To nye senter for fremragende forskning til fakultetet

Forskningsrådet har i dag tildelt ti nye senter for fremragende forskning (SFF). Forskningsmiljøer ved både Klinmed og IMB kom gjennom nåløyet.

Det var hele 150 søkere til Forskningsrådets Senter for fremragende forskning (SFF) i denne runden. Onsdag offentliggjorde Forskningsrådet at kun ti forskningsmiljøer kom gjennom nåløyet og får status som SFF. De ti tildelte sentrene får til sammen 1,5 milliarder kroner over ti år for å drive forskning på internasjonalt toppnivå.

Det medisinske fakultet har fått to forskningsmiljøer med SFF-status. Sentrene skal drive gjennombruddsforskning innen kreftforskning og stoffskifteprosesser i kroppen, og vil årlig få tildelt rundt 15 millioner kroner hver i ti år fremover.

Dekan Frode Vartdal gratulerer de to vinnergruppene på fakultetet ledet av henholdsvis Harald Stenmark på Klinmed og Stefan Krauss på IMB.

- Jeg er meget stolt og glad for at fakultetet har fått to av i alt ti SFFer totalt i hele Norge. Når fakultetet i tillegg til de to vinnergruppene hadde tre andre SFF-kandidater i finalerunden, tyder det på at forskningen mer enn noen gang blomstrer på fakultetet. Jeg er sikker på at dette også inspirerer og motiverer andre forskningsgrupper til å sikte stadig høyere, sier dekanen.

Centre for Cancer Cell Reprogramming

Professor Harald Stenmark
Professor Harald Stenmark. Foto: UiO

Ved institutt for klinisk medisin har professor Harald Stenmark fått tildeling for å forske på manipulering av kreftceller. Senteret skal studere hvordan prosesser i cellene, som endres under kreftutvikling, påvirker hverandre.

Målet er å finne kreftens svake punkter for å kunne "reprogrammere" kreftcellene til ufarlige celler og slik bane veien for nye typer kreftbehandling.

Harald Stenmark har frem til nå vært senterleder for et annet SFF; Senter for kreftbiomedisin (CCB) og søknaden for det nye senteret bygger på resultatene fra satsingen ved CCB.

"Organ on a chip"

Forsker Stefan Krauss
Forsker Stefan Krauss. Foto: OUS

Ved Institutt for medisinske basalfag har forsker Stefan Krauss fått SFF-status sitt nye senter titulert «Developing an integrated open access organ on chip platform for drug discovery».

Senteret skal utvikle et "Organ on a chip", en ny teknologi som kan bidra til helt ny forståelse av kroppens organer og hvordan ulike behandlingsformer virker.

Denne plattformen skal kunne gjenskape stoffskifteprosesser i kroppen (metabolisme) og teste hvordan prosessene responderer på medisinsk påvirkning.

Vitenskapelig kvalitet på høyt internasjonalt nivå

Ifølge Forskningsrådet er det vitenskapelig kvalitet på høyt internasjonalt nivå som er hovedkriteriet for tildeling av SFF, både for planlagt forskning og for sentrets vitenskapelige ledelse.

For å få tildelingen skal sentrene arbeide med ambisiøse ideer og komplekse problemstillinger hvor samarbeid og langsiktig forskningsinnsats er viktig, samt være aktive i utdanning av forskere og ha omfattende internasjonalt samarbeid.

 

Av Julie Nybakk Kvaal
Publisert 15. mars 2017 14:54 - Sist endret 21. mars 2017 14:06