Kenneth Hugdahl

Professor
Bilde av Kenneth Hugdahl
Besøksadresse Haukeland universitetssykehus Bygg for biologiske basalfag Bergen

Faglige interesser

Nevropsykologi, kognitiv nevrovitenskap, schizofreni, hørselshallusinasjoner, funksjonell MRI

Bakgrunn

• Fil.dr. i psykologi, Uppsala Universitet, Sverige, 1977; Postdoc University of Pennsylvania, Philadelphia, USA, 1979, Docent i Psykologi, Uppsala Universitet, Sverige, 1981

Priser

• Fulbright Foundation Award, 1979, 1991
• Norges Allmenvitenskaplige Forskningsråds Utmerkelse for Fremragende Forskning, 1988
• Swedish Neuropsychological Society Award for Distinguished Lecturer 2006
• Helse-Vests Forskningspris for Beste Forskningsgruppe, 2006
• Æresdoktor Universitetet i Turku, Finland, 2009
• Ærespris fra Det psykologiske fakultet, UiB for Fremragende Forskning, 2009
• Meltzerfondets Ærespris for Fremragende Forskning, 2013

Verv

• Leder fMRI-gruppen i Bergen
• Styremedlem NORBRAIN, NTNU, Trondheim
• Medlem Scientific Advisory Board, INAPIC Center of Excellence, University of Zürich, Switzerland
• Associate Editor The Open Neuroimaging Journal; Psychiatry Journal

Publikasjoner

Publikasjoner i Cristin-databasen

Publisert 18. apr. 2013 18:52 - Sist endret 25. jan. 2017 21:15