Elina Johanna Reponen

Stipendiat
Bilde av Elina Johanna Reponen
Brukernavn
Besøksadresse Oslo Universitetssykehus HF - Ullevål Avdeling for psykoseforskning Bygg 490424 OSLO
Postadresse OUS Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo

Publikasjoner

  • Moi, Harald; Hartgill, Usha; Skullerud, Kristin Helene; Reponen, Elina Johanna; Syvertsen, Line & Moghaddam, Amir (2017). Microscopy of stained urethral smear in male urethritis; which cutoff should be used?. Sexually Transmitted Diseases.  ISSN 0148-5717.  44(3), s 189- 194 . doi: 10.1097/OLQ.0000000000000565

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. apr. 2015 10:36 - Sist endret 3. okt. 2017 19:45