Kristoffer Grimstad

Psykolog
Bilde av Kristoffer Grimstad
Brukernavn
Besøksadresse Oslo Universitetssykehus HF - Ullevål Avdeling for psykoseforskning Bygg 49 0450 OSLO
Postadresse OUS Postboks 4956 Nydalen 0424 OSLO
Publisert 8. mai 2014 12:33 - Sist endret 5. apr. 2018 14:34

Forskergrupper