Sahar Hassani

Postdoktor
Bilde av Sahar Hassani
Brukernavn
Besøksadresse Oslo Universitetssykehus Ullevål Bygg 48
Postadresse OUS Postboks 4956 Nydalen 0424 OSLO

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Lindman, Anja Schou; Kristoffersen, Doris Tove; Hassani, Sahar; Tomic, Oliver & Helgeland, Jon (2015). 30-dagers reinnleggelse av eldre 2011–2013. Resultater for sykehus og kommuner.
  • Lindman, Anja Schou; Tomic, Oliver; Hassani, Sahar; Kristoffersen, Doris Tove & Helgeland, Jon (2015). 30-dagers overlevelse - institusjonsrapporter - 2. utgave.
  • Lindman, Anja Schou; Hassani, Sahar; Kristoffersen, Doris Tove; Tomic, Oliver; Dimoski, Tomislav & Helgeland, Jon (2014). 30-dagers overlevelse og reinnleggelse ved norske sykehus for 2013 .
  • Lindman, Anja Schou; Tomic, Oliver; Hassani, Sahar; Kristoffersen, Doris Tove & Helgeland, Jon (2014). 30-dagers overlevelse. Institusjonsrapporter.
  • Lindman, Anja Schou; Tomic, Oliver; Kristoffersen, Doris Tove; Hassani, Sahar & Helgeland, Jon (2014). 30 days readmission among the elderly – a new quality indicator for hospital performance in Norway.
  • Helgeland, Jon; Kristoffersen, Doris Tove; Hassani, Sahar; Dimoski, Tomislav & Lindman, Anja Schou (2013). Overlevelse og reinnleggelser ved norske sykehus for 2012.
  • Ottestad, Inger; Vogt, Kjell Gjermund; Myhrstad, Mari; Borge, Grethe Iren Andersen; Hassani, Sahar; Kohler, Achim; Retterstøl, Kjetil; Haugen, John-Erik; Nilsson, Astrid; Ravn-Haren, Gitte; Oresic, Matej; Nordvi, Berit; Brønner, Kirsti Wettre; Andersen, Lene Frost; Holven, Kirsten Bjørklund & Ulven, Stine Marie (2012). Effect of oxidized fish oil on oxidative stress markers and plasma lipidome profile.A randomized controlled trial in healthy subjects.
  • Hassani, Sahar; Martens, Harald; Qannari, El Mostafa; Borge, Grethe Iren Andersen & Kohler, Achim (2011). Analysis of metabolomics data by means of multi-block methods.
  • Perisic, Nebojsa; Afseth, Nils Kristian; Ofstad, Ragni; Hassani, Sahar & Kohler, Achim (2010). Integrating information obtained by different spectroscopic techniques by multi-matrix techniques.
  • Perisic, Nebojsa; Afseth, Nils Kristian; Ofstad, Ragni; Hassani, Sahar & Kohler, Achim (2010). Integrating information obtained by different spectroscopic techniques by multi-matrix techniques.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. juli 2015 11:00 - Sist endret 13. des. 2016 11:51