Stipendiater

Personer 1 - 46 av 46
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Ibrahim Akkouh Akkouh, Ibrahim Stipendiat ibrahim.akkouh@medisin.uio.no
Bilde av Jannicke Fjæra Anderssen Anderssen, Jannicke Fjæra Stipendiat j.f.anderssen@medisin.uio.no
Bilde av Niladri Banerjee Banerjee, Niladri Stipendiat Niladri.Banerjee@k2.uib.no
Bilde av Dani Beck Beck, Dani Stipendiat dani.beck@psykologi.uio.no
Bilde av Justyna Beresniewicz Beresniewicz, Justyna Stipendiat Justyna.Beresniewicz@uib.no
Bilde av Camilla Bakkalia Büchmann Büchmann, Camilla Bakkalia Stipendiat c.b.buchmann@medisin.uio.no
Bilde av Christine Demmo Demmo, Christine Stipendiat christine.demmo@medisin.uio.no
Bilde av Guro Dunvoll Dunvoll, Guro Stipendiat guro.dunvoll@medisin.uio.no
Bilde av Gerard Eric Dwyer Dwyer, Gerard Eric Stipendiat gerard.dwyer@uib.no
Bilde av Erlend Solberg Dørum Dørum, Erlend Solberg Stipendiat e.s.dorum@medisin.uio.no
Engen, Kristine Stipendiat kristine.engen@medisin.uio.no
Bilde av Magnus Johan Engen Engen, Magnus Johan Stipendiat m.j.engen@psykologi.uio.no
Bilde av Farivar Fathian Fathian, Farivar Stipendiat og overlege farivar.fathian@uib.no
Bilde av Erlend Strand Gardsjord Gardsjord, Erlend Strand Stipendiat erlensg@medisin.uio.no
Bilde av Priyanthi Borgen Gjerde Gjerde, Priyanthi Borgen Stipendiat priyanthi.gjerde@uib.no
Bilde av Jens Marius Halvorsen Halvorsen, Jens Marius Stipendiat j.m.halvorsen@psykologi.uio.no Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Klinisk psykololgi og personlighetspsykologi
Bilde av Eva Zsuzsanna Hoseth Hoseth , Eva Zsuzsanna Stipendiat
Bilde av Margrethe Collier Høegh Høegh, Margrethe Collier Stipendiat m.c.hoegh@medisin.uio.no
Bilde av Cecilie Haggag Johannessen Johannessen, Cecilie Haggag Stipendiat c.h.johannessen@medisin.uio.no
Bilde av Knut Kolskår Kolskår, Knut Stipendiat k.k.kolskar@psykologi.uio.no
Kusztrits, Isabella Stipendiat isabella.kusztrits@uib.no
Bilde av Elisabeth Lange Lange, Elisabeth Stipendiat elisabeth.lange@medisin.uio.no
Bilde av Synve Hoffart Lunding Lunding, Synve Hoffart Stipendiat synlun@ous-hf.no
Bilde av Siv Hege Lyngstad Lyngstad, Siv Hege Stipendiat s.h.lyngstad@medisin.uio.no
Marquardt, Lynn Stipendiat lynn.marquardt@uib.com
Bilde av Ragni Mørch Mørch, Ragni Stipendiat r.h.morch@medisin.uio.no
Bilde av Lynn Mørch-Johnsen Mørch-Johnsen, Lynn Stipendiat lynn.morch-johnsen@medisin.uio.no
Bilde av Linn Christin Bonaventure Norbom Norbom, Linn Christin Bonaventure Stipendiat 915 97 762 l.c.b.norbom@psykologi.uio.no Nevrovitenskap, Utviklingspsykologi, Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap
Bilde av Elina Johanna Reponen Reponen, Elina Johanna Stipendiat e.j.reponen@medisin.uio.no
Bilde av Geneviève Richard Richard, Geneviève Stipendiat genevieve.richard@medisin.uio.no
Bilde av Linn Rødevand Rødevand, Linn Stipendiat l.n.rodevand@medisin.uio.no
Bilde av Anne-Marthe Sanders Sanders, Anne-Marthe Stipendiat annemms@student.sv.uio.no
Bilde av Igne Sinkeviciute Sinkeviciute, Igne Stipendiat igne.sinkeviciute@helse-bergen.no
Bilde av Runar Elle Smelror Smelror, Runar Elle Stipendiat runar.smelror@medisin.uio.no
Bilde av Saurabh Srinivasan Srinivasan, Saurabh Stipendiat saurabh.srinivasan@medisin.uio.no
Bilde av Guttorm Breivik Storvestre Storvestre, Guttorm Breivik Stipendiat guttorm.breivik.storvestre@so-hf.no
Bilde av Ingrid Hartveit  Svendsen Svendsen , Ingrid Hartveit Stipendiat i.h.svendsen@medisin.uio.no
Bilde av Siren Tønnesen Tønnesen, Siren Stipendiat siren.tonnesen@medisin.uio.no
Bilde av Kristine Moe Ulrichsen Ulrichsen, Kristine Moe Stipendiat k.m.ulrichsen@psykologi.uio.no
Bilde av Mathias Valstad Valstad, Mathias Stipendiat mathias.valstad@medisin.uio.no
Bilde av Trude Seselie Jahr Vedal Vedal, Trude Seselie Jahr Stipendiat t.s.j.vedal@medisin.uio.no
Bilde av Tor Gunnar Værnes Værnes, Tor Gunnar Stipendiat uxvrnt@ous-hf.no
Bilde av Kirsten Wedervang-Resell Wedervang-Resell, Kirsten Stipendiat kirres@ous-hf.no
Bilde av Maren Caroline Frogner Werner Werner, Maren Caroline Frogner Stipendiat m.c.f.werner@medisin.uio.no
Bilde av Adriano Winterton Winterton, Adriano Stipendiat adriano.winterton@medisin.uio.no
Bilde av Nathalia Zak Zak, Nathalia Stipendiat nathalia.zak@studmed.uio.no