Linn Rødevand

Stipendiat
Bilde av Linn Rødevand
Brukernavn
Besøksadresse Oslo Universitetssykehus HF - Ullevål Avdeling for psykoseforskning Bygg 49 0450 OSLO
Postadresse OUS Postboks 4956 Nydalen 0424 OSLO

Publikasjoner

Rødevand, L. (2017). Gi kroppen mer plass. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 54 (6), 578-583.

Rødevand, L. (2017). How is it to be an adolescent living with chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis? A narrative review. Scandinavian Psychologist, 4, e1. https://doi.org/10.15714/scandpsychol.4.e1

Rødevand, L., Ljosaa, T.M., Granan, L.P., Knutzen, T., Børsting Jacobsen, H. & Reme, S.E. (2017). The feasibility of the Individual Placement and Support model for patients with chronic pain. Submitted.

Mikkelsen, R., Rødevand, L.N., et al. (2016). Neurocognitive and psychosocial function in children with benign external hydrocephalus (BEH) - a long-term follow-up study. Childs Nervous System [Epub ahead of print]. PMID: 27848005; DOI: 10.1007/s00381-016-3267-z

Rødevand, L. & Børsting Jacobsen, H. (2016). Kronisk utmattelsessyndrom og affektbevissthet hos ungdom. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 53 (10), 798-805.

Populærvitenskapelige artikler

Rødevand, L. (2016, 30. april ). Overveldelse- et samtidsproblem? Psykologisk.no.

Rødevand, L. (2015, 10. desember). Den uforståelige smerten. Psykologisk.no.

Rødevand, L. (2015, 12. august). Foreldre, nå må dere prioritere. Psykologisk.no.

Rødevand, L. (2015, 9. juni). «Generasjon prestasjon» må bli mye bedre til én ting, og det er å prioritere. Psykologisk.no.

Publisert 24. mai 2017 13:56 - Sist endret 7. aug. 2017 11:40