jensmh

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

Min primære forskningsinteresse er basal og klinisk nevropsykologi.

Mitt PhD-arbeid vil være del av et større forskningsprosjekt innenfor kognitiv nevrogenetikk i samarbeid med førsteamanuensis Thomas Espeseth. Dette prosjektet fokuserer på sammenhenger mellom genetiske variabler, kognisjon, hjernestruktur og fysiologi.

Bakgrunn

  • Klinisk psykolog ved Avdeling rus og avhengighet, poliklinikk Follo (AHUS).
  • Cand. Psyc ved Aarhus Universitet

  • Master i biologisk og kognitiv psykologi NTNU

Emneord: Klinisk psykololgi og personlighetspsykologi, Kognitiv psykologi og nevropsykologi
Publisert 8. juli 2014 10:06 - Sist endret 25. nov. 2016 14:44