internasjonale samarbeidsprosjekter.

 

Publisert 18. apr. 2013 15:42 - Sist endret 2. juli 2018 11:29