Trine Vik Lagerberg

Seksjonsleder og postdoktor
Telefon +47 23 02 73 50
Besøksadresse Oslo Universitetssykehus HF - Ullevål Avdeling for psykoseforskning Bygg 49. 0424 Oslo
Postadresse OUS Postboks 4956 Nydalen
Publisert 7. mai 2014 15:44 - Sist endret 3. mai 2017 21:46