Ruth Kristine Vik

Databasemedarbeider
Bilde av Ruth Kristine Vik
Besøksadresse Oslo Universitetssykehus HF - Ullevål Avdeling for psykoseforskning Bygg 49 0450 OSLO
Postadresse OUS Postboks 4956 Nydalen 0424 OSLO
Publisert 24. aug. 2017 10:09 - Sist endret 5. apr. 2018 13:23

Forskergrupper